Ongelijkheid in Amerika

Extra

Ongelijkheid in Amerika

10 maart 2013

Wealth Inequality in America

Dat de rijkdom in de Verenigde Staten niet gelijk verdeeld is, is algemeen geweten. Ook de Amerikanen zelf zouden liever een meer gelijke verdeling van hun rijkdom zien. Deze video toont dat de ongelijkheid nog veel groter is dan de meeste Amerikanen vermoeden: 1 procent van de Amerikanen bezit 40 procent van de rijkdom en een gemiddelde werknemer moet meer dan een maand werken om te verdienen wat een CEO verdient in een uur.