LNG maakt scheepvaart milieuvriendelijker

LNG maakt scheepvaart milieuvriendelijker

LNG maakt scheepvaart milieuvriendelijker
LNG maakt scheepvaart milieuvriendelijker

De scheepvaart is een grote vervuiler, maar daar kan binnenkort verandering in komen. De milieuvriendelijke brandstof LNG is in de maritieme wereld aan een opmars bezig en zou een einde kunnen maken aan de vervuilende uitstoot van schepen.

In de maritieme industrie wordt de jongste tijd meer en meer gesproken over Liquid Natural Gas of kortweg LNG. Het zou de huidige brandstof kunnen vervangen en het einde kunnen betekenen van de zwaar vervuilende uitstoot van de scheepvaart. Toch zijn er nog maar weinig schepen die met deze brandstof varen, al lijkt het concept toch stilaan aan te slaan bij enkele rederijen.

Wat is LNG?

LNG of Liquid Natural Gas is natuurlijk gas dat vloeibaar werd gemaakt. Het bestaat voornamelijk uit methaan, gemengd met een kleine hoeveelheid ethaan. Om het gas in vloeibare staat te kunnen vervoeren, worden er verschillende componenten, waaronder stof en water, uit verwijderd, waarna het tot -162°C gekoeld wordt. Het daarna vloeibare gas heeft als voordeel dat het volume bij normale atmosferische druk 600 keer kleiner is dan in gasvorm.

‘Een motor met LNG als brandstof stoot zo goed als geen zwaveldioxide (SOx) uit.’

Daarenboven is het ook qua brandstof een volwaardig alternatief voor de vervuilende dieselolie die door de overgrote meerderheid van de scheepvaart gebruikt wordt. De schepen moeten wel uitgerust worden met speciale LNG-motoren die zowel op LNG als gewone dieselolie kunnen draaien (Dual Fuel Engines).

‘De voordelen van LNG zijn vooral ecologisch’, zegt Guido Olislagers van de internationale scheepvaartgroep Exmar, gespecialiseerd in LNG. ‘Een motor met LNG als brandstof stoot zo goed als geen zwaveldioxide (SOx) uit.’ Voorts daalt de uitstoot van stikstofdioxide (NOx) met 90% en vermindert de CO2-emissie met 25%. De scheepvaart kreeg in 2015 al strengere normen opgelegd voor de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofdioxide op de Noordzee en Oostzee, maar met LNG zou de uitstoot ervan zo goed als wegvallen.

Terughoudend

Vandaag varen er ongeveer 100.000 schepen, maar uit de cijfers van maart 2017 blijkt dat slechts 103 worden aangedreven door LNG. Wel zijn er nog 97 schepen in bestelling. Een LNG-vloot van slechts 200 schepen lijkt misschien niet veel, maar vergeleken met vorig jaar was er wel een groei met 23%. ‘LNG als brandstof zit in een kantelmoment’, vertelt Guido Olislagers. ‘Hoewel het aantal schepen met LNG als brandstof niet is toegenomen zoals verwacht, is er toch een groei. Vooral cruiseschepen lijken het voortouw te nemen.’

LNG

LNG

LNG​

Een voorbeeld is het cruiseschip AIDAprima van de Duitse rederij AIDA Cruises dat elke week aanmeert in Zeebrugge. Terwijl het schip aan de kade ligt, leveren tankwagens LNG om de hotelfuncties van elektriciteit te voorzien. Diezelfde rederij laat ook twee nieuwe schepen bouwen die op LNG zullen draaien. Daarmee is AIDA Cruises de eerste cruiserederij die deze stap zet.

Rudy Van Beurden van Fluxys laat weten dat in Zeebrugge ook twee autoschepen van de rederij UECC met LNG als brandstof varen. ‘Onlangs ontving Zeebrugge ook de Engie Zeebrugge, het allereerste bunkerschip ter wereld dat speciaal ontworpen werd voor het bevoorraden van schepen met LNG.’

Er zijn dus al heel wat toepassingen mogelijk, maar ondanks de gestage groei van de markt blijft het enthousiasme voor LNG bij de meeste rederijen nog uit.

‘Ze zijn vooral terughoudend. Ook al is iedereen vertrouwd met gas in huis, toch zijn er nog steeds vooroordelen’, zegt Guido Olislagers van Exmar. Ook de LNG-levering aan de schepen staat nog niet overal op punt. ‘De infrastructuur voor het bunkeren (het aan boord brengen) van LNG is nog in opbouw. Daardoor is de bevoorrading van de schepen niet altijd evident.’

Voorts is er de vrij hoge investering in LNG-motoren. Dat verklaart de afwachtende houding van de meeste rederijen. Indien men toch kiest voor LNG hoeft men niet direct nieuwe schepen te bouwen. Je kunt ook bestaande schepen ‘LNG-klaar’ maken.

Risico’s en voordelen

Naast de nog niet op punt staande infrastructuur zijn er ook risico’s verbonden aan LNG. Het wordt in ijskoude vloeibare staat aan boord gebracht. Daarna wordt het extreem snel verwarmd waardoor het weer een gas wordt. Dat wordt dan in de motoren gespoten. Om dit veilig te laten verlopen, moet de bemanning een LNG-training volgen en een isolerende kledij dragen.

‘Wanneer LNG juist gebruikt wordt, is het niet gevaarlijker dan gewone brandstof.’

Toch nuanceert Guido Olislagers de risico’s. ‘Wanneer LNG juist gebruikt wordt, is het niet gevaarlijker dan gewone brandstof. De uitdaging is vooral om de zeer koude vloeistof juist te behandelen en te vermijden dat er gas uit het gesloten systeem kan ontsnappen.’

Naast de risico’s heeft een LNG-motor ook voordelen. Omdat er bijna geen bewegende onderdelen aan te pas komen is hij ook minder kwetsbaar voor defecten en vraagt hij minder onderhoud.

‘Daarbij is het mogelijk om de investering in LNG-motoren op termijn terug te verdienen door de lagere brandstofkosten in vergelijking met diesel’, aldus Rudy Van Beurden van Fluxys. Dit alles maakt dat LNG als brandstof zeker kans maakt om door te breken in de maritieme industrie.

Sebastiaan Peeters / StampMedia