An Uncertain Glory

Extra

India and its Contradictions

An Uncertain Glory

An Uncertain Glory
An Uncertain Glory

Is India goed bezig? Onder die titel verscheen eind 2011 een tekst van Amartya Sen (Nobelprijswinnaar Economie 1998) en de Belgisch-Indiase econoom Jean Drèze, ook uitgegeven als MO*paper. Die paper hebben de twee top-economen intussen uitgewerkt tot een volwassen boek dat deze zomer voorgesteld werd. An Uncertain Glory wijkt niet af van de fundamentele vaststellingen die twee jaar geleden al gedaan werden maar werkt ze beter uit en onderbouwt ze met meer cijfers en argumenten.

Kort samengevat zeggen Drèze en Sen dat de snelle economische groei van de voorbije twee decennia niet of nauwelijks gebruikt werd om de miserabele levensomstandigheden van de honderden miljoenen armsten in India te verbeteren. Daardoor ontstaat de paradoxale situatie dat India snel veel rijker wordt dan zijn buurlanden, maar dat die buren –uitgezonderd Pakistan– tegelijk India voorbijsteken op het vlak van sociale ontwikkeling. Drèze en Sen zijn zeker niet tegen snelle economische groei, integendeel, maar ze verwijten de Indiase beleidsverantwoordelijken dat ze de opportuniteiten van die groei niet gebruiken om te zorgen voor meer en beter onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid voor iedereen.

Uit de vergelijking met buurlanden, BRIC-landen en deelstaten onderling concluderen de auteurs dat een performante staat die zich actief op sociaal beleid richt een groot verschil kan maken. Dat sociaal beleid moet dan best gestoeld zijn op het principe van universele dienstverlening, op het bestrijden van ongelijkheid in plaats van enkel armoede, en op het cultiveren van de capaciteiten van de hele bevolking, ongeacht kaste, klasse of gender. Daarbij maken de auteurs duidelijk dat ongelijkheid in India vele gezichten heeft, die elkaar versterken, wat het bestrijden ervan ongemeen moeilijk maakt. Opvallend zijn bijvoorbeeld de cijfers over de dominantie van hogere kasten in leiderschapsposities in ngo’s en vakbonden –respectievelijk 80 en 90 procent– en in de media –85 procent. ‘Zelfs anti-establishmentkrachten reproduceren de oude tegenstellingen in hun politieke acties’, schrijven Drèze en Sen.

An Uncertain Glory is een boek met een helder standpunt, dat op wetenschappelijke én toegankelijke wijze onderbouwd wordt. Het is ook het soort boek dat we zeker tot 2020 als referentiewerk zullen gebruiken in de discussie over economische groei en sociale ontwikkeling. En voor wie India wil kennen en begrijpen, is het zonder meer onmisbaar.

An Uncertain Glory. India and its Contradictions door Jean Drèze en Amartya Sen is uitgegeven door Princeton University Press. 433 blzn. ISBN 978 0 691 16079 5

EXCLUSIEVE KORTING VOOR MO*LEZERS

_MO*lezers krijgen een exclusieve korting van € 2,5 bij aankoop van elk gerecenseerd boek in volgende boekhandels: De Groene Waterman (Antwerpen), De Reyghere (Brugge) en de Acco boekhandels van Gent, Antwerpen en Leuven. Print deze recensie af en geef de print af  bij aankoop van het boek. De korting  is 2 maanden geldig na publicatie van deze recensie (zie datum bovenaan).
_