Vier alternatieve werelden in 2030 volgens National Intelligence Council

Vier alternatieve werelden in 2030 volgens National Intelligence Council

Vier alternatieve werelden in 2030 volgens National Intelligence Council
Vier alternatieve werelden in 2030 volgens National Intelligence Council

Floris Van Cauwelaert

14 december 2012

‘Global Trends 2030 — Alternative Worlds’ is geschreven vanuit het huidige Amerikaans perspectief als afgetekende militaire supermacht. De context daarvoor is vrije markt-denken, hard power en globalisatie. Of nog_ ‘America is from Mars’- en ‘The end of history’-denken. Dit rapport is aanrader voor wie houdt van socio-economisch toekomstdenken en technologische doorbraken vanuit geo-strategisch perspectief.

Het rapport, het vijfde in de reeks gestart in de jaren ‘90, is het resultaat van een intense samenwerking met Amerikaanse universiteiten, instellingen, denktanks en bedrijven (zoals Rand Corporation, McKinsey, Google en vele anderen). Maar er werd ook buiten de grenzen van de VS geluisterd en gebrainstormed.

Vier scenario’s voor 2030

De vier scenario zijn ruwweg de volgende_

  1. De globalisering remt af en de grootmacht Amerika plooit zich terug op zichzelf. Het is ieder voor zich.

  2. Twee supermachten China en de VS vinden een goeie modus operandi voor intense samenwerking en stuwen de rest van de wereld mee vooruit.

  3. Qua welvaart ontstaat er een (nog) groter wordende ongelijkheid tussen landen in de wereld en ook in de landen zelf heerst grote ongelijkheid zowel in ontwikkelde landen als ontwikkelende landen. De ongelijkheden zijn de brandstof voor conflicten.

  4. De natiestaat verliest aan belang en aangedreven door nieuwe technologieën ontstaan (ad hoc) nieuwe samenwerkingen, allianties. Niet-gouvernementele organisaties kunnen zich ten volle ontplooien.

Megatrends & game-changers

Het rapport maakt een hele reeks projecties voor de wereld in 2030 (hieronder  vind je korte overzichten, diagrammen en grafieken), op basis van megatrends die zich willens nillens doorzetten en game-changers die potentieel enkele paradigma’s op hun kop zetten. Zo stelt Global Trends voorop dat het individu aan autonomie wint door betere scholing, technologieën binnen handbereik, het terug dringen van armoede en het opstaan van een nieuwe middenklasse in ontwikkelende landen. Ook de ontwikkeling van gezondheidszorg en nieuwe productietechnieken spelen een rol bij die nieuwe autonomie. Algemeen spelen demografische patronen (met grote verschillen per continent) een determinerende rol. Macht wordt diffuus en rust niet langer bij één supermacht, hegemonie is verleden tijd. De wereld is een netwerk, multipolair en meer gedecentraliseerd.

Nexus voeding-water-energie

Een vierde megatrend die bepalend zal zijn, is de nexus voeding-water-energie. Elke strategie voor één van die drie onderwerpen, zal het andere betrekken. Ze kunnen niet los gezien worden van elkaar. Ze worden het terrein van intense samenwerking dan wel strijd.

Who’s in charge here

Eén van de meer intrigerende ‘game-changers’ is de zogenaamde ‘governance gap’. Is multilaterale governance eigenlijk wel mogelijk? Als de natiestaat en erkende supranationale instituten aan belang verliezen ten opzicht van ad hoc allianties, mega-steden, niet-gourvernementele netwerken etc, terwijl er tegelijkertijd multipolaire uitdagingen zijn zoals klimaatvraagstukken, stijgende wereldbevolking en vraag naar voeding-water-energie, dringt de vraag zich op_ who’s in charge here?

Uitsmijter: België

Twee vermeldingen voor België in dit rapport. België wordt opgelijst bij de landen die een relatief hoog diplomatiek gewicht hebben, zonder dat daar vele materiële middelen (lees: wapens en geld) tegenover staan. Een tweede vermelding voor België gaat over de groei van islam in Europa tegen 2030. “France, Sweden, Austria, and Belgium, which already have the world’s largest Muslim minorities, will have Muslim communities with 9-10 percent of their total populations.”


nic1


nic2


NIC-GlobalTrends-2030001


NIC-GlobalTrends-2030002


NIC-GlobalTrends-2030003


NIC-GlobalTrends-2030004


NIC-GlobalTrends-2030005


NIC-GlobalTrends-2030006


NIC-GlobalTrends-2030007


NIC-GlobalTrends-2030008


NIC-GlobalTrends-2030009


NIC-GlobalTrends-2030010


NIC-GlobalTrends-2030011


NIC-GlobalTrends-2030012


NIC-GlobalTrends-2030013


NIC-GlobalTrends-2030014


NIC-GlobalTrends-2030015


NIC-GlobalTrends-2030016

Tags