Vraag het aan de moslims

Extra

Vraag het aan de moslims

Vraag het aan de moslims
Vraag het aan de moslims

Wat denken moslims eigenlijk en wat is de essentie van de islam? Om een antwoord te vinden op die prangende vragen zond Vlaanderen Jan Leyers uit als onze verkenner in de barre gebieden ten zuiden van Cordoba. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup vond dat het de hoogste tijd werd om de moslims zelf te laten antwoorden op de vraag waarin ze geloven en hoe ze dat geloof vormgeven in hun dagelijkse leven en politieke denken en handelen.

Daarvoor organiseerde Gallup samen met islamkenners John L. Esposito en Dalia Mogahed een onderzoek waarbij meer dan 50.000 moslims in 35 landen tijdens langdurige interviews ondervraagd werden. De resultaten van dat gigantische onderzoek werden onlangs in het Nederlands gepubliceerd en zijn fascinerend –niet omdat ze verontrustend zijn, maar omdat ze zichtbaar maken hoezeer de dromen, verwachtingen en onzekerheden van moslims lijken op die van christenen of geseculariseerde westerlingen.
Lees het hele interview met John Esposito hier.
Terwijl Vlaamse kranten, naar aanleiding van de bijdrage van Geert Van Istendaels bijdrage aan De islam in Europa, kolommen per strekkende meter vrijmaakten voor het (schijn)debat over de hoofddoek, ging het grootste opinie-onderzoek ooit naar de mening van moslims onopgemerkt voorbij.
In Wie spreekt namens de islam? geven de auteurs een erg toegankelijke samenvatting van de resultaten van hun onderzoek en verschaffen ze meteen de nodige achtergrondinformatie en context om die resultaten juist te kaderen. In een uitgebreid interview met MO* zei Esposito dat het belang dat respondenten overal ter wereld aan democratie hechten juist begrepen moet worden: ‘Moslims zullen eerder bewondering uitspreken voor democratisering dan voor democratie an sich, omdat ze dan al snel denken dat verwezen wordt naar westerse democratie of maatschappijmodellen.
Maar politieke participatie, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, daar hebben ze allerminst een probleem mee. Ze willen een samenleving die transparanter is en een overheid die zich meer verantwoordt tegenover haar burgers.’ Wie spreekt namens de islam? is een onmisbaar boek voor opiniemakers die zich willen uitspreken over geopolitieke verhoudingen, conflicten in de islamitische wereld, samenlevingsvraagstukken in het Westen… De kans dat westerse pundits zich echter van hun vooroordeel willen laten afbrengen, lijkt vandaag klein. Reden te meer voor de gewone, hardwerkende burger om het boek zelf te lezen.
Wie spreekt namens de islam? Wat een miljard moslims werkelijk denken door John L. Esposito en Dalia Mogahed is uitgegeven door Uitgeverij De Wereld. 188 blzn. ISBN 978 90 79051 02 1