Leeuw zonder gebrul

Extra

Leeuw zonder gebrul

Leeuw zonder gebrul
Leeuw zonder gebrul

‘De integratie is mislukt. De etnische en culturele minderheden zijn hier volledig verantwoordelijk voor want ze weigeren zich aan de Vlaamse en bij uitbreiding de westerse normen en waarden aan te passen.’ Dat is de teneur van het debat over multicultureel Vlaanderen, een analyse die de tegenstellingen tussen conservatief en progressief, tussen rechts en links overstijgt, zeggen de auteurs van het boek Een leeuw in een kooi.

Ze vinden het de hoogste tijd om het fundamentele debat daarover te herzien. Want het multiculturele debat heeft net zo goed met ‘de andere’ als met Vlaanderen zelf te maken en is symptomatisch voor de manier waarop Vlamingen over Vlaanderen en over zichzelf denken.
Aan de hand van vijf essays proberen de auteurs (K. Arnaut, S. Bracke, B. Ceuppens, S. De Mul, N. Fadil en M. Kanmaz) aan te tonen hoe raciale verbeelding, kolonialisme en postkolonialisme, feminisme, secularisme en identiteitspolitiek gebruikt worden om een nieuwe Vlaamse, homogene identiteit te construeren. Een identiteit die ‘de andere’ uitsluit.
Een aanzet tot dat nieuwe debat lezen we in de tweede helft van het boek, waarin een aantal stemmen uit het Vlaamse intellectuele en activistische landschap hun visie, waarin de andere onderdeel wordt van het ‘wij’, uiteenzetten.
Het benaderen van het debat uit verschillende invalshoeken legt de mechanismen achter de almaar groeiende consensus over het failliet van de multiculturele maatschappij bloot. Het boek schuwt de controverse niet en is een uitdaging voor al wie beweert de waarheid in pacht te hebben over hoe Vlaanderen met zijn multiculturele realiteit moet omgaan.
Een leeuw in een kooi. De grenzen van het multiculturele Vlaanderen door K. Arnaut, S. Bracke, B. Ceuppens, S. De Mul, N. Fadil en M. Kanmaz is uitgegeven door Meulenhof/Manteau. 231 blzn. ISBN 978 90 8542 1894