Sociale distributie in Limburg

Extra

Sociale distributie in Limburg

Sociale distributie in Limburg
Sociale distributie in Limburg

Daan Nicolay

06 oktober 2016

Depot Margo, een initiatief van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg, helpt kwetsbare Limburgers aan gezonde en kwaliteitsvolle producten, zowel voeding als hygiënische en onderhoudsproducten. Het is een distributieplatform dat bestellingen opneemt, transport regelt en de voorraad beheert. Mensen worden actief gestimuleerd om actief deel te nemen aan het project en zo helpt Depot Margo het zelfbeeld van kwetsbaren te versterken.

Linda Bleukx en Karel Bollen van Depot Margo: Het grootste succes van Depot Margo is dat hulporganisaties die actief zijn in Limburg, zoals de Sint-Vincentiusconferenties en Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen, veel beroep doen op Depot Margo. Ze hebben ook geholpen om te zien aan welke producten de grootste nood was. Via deze organisaties worden verse groenten, onderhouds- en verzorgingsproducten onder mensen in armoede over de ganse provincie verdeeld. We hebben gekozen voor een vestiging bij een sociale werkplaats, BEWEL vzw, om zo investeringskosten te beperken en sociale tewerkstelling “op afroep” te bekomen.

We hebben van anderen geleerd om heel vraaggericht te werken, ons te richten op “gaps” ten aanzien van het bestaande aanbod, om eerst een magazijnwerking op te zetten met niet-bederfbare producten, …

Een aantal evoluties gaan trager dan we zelf wensen. we zouden bijvoorbeeld graag suikervrije producten verdelen aan diabetici in armoede. Een producent, Damhert, wil ons die goederen graag aan een zeer laag tarief bezorgen, maar we moeten kunnen garanderen dat ze enkel bij mensen in armoede met dat gezondheidsprobleem terechtkomen. Binnen een cultuur waar men veel gratis weggeeft is die vorm van maatwerk nog niet vanzelfsprekend.

De uitdaging blijft om ervoor te zorgen dat ook de mensen in armoede toegang krijgen tot een pakket basisproducten, waarbij we het liefst zouden hebben dat ze keuze hebben in producten, maar ook iets in ruil geven. Tegelijk moeten we stimuleren dat ze op hun waarde aangesproken worden, een goed onthaal krijgen bij het beroep doen op hulp.

_U kunt tot 16 november voor dit project stemmen op de website van de Grote Prijs Toekomstige Generaties._Voor Depot Margo zelf is het belangrijk om menselijke en materiële middelen te blijven verzamelen om de werking, die gegarandeerd is tot einde 2017, verder te kunnen zetten, zodat de hulporganisaties ook effectief beroep op ons kunnen blijven doen.