Van soja tot hennep

Extra

Van soja tot hennep

Van soja tot hennep
Van soja tot hennep

Luc Vankrunkelsven houdt zich al jaren bezig met de scheve verhoudingen tussen Noord en Zuid in de landbouw. Vankrunkelsven heeft zich vooral vastgebeten in het thema van de soja omdat het één van de landbouwgrondstoffen waaraan je de hele wereldgeschiedenis kan ophangen, van economie tot politiek, van internationale markten tot lokale consumptiepatronen, van China over Latijns-Amerika tot Europa.

In zijn eerste boek Kruisende schepen in de nacht schreef Vankrunkelsven al over die internationale sojastromen die in Europa voor goedkoop veevoerzorgen, en in Brazilië voor slinkend Amazonewoud en vijf miljoen landloze boeren.  
In Dageraad over de akkers, het recente vervolg daarop, schrijft de auteur hoe aan weerskanten van de oceaan alternatieve projecten langzaam maar overtuigend getalte krijgen. Initiatieven die de ecologische kringloop opnieuw sluiten, volledig in de lijn van de slagzin van de Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel): Denk globaal, eet lokaal.
Voorbeelden die aangeraakt worden zijn sojavrije zuivel van boeren in Vlaanderen die hun koeien grasklaver of kemp voeren in plaats van veevoer van sojaschroot en boerencoöperaties in Brazilië die opnieuw productieketens opzetten op mensenmaat. Vankrunkelsven heeft het ook over de ecologische voetafdruk van het vleeseten en de immoraliteit van de biobrandstoffen, en over hoeveel (voedsel-, kleding-, transport-) kilometers ieder individu kan sparen door te sleutelen aan de eigen levensstijl.
Dageraad over de akkers is eerder een dagboek dan een analyseboek, geschreven in een associatieve gedachtegang vanuit persoonlijke ontmoetingen en ervaringen. Dat maakt de onderwerpen, die politiek en economisch zijn, toegankelijk en concreet. De keerzijde van zo’n benadering is dat ze onsystematisch worden gebracht en op een subjectieve manier worden aangekaart. Het volgehouden uitwerken van hetzelfde sojathema zorgt er dan weer voor dat er zo’n brede waaier van facetten gebracht wordt dat ook de verwevenheid van de internationale handelsstructuren en monopolies met ons dagelijks leven zichtbaar wordt.
Dit boek is, samen met Kruisende schepen in de nacht en www.sojaconnectie.be, een aanzet tot beter inzicht in globalisering, voedsel en ecologische onevenwichten, en om vanuit persoonlijke consumptiepatronen het herstel te bevorderen. 
Dageraad over de akkers door LucVankrunkelsven is uitgegeven door Wervel.