Tegendenken

Extra

Tegendenken

Tegendenken
Tegendenken

Eigenlijk was 'Denken' een betere titel geweest, want 'Tegendenken' wekt de indruk dat Achterhuis louter reactief denkt. Dat doet afbreuk aan het originele en baanbrekende werk dat de filosoof de voorbije decennia geleverd heeft. Zijn fundamentele en doortimmerde kritiek op het utopische denken overleeft de ideologische getijden in de samenleving, en zijn beschouwingen over geweld en ethiek behoren tot de relevantste intellectuele oefeningen in het Nederlands.

Het boekje dat uitgegeven werd als Tegendenken is het filosofische equivalent van een live-cd. Achterhuis wordt geïnterviewd over allerhande thema’s, van de militaire interventie in Afghanistan en de neoliberale utopie tot de Palestijnse kwestie en ethische vragen over dood en gezondheid. Hij slaagt er telkens in je attent te maken op de contradicties in of de onaanvaardbare aannames achter het dominante discours. Hij betoont zich ook een onverzettelijk voorstander van het primaat van de politiek, niet om met een groot gebaar de gevestigde orde omver te gooien, wel om die orde radicaal menselijker te maken, met haalbare stappen.

Europa is geregeld onderwerp van gesprek en zijn kritiek vat Achterhuis samen met woorden van Oscar Wilde: ‘Men kent van alles de prijs maar van niets de waarde.’ Achterhuis gaat ook uitgebreid in discussie met de ideologische grondslagen van de Amerikaanse rechterzijde, met haar extreme anti-overheids- en pro-vrijemarktprogramma. Wie Ayn Rand nog niet kent, doet zijn of haar voordeel met de kritische introductie in Tegendenken.

Tegendenken door Hans Achterhuis en P.H. Steenhuis is uitgegeven door Lem-niscaat. 223 blzn. ISBN 978 90 477 0554 3