Radicaal voor rechten. Het boek / The Book

Download hier het gratis digitale boek “Radicaal voor rechten”. Dowload  the digital book “Radicaal voor rechten” for free.

Op 26 en 27 april 2017 vond het Europees Forum over rechten en vrijheden in tijden van toenemende polarisering plaats. De keynote-speakers en inleiders bezorgden ons hun teksten en we maakten er een noodzakelijk boek van over een van de meest urgente kwesties van deze tijd. ‘Het her-denken van de voornaamste politieke en maatschappelijke erfenis van de voorbije eeuwen – de onvervreemdbare rechten en vrijheden van mensen – moet gericht zijn op de wereld van de toekomst, niet op een steriele nostalgie naar een onbestaand verleden. En die toekomst is divers, mondiaal en uitgedaagd door diepgaande problemen op vlak van klimaat en ongelijkheid.’

Met bijdragen van Gie Goris (editor), Navi Pillay, Pankaj Mishra, Geert Mak, Bart Somers, Irene Khan, Rachida Lamrabet, Aya Sabi, Catherine Woollard, Assita Kanko, Orlando Verde, Barbara Oomen, Pascal Debruyne, Bie Vancraeynest, Peter Knoope, Nadim Houry, Julie Reniers. Radicaal voor rechten. Teksten Europees Forum over rechten en vrijheden in tijden van toenemende polarisering is uitgegeven door Op.Recht.Mechelen. 160 blzn, Nederlands en Engels. Download hier.

On April 26 and 27 2017, the European Forum on rights and freedoms in times of increasing polarisation took place in Mechelen, Belgium. The keynote-speakers and introductory speakers sent in their texts, and we build on those to produce a necessary book about one of the most urgent challenges our times are facing. ‘Rethinking the most important heritage of the past centuries - the inalienable rights and freedoms of people - should be focused on the future, not on a sterile nostagia for a non-existant past. And that future is diverse, global and challenged by profound problems of climate and inequality.’

With contributions from Gie Goris (editor), Navi Pillay, Pankaj Mishra, Geert Mak, Bart Somers, Irene Khan, Rachida Lamrabet, Aya Sabi, Catherine Woollard, Assita Kanko, Orlando Verde, Barbara Oomen, Pascal Debruyne, Bie Vancraeynest, Peter Knoope, Nadim Houry, Julie Reniers. Radicaal voor rechten. Teksten Europees Forum over rechten en vrijheden in tijden van toenemende polarisering is published by Op.Recht.Mechelen. 160 pages, Dutch and English. Download here.

LEES OOK

CC IOM (CC BY-NC-NA 2.0)
Binnen de Verenigde Naties wordt gewerkt aan twee nieuwe, mondiale verdragen: eentje over vluchtelingen, en ander over migranten.
CC Gie Goris (CC BY-NC 2.0)
MO* sprak met Joan Clos, directeur van UN Habitat, over het belang van steden en openbare ruimte voor migranten.
Public domain (CC0)
Corrupte koperdeals in Congo, Russische roulette met mediabedrijven en internationale sancties, gulzige multinationals en verborgen Europese paradijsjes.
Zurich CC BY-NC 2.0
Kinderen uit landen die in oorlog zijn, lopen het grootste risico op kinderarbeid. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).