Studie topuniversiteiten waarschuwt_ "Humans have initiated the sixth mass extinction"

Studie topuniversiteiten waarschuwt_ "Humans have initiated the sixth mass extinction"

Studie topuniversiteiten waarschuwt_ "Humans have initiated the sixth mass extinction"
Studie topuniversiteiten waarschuwt_ "Humans have initiated the sixth mass extinction"

Floris Van Cauwelaert

21 juni 2015

“The evidence is incontrovertible that recent extinction rates are unprecedented in human history and highly unusual in Earth’s history. Our analysis emphasizes that our global society has started to destroy species of other organisms at an accelerating rate, initiating a mass extinction episode unparalleled for 65 million years. If the currently elevated extinction pace is allowed to continue, humans will soon (in as little as three human lifetimes) be deprived of many biodiversity benefits. On human time scales, this loss would be effectively permanent because in the aftermath of past mass extinctions, the living world took hundreds of thousands to millions of years to rediversify. Avoiding a true sixth mass extinction will require rapid, greatly intensified efforts to conserve already threatened species and to alleviate pressures on their populations—notably habitat loss, overexploitation for economic gain, and climate change. All of these are related to human population size and growth, which increases consumption (especially among the rich), and economic inequity. However, the window of opportunity is rapidly closing.”

— Uit de studie_ Accelerated modern human–induced species losses_ Entering the sixth mass extinction

Gewervelde dieren sterven 114 keer sneller uit dan we dachten. De discussie die de betrokken wetenschappers daarmee openen, kan moeilijk scherper_ als we de zelf veroorzaakte zesde massavernietiging van het leven op deze planeet niet stoppen, gaat de menselijke soort mee ten onder. We zijn deel van ecosysteem dat zich in een steeds meer precaire situatie bevindt. Als het verlies van diersoorten aan hetzelfde tempo doorgaat, zullen we de gevolgen binnen drie mensen-generaties beginnen ondergaan.

De studie van onder meer biologen van Berkeley, Princeton en Stanford is er voornamelijk op gericht om de bestaande data rond uitsterven te analyseren. Wat blijkt_ bij een natuurlijk verlies aan soorten zouden er 2 per 10.000 soorten per honderd jaar verloren gaan, de laatste 100 is dat enkel nog maar voor de gewervelde dieren samen 477 in een conservatieve schatting. Er zijn in totaal iets meer dan 64.000 gekende gewervelde diersoorten. Volgens het IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), zijn er op dit moment 4.624 “critically endangered”.

Sudan

In de Ol Pejeta Conservancy in Kenia loopt de laatste mannelijke Noordelijke Witte Neushoorn rond onder bewaking van een eigen garde die het dier moet beschermen van stropers. Het geld om de garde te betalen wordt om de zoveel maanden verzameld via crowdfunding — zoals dat gaat tegenwoordig. Het mannetje heet Sudan en is intussen zijn neushoorn kwijt. Die werd preventief verwijderd door de parkbeheerders zelf om de stropers te ontraden het dier af te slachten. Triest, niet? Maar we leven tenslotte in tijden waarin gekroonde hoofden nog graag pronken bij de dode olifant die ze hebben neergeknald. De uitzonderlijke bescherming die Sudan terecht geniet, valt niet alle met uitsterven bedreigde diersoorten te beurt. Ook is de vijand — stropers & jagers - niet altijd zo eenduidig te identificeren.

Ecosysteem

Het is onze in aantal toenemende soort die de oorzaak vormt van de natuurlijke verarming. Het is een levensstijl die het ecosysteem op alle fronten aanvalt_ ontbossing, overbevissing, vervuiling, de opwarming van de aarde… Allemaal zaken die we hier al regelmatig belichtten. Misschien is er één zaak die we eindelijk ter harte moeten nemen als het gaat over (gewervelde) dieren_ ermee ophouden ze te beschouwen als voeding en industriële grondstof.

Bron: newsmonkey, The Guardian, BBC

Tags