Schiet in Actie want TTIP haalt milieunormen onderuit

Schiet in Actie want TTIP haalt milieunormen onderuit

Schiet in Actie want TTIP haalt milieunormen onderuit
Schiet in Actie want TTIP haalt milieunormen onderuit

Esmeralda Borgo

31 mei 2015

Momenteel lopen onderhandelingen tussen de VS en de EU die – en ik overdrijf echt niet – een uiterst negatieve impact kunnen hebben op heel onze maatschappij en alle positieve verwezenlijkingen die ooit behaald zijn op een wettelijke manier_ onze milieuwetgeving, wetgeving over dierenwelzijn, sociale wetgeving, noem maar op.

Dit monster heet TTIP, wat staat voor Transatlantic Trade Investment Partnership. Idee is om vrije handel te stimuleren tussen de VS en de EU. Maar dat betekent ook dat de normen die beide landen hanteren, moeten geharmoniseerd worden. En dat komt die normen meestal niet ten goede.

Door meer vrijhandel zouden er meer banen komen, althans, dat beweren de voorstanders. De Correspondent onderzocht het rapport dat deze bewering moet staven en komt tot voorspelbare conclusies_ de aannames zijn extreem; de resultaten niet realistisch.

#TIPP cette dangereuse attaque contre les peuples européens doit s’arrêter dès maintenant #NoTIPP pic.twitter.com/nErf5sK917

— Yves Gernigon (@yvesgernigon) February 4, 2015

Een onderdeel van TTIP heet Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Als nationale wetgeving de winstkansen van een bedrijf negatief beïnvloedt, dan kan dat bedrijf dat land voor de “rechter” sleuren om de schade te verhalen, ten koste van ons allemaal, de belastingbetalers. En niet zomaar een rechter zoals we die kennen, maar een internationaal arbitragehof, voorgezeten door investeringsarbiters. Dat zijn vaak privé-advocaten gespecialiseerd in investeringsrecht, die nauwe banden onderhouden met multinationale bedrijven. (Corporate Europe Observatory analyseerde ISDS in detail, hun bevindingen vind je hier.)

TTIP bestaat uit verschillende onderdelen en is een erg complex verhaal, maar onderstaand filmpje legt op slechts vier (!!) minuutjes uit waar het over gaat en wat er allemaal op het spel staat. Neem even de tijd en bekijk dit. (Voor Nederlandstalige ondertiteling, klik op “instellingen” (dat wieltje), en vervolgens bij “ondertiteling” kan je “Nederlands” aanklikken).

Hoever staat het en wat moet er nog gebeuren?

Het is de Europese Commissie die de onderhandelingen (achter gesloten deuren) met de VS uitvoert. Zij kreeg hiertoe het mandaat van de Europese Lidstaten. Zodra zij er in slaagt om met de VS tot een akkoord te komen, wordt de eindtekst voorgelegd aan de lidstaten en het Europese Parlement die dit enkel kan goed- of afkeuren (niet bijsturen).

Momenteel werkt het Europese Parlement aan een Resolutie. Die heeft op zich geen enkele bindende waarde maar geeft wel aan op welke gronden het Parlement het ontwerpverdrag zal goed- of afkeuren. In die zin is het wel een zeer belangrijk document.

Deze Resolutie werd eerst besproken in verschillende Parlementaire Commissies, om vervolgens te worden gestemd in de Commissie Handel, waarna het naar de plenaire vergadering gaat. Gisteren heeft een meerderheid van de Commissie Handel een veel te zwakke tekst goedgekeurd. Er is niet eens kritiek opgenomen tegen het ISDS. Een verloren veldslag.

Maar het proces loopt verder. De standpunten van andere parlementaire commissies die niet door de commissie Handel zijn overgenomen, kunnen plenair opnieuw in stemming worden gebracht. De definitieve stemming zal dan gebeuren op 10 juni. Cruciaal lijkt mij de houding van de socialisten, die zich in andere Commissies dan de Commissie Handel, wel degelijk vaak kritisch hebben opgesteld t.a.v TTIP.

En wat kan jij daar aan doen?

“Als eenvoudige burger kan ik daar niet veel aan doen”, zal je nu misschien zeggen. En dat is waar, veel kan je niet doen. Maar je kan op z’n minst je stem laten klinken. Velen hebben het al gedaan via deze link. Je kan nog meer doen en parlementairen aanschrijven. De volledige lijst met alle gegevens vind je hier. E-mailadres is meestal_ voornaam.familienaam@europarl.europa.eu. Als je het een beetje eng vindt om zo’n persoonlijk berichtje te sturen, doe het dan met deze website waar ze het voor jou zo gemakkelijk gemaakt hebben dat je enkel nog je naam en mailadres moet invullen.

En nog iets_ verspreid dit bericht, stuur het naar al je vrienden, familie, kennissen,…, verspreid het via facebook, twitter, per mail, wat dan ook. Voor 10 juni!

Et pour la petite histoire…

Boerenbond, die verondersteld wordt op te komen voor de Vlaamse boeren, vindt het goed dat de normen via TTIP geharmoniseerd worden en lijkt er verder gerust in te zijn.  Nochtans zijn de onderhandelingen op zich al een reden voor de Commissie om niet al te moeilijk te doen over bepaalde dossiers_ over pesticiden en hormoonverstorende stoffen bijvoorbeeld.

Het brede Belgische middenveld, van vakbond tot milieu-organisaties, verzet zich tegen TTIP_ hier vind je hun verklaring (zie download). Zeer interessant om lezen want je vindt er nog meer details over de verpletterende impact van dit onding.

Illustraties:

Tags