Sire, verander uw paleiselijke grasvelden in bloemenweides en red de bijen

Sire, verander uw paleiselijke grasvelden in bloemenweides en red de bijen

Sire, verander uw paleiselijke grasvelden in bloemenweides en red de bijen
Sire, verander uw paleiselijke grasvelden in bloemenweides en red de bijen

Eco-entrepreneur Louis De Jaeger  heeft verder zitten nadenken over manieren om het uitsterven van de bij te verijdelen. Hij deed inspiratie op in de tuin van de koning, die hij graag zou betrekken bij zijn idee.

public domain (CC0)

public domain (CC0)​

Geachte Sire,

Geachte Majesteit,

Graag wil ik jullie bedanken voor de inspirerende rol die jullie vervullen. De boodschappen die jullie delen en vooral de acties die jullie ondernemen zijn nobel. Jullie zijn een modern koningspaar dat past binnen onze tijd.

Zoals jullie ben ook ik bezorgd om het welzijn van de Belgische burgers en het ecosysteem waarin we leven, met zijn vele planten en dieren. Wilde bijen, honingbijen en hommels zorgen voor 80% van de landbouwproductie in Europa, hun werk-waarde wordt geschat op €22 miljard. Zonder hun bestuiving mogen we koffie, chocolade, groenten en fruit vaarwel zeggen.

Eén van de grotere oorzaken van het verdwijnen van deze nuttige insecten is de huidige aanpak van de landbouw: het overmatig gebruik van pesticiden en het telen in monocultuur.

Ik denk dat het beter is dat wij, de Belgische burgers, zelf met ons schip in de juiste richting varen.

Omdat er zeer veel partijen betrokken zijn bij de landbouw en omdat het zeer complex is om bepaalde landbouwpraktijken fundamenteel te herzien, denk ik dat het beter is dat wij, de Belgische burgers, zelf met ons schip in de juiste richting varen.

Wij Belgen hebben in de loop der jaren een gewoonte gekweekt om ieder stukje tuin, groen of park waarmee we niet weten wat gedaan, om te zetten in een grasveld. Grasvelden zijn veel beter dan bijvoorbeeld beton en ze zijn ook zeer polyvalent, maar meer dan 90% van de aangelegde grasvelden hebben een louter esthetische waarde, zonder echte functie.

Het onderhouden van een grasveld is arbeidsintensief en kost heel wat geld, ook heeft het een serieuze impact op het milieu, enerzijds door de energiekosten, anderzijds door het verlies aan biodiversiteit.

Een ideaal alternatief is een bloemenweide. Er worden inheemse bloemen gezaaid, volgens de grondsoort, die slechts tweemaal per jaar gemaaid moeten worden, in plaats van de twintig à dertigmaal voor gewoon gras. Tevens biedt het een heus kleurenspektakel en heeft het een enorm grote meerwaarde voor onze grootste helpers: honingbijen, wilde bijen en hommels.

Indien iedere eigenaar van een grasveld enkele vierkante meters zou omzetten in een bloemenweide…

Onlangs had ik het privilege om de natuur rond het Koninklijk Paleis te Laken te bewonderen. Het zou enorm veel betekenen voor de bijtjes, dus ook voor de burgers van België, indien jullie, ook al is het een klein deeltje van de uitgestrekte grasvelden zouden veranderen in een bloemenweide.

Indien iedere eigenaar van een grasveld enkele vierkante meters zou omzetten in een bloemenweide dan hebben bijen veel meer kansen. Indien Uwe Majesteit het voortouw neemt zullen vele mensen Uw voorname voorbeeld volgen. Met vele kleine stappen kunnen we gezamenlijk een grote stap in de goede richting zetten.

Hartelijk bedankt voor Uw tijd en aandacht,

Ik moge de Koning en Koningin verzoeken de betuiging van mijn diepe eerbied te willen aanvaarden.

Beleefde groet,

Louis De Jaeger

Eco-entrepreneur Louis De Jaeger heeft na vijf jaar de wereld rond te reizen Commensalist opgericht om mensen te adviseren duurzamere tuinen aan te leggen en geeft hierover lezingen. www.Commensalist.com