Verontwaardiging

Extra

Verontwaardiging

Verontwaardiging
Verontwaardiging

Een oproep tot verontwaardiging is meer dan op zijn plaats in dit tijdsgewricht. Roekeloze en zelfs criminele praktijken in de haute finance leiden tot een diepe economische crisis die afgewenteld wordt op de lagere middenklasse en onderklasse, die van de mannen en vrouwen met superbonussen te horen krijgen dat ze boven hun stand leven.

En alsof er een afgezaagd en voorspelbaar script gevolgd moet worden, gaan de kwetsbare groepen elkaar verwijten dat ze in de weg staan van een betere toekomst. Racisme, neo-fundamentalisme en algemene politieke apathie zorgen voor een explosief mengsel dat meestal ontploft in het gezicht van de slachtoffers van het systeem terwijl de verantwoordelijken zich terugtrekken achter een muur van repressie of in speciale studiecommissies.

Stéphane Hessel heeft het allemaal al eens meegemaakt in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en hij is, als een van de leidende figuren van het Franse verzet, goed geplaatst om ons te herinneren aan de sociale drijfveren van de strijd tegen het nazisme. Zijn pamflet Indignez-vous werd een ware rage in Frankrijk en Duitsland.

Dat had niet alleen te maken met de relevantie van zijn boodschap, maar ook met de persona van Hessel, wiens Duits-joodse ouders beiden al grote bekendheid genoten in Berlijn en Parijs en wiens driehoeksverhouding met de Franse schrijver Henri-Pierre Roché vereeuwigd werd in de film Jules et Jim (Fraçois Truffaut). Stéphane Hessel zelf hielp na de oorlog meeschrijven aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en bleef actief in de Franse politiek en samenleving. Zijn boekje bevat geen nieuwe inzichten, maar bewijst wel dat het nuttig is om de geschiedenis te kennen en haar menselijke dragers te respecteren.

Neem het niet! door Stéphane Hessel is uitgegeven door Van Gennep. 31 blzn. ISBN 978 94 6164 038 3

Je kan dit boek met 2,5 euro korting bestellen bij boekhandel De Groene Waterman via groenewaterman@groenewaterman.be. Vermeld bij je bestelling ‘MO*’.