MediaHonden

Extra

MediaHonden

Tientallen ervaren journalisten afgedankt, steeds meer synergieën tussen kranten, minder buitenlandberichtgeving en onderzoeksjournalistiek, copy paste tot principe verheven… de Vlaamse media maakten de voorbije jaren geen al te beste beurt. Is er nog toekomst voor de journalistiek?

Met de uitgave van Jonge Honden wil het Fonds Pascal Decroos alvast de discussie over het medialandschap van de toekomst aanzwengelen. In opdracht van het fonds peilde freelancer Geert Zagers naar de mediavisie van zeven jonge journalisten en drie buitenstaanders. Het resultaat is een vlot geschreven aaneenrijging van opinies over inkomsten uit online advertenties, twitternieuws, de macht van bloggers en journalistiek 2.0.
Geen geklaag en gezaag over hoe het vroeger beter was, maar frisse ideeën en hoopgevende analyses. Neem nu het Nase Adresa-initiatief in Tsjechië, het plan om een keten koffieshops met gratis internet op te richten. De negentig vestigingen functioneren tevens als lokale redacties en moeten lokale websites en bladen van nieuws voorzien. En zo geeft Jonge Honden tientallen voorbeelden (surf zeker eens naar de websites van The Guardian en nrc.next).
Bottomline van het verhaal is dat eigenlijk niemand weet hoe het in de toekomst verder moet. Vast staat wel dat wie nu ter plekke blijft trappelen, later uit de boot zal vallen. Experimenteer en innoveer, zo luidt het devies. Jonge Honden werkt aanstekelijk en is niet alleen verplicht voer voor elke mediaprofessional maar voor iedereen die zich dag na dag via de media informeert over het reilen en zeilen in de wereld.
Jonge Honden. Is er nog toekomst voor de journalistiek? door Geert Zagers is uitgegeven door Van Halewijck, 192 blzn, ISBN 978 90 5617 948 9