Jorgen Randers_ "Best wennen aan kleine woning en virtueel toerisme"

Jorgen Randers_ "Best wennen aan kleine woning en virtueel toerisme"

Jorgen Randers_ "Best wennen aan kleine woning en virtueel toerisme"
Jorgen Randers_ "Best wennen aan kleine woning en virtueel toerisme"

Floris Van Cauwelaert

04 december 2012

Twee scenario’s

In een notedop stelde “The Limits to Growth” als eerste wat nu gemeengoed is_ dat de natuurlijke hulpbronnen op aarde eindig zijn. Er werden ook twee scenario’s mogelijk geacht voor de manier waarop de mensheid daarmee zou omgaan. De eerste mogelijkheid is dat we ons met zijn alleen niet snel genoeg voorbereiden en het globale economisch systeem instort. Een tweede, verhoopte mogelijkheid is dat de mens de transitie naar een duurzame maatschappij actief kan begeleiden.

Verwachtingen bijstellen

In zijn boek stelt Randers dat hij vreest dat de duurzame ontwikkeling te traag verloopt. Hij meent dat de mens zich maar beter kan voorbereiden op een heel andere wereld. Hij hoopt dat zijn boek mensen nog een boost kan geven om de duurzame transitie betere kansen te geven. Doch. De conclusie ‘Twenty pieces of personal advice’ leest als een ‘expectations management’ voor de komende generaties. We gaan compacter leven in overbevolkte steden, stelt de auteur, de buitenwijken zullen niet meer bestaan. Daarom is het misschien beter onze kinderen en kleinkinderen niet te veel bloot te stellen aan ongerepte natuurgebieden, want die zullen er niet meer zijn. Dan hoeven ze niet met het gemis om te gaan. Al probeert Randers soms nog wat voordelen te schetsen, ze kunnen niet op tegen de ijzige, deprimerende diepte van de tegenvallers.

“Twenty pieces of personal advice”

 1. Focus on satisfaction rather than income

 2. Do not acquire a taste for things that will disappear

 3. Invest in great electronic entertainment and learn to prefer it

 4. Don’t teach your children to love the wilderness

 5. If you like great biodiversity, go see it now

 6. Visit world attractions before they are ruined by the crowd

 7. Live in a place that is not overly exposed to climate change

 8. Move to a country that is capable of decision making

 9. Know the unsustainabilities that threaten your quality of life

 10. If you can’t stand a job in services or care, go into energy efficiency or renewables

 11. Encourage your children to learn Mandarin

 12. Stop believing that all growth is good

 13. Remember that your fossil-based assets — suddenly one day — will lose their value

 14. Invest in things that are not sensitive to social unrest

 15. Do more than your fair share — to avoid a bad conscience in the future

 16. In business, explore the business potential in current unsustainabilities

 17. In business, don’t confuse growth in volume with growth in profits

 18. In politics, if you want reelection, support only initiatives with short-term benefits

 19. In politics, remember that the future will be dominated by physical limits

 20. In politics, accept that equal access to limited resources will trump free speech

Samenvattend voegt Jorgen Randers er nog twee zaken aan toe_

 • Learn to live with impending disaster without losing hope

 • Please help make my forecast wrong