Ligt Pakistan op het Arabisch schiereiland?

Extra

Ligt Pakistan op het Arabisch schiereiland?

Ligt Pakistan op het Arabisch schiereiland?
Ligt Pakistan op het Arabisch schiereiland?

Link

Download deze MO*paper

De talrijke en zeer verscheiden interacties tussen Pakistan en de lidstaten van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golf (SAG) worden sterk bepaald door de banden tussen Pakistan en Saoedi-Arabië, de grootste lidstaat van de SAG. De wisselwerking is niet alleen geopolitiek en economisch van aard, maar is ook sterk geworteld in de uitwisseling tussen de respectieve bevolkingen via arbeidsmigratie en bedevaarten. Maar de nauwe banden tussen delen van het establishment in Pakistan en de Golfstaten en de Verenigde Staten als neoliberale spil, stuiten op heel wat bezwaren bij de bevolking en de elite aan beide zijden. Het eindresultaat van dit smeulende conflict zal bepalen of de ‘as van complementariteit’ tussen Pakistan en Saoedi-Arabië een van de centra zal worden in een multipolaire wereldorde.

In deze paper belicht Bruno De Cordier van de Conflict Research Group van de UGent de economische en andere banden tussen Pakistan en de landen, economieën en samenlevingen van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, afgekort tot Gulf Cooperation Council of GCC – in 1981 tijdens de Irak-Iranoorlog opgericht als een kader voor samenwerking en integratie tussen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten). Dit onderwerp is niet op de eerste plaats relevant omwille van de zogenaamde Zuid-Zuidsamenwerking, maar vooral vanwege de dynamiek van de multipolaire wereldorde die aan het groeien is.

Over de auteur

Bruno De Cordier is verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent. Hij leefde en werkte verschillende jaren in de voormalige Sovjet-Unie en in Zuid-Azië.

Deze paper werd oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel ‘Pakistan and the GCC countries: complementarity, or a center-periphery tale?’, als nummer 11 in de reeks Central Asia Economic Paper, december 2013 (Elliott School of International Affairs, The George Washington University).

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.