Luchtvervuiling krijgt een prijskaartje in China

China lanceert de grootste handelsmarkt voor de uitstoot van broeikasgassen ter wereld

Luchtvervuiling krijgt een prijskaartje in China

Luchtvervuiling krijgt een prijskaartje in China
Luchtvervuiling krijgt een prijskaartje in China

China lanceert op 19 december een nationale markt voor de handel in uitstoot, het zogenaamde China Emission Trading Scheme_._ Daarmee tracht het de broeikasgassen, uitgestoten door zijn enorme energiesector, in te perken met behulp van marktmechanismen.

Luchtvervuiling in China

China lijdt onder zware luchtvervuiling.

Luchtvervuiling in China​

Na jarenlange voorbereidingen lanceert China, het land met de grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld, een marktmechanisme dat een prijskaartje hang aan de uitstoot van CO2 en andere gassen.

De maatregel, het Emission Trading Scheme of ETS, verplicht grote vervuilers emissierechten aan te kopen die hen toestaan een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Indien een bedrijf meer uitstoot dan toegelaten, dient het meer emissierechten aan te kopen. Luchtvervuiling krijgt dus een prijskaartje.

China is de grootste

In de EU is een dergelijk mechanisme reeds van kracht sinds 2005, het EU-ETS, en verplicht het een 10.000-tal bedrijven in 31 Europese landen uit de industrie- en energiesector certificaten aan te kopen voor de emissie van broeikasgassen. Sinds 2012 neemt ook de luchtvaartsector deel aan deze handel.

‘Hoewel de Chinese variant enkel van toepassing zal zijn op de energiesector, is het van meet af aan reeds groter dan de EU’s gehele emissiemarkt’

Samen zorgen de geregistreerde bedrijven voor haast de helft van de CO2-uitstoot in de EU. Het huidige streefdoel van het EU-ETS is de Europese CO2-uitstoot van deze sectoren in 2020 met 21 procent te verlagen ten opzichte van 2005.

Tot vandaag was de markt voor emissiehandel in Europa de grootste ter wereld. Het China-ETS brengt daar nu verandering in.

Hoewel de Chinese variant enkel van toepassing zal zijn op de energiesector van het land, is het van meet af aan reeds groter dan de EU’s gehele emissiemarkt. De energiesector veroorzaakt 46 procent van alle CO2-uitstoot in China, waarvan een geschatte 39 procent onder de nieuwe ETS zal vallen, zo stelt het World Resource Institute.

Geen platform voor speculatie

De zeven andere sectoren die oorspronkelijk ook werden opgenomen in het verdrag, petrochemie, chemie, non-ferro metalen, bouwsector, staal- en papierindustrie, werden geschrapt ‘omwille van de beperkte gegevens over hun uitstoot’, zo stelde de Nationale Commissie voor Ontwikkeling in China.

‘We willen een kostprijs creëren voor de uitstoot van CO2, en geen platform voor financiële speculatie’

‘Een controlemechanisme voor de energiesector is een goede start’, verklaarde Duncan Freeman, een onderzoeker aan het EU-China Research Center, ‘het is China’s grootste bron van broeikasgassen en de sector heeft de meest transparante data omtrent uitstoot. De meeste andere sectoren hebben eerst nood aan striktere basisregulaties vooraleer hun uitstoot kan beperkt worden met behulp van de CO2-markt.’

De vrije marktmechanismen die inwerken op het ETS in Europa zullen in China echter onderworpen worden aan een strenge controle door de overheid.

China’s speciale vertegenwoordiger voor klimaatverandering, Xia Zhenhua, verklaarde tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties afgelopen maand in Bonn reeds dat ‘het vrij verhandelen van CO2-certificaten, zoals dat mogelijk is in de EU, niet mogelijk is in de Chinese koolstofmarkt. We willen een kostprijs creëren voor de uitstoot van CO2, en geen platform voor financiële speculatie.’