MO*lezing met Michael Braungart: Economie kan de wereld redden

Extra

MO*lezing met Michael Braungart: Economie kan de wereld redden

27 mei 2014

Op vrijdag 16 mei organiseerde MO* in Gent een lezing met Michael Braungart. Braungart, co-auteur van "Cradle to Cradle: Remaking the Way we Make Things" en hoogleraar aan universiteiten in de VS, Nederland, Duitsland, sprak over de kringloopeconomie en de uitdaging om snel de transitie naar een echt duurzame productie en consumptie te zetten. Na de lezing reageerden Peter Tom Jones (KULeuven) en Lieze Cloots (BBL) op de boodschap van Braungart.

Het nieuwe IPCC-rapport maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is snel en verregaand in te grijpen in de manier waarop de mensheid omgaat met productie, consumptie, distributie en energie, als we tenminste een ware klimaatapocalyps willen vermijden. Het rapport zegt ook dat die ingrepen mogelijk zijn en voordeliger opt termijn dan niets doen.

In deze MO*lezing werd naar een economisch antwoord op de urgente uitdagingen gezocht. Een andere economie moet mogelijk gemaakt worden, maar wat zijn de voorwaarden voor succes? En waar liggen de drempels? En hoe zorgen we ervoor dat de duurzame economie van de toekomst niet alleen ecologisch, maar ook rechtvaardig is?

Reacties op de lezing werden gegeven door Peter Tom Jones (auteur van o.a. Klimaatcrisis en Terra Reversa; onderzoeksmanager aan de KULeuven, specialisatie duurzaam materialenbeheer en voorzitter i-Cleantech Vlaanderen), en Lieze Cloots (algemeen coördinator Bond Beter Leefmilieu, voorzitter Milieu- en Natuurraad Vlaanderen).

Moderator van dienst was Gie Goris, hoofdredacteur van MO*.