Terug naar Thorium voor groene kernenergie?

Terug naar Thorium voor groene kernenergie?

Terug naar Thorium voor groene kernenergie?
Terug naar Thorium voor groene kernenergie?

Sarah Vanthienen

23 september 2012

Binnenkort vindt voor het 4de jaar op rij de Thorium Energy Conference (ThEC12) plaats in Shanghai (29 okt — 1 nov). Tijd voor een update over het omstreden licht radioactief metaal, dat een mooi alternatief kan vormen als reactorbrandstof voor uranium.

Thorium (genoemd naar de Noorse god Thor) biedt heel wat voordelen ten opzichte van zijn evil twin uranium. Het is net zoals uranium CO2-vrij, maar veel minder zeldzaam en bijna overal beschikbaar. Bovendien levert het heel wat minder radioactief afval op en kan het niet gebruikt worden voor kernwapens.

Klinkt zowaar als science-fiction.

Waarom nog geen thorium-reactoren?

Kernsplitsing werd in 1938 ontdekt door Marie en Pierrie Curie. Een eerste toepassing was de creatie van de atoombom in 1945 waarvoor uranium diende als grondstof. Enkele jaren daarna leerde men er energie mee opwekken. Nu komt ongeveer 20% van de energieproductie in de wereld uit kernenergie, waarvoor uranium of plutonium gesplitst worden in kerncentrales. Dit brengt echter radioactief afval met zich mee dat eeuwenlang op onze planeet achterblijft. Wiedes dat men dit een halt wil toeroepen.

Thorium doet in principe net hetzelfde als uranium, met als verschil dat bij thoriumreacties geen plutonium vrijkomt, de stof waarmee met kernwapens kan maken. Dit is meteen dan ook de reden waarom men geen geld investeerde in kerncentrales op thorium. In de jaren 50 en 60 werd er onderzoek verricht naar de thorium reactoren, maar door de nadruk op kerntechnologie tijdens de Koude Oorlog schoof men dit helemaal van de baan.

Opmars / wantrouwen

De laatste jaren zijn er heel wat wetenschappelijke groeperingen die het debat rond thorium als brandstof voor kencentrales terug op de kaart zetten. Noorwegen deed er enkele jaren geleden een grootschalig onderzoek naar. Wereldwijd is India voorloper. Het land beschikt over 25% van de thorium reserves over de hele wereld en ontwikkelde de eerste thorium reactor. Ook China en de US zijn niet langer blind voor de brandstof.

De publieke opinie blijft echter sceptisch. Nucleaire angst. En wat met alternatieve energiebronnen?

De exploitatie van thorium belet ook niet de verdere ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Laten we niet alle eieren in één mand leggen. Waarom niet het debat verruimen en beide hand in hand laten gaan?