Waargemaakte beloftes afvinken op de klimaattop in Bonn

Waargemaakte beloftes afvinken op de klimaattop in Bonn

Waargemaakte beloftes afvinken op de klimaattop in Bonn
Waargemaakte beloftes afvinken op de klimaattop in Bonn

In de Duitse stad Bonn vindt de komende twee weken een internationale klimaatconferentie plaats, georganiseerd door het United Nations Framework for the Convention on Climate Change, of UNFCCC. Deze zogenaamde inter-sessie moet de klimaattop COP23 in november voorbereiden. In de aanloop naar de nieuwe COP worden meer dan ooit klimaatbeloftes waargemaakt.

Er heerst een gezellige drukte in het World Conference Center in Bonn, waar UN afgevaardigden als bijen in een korf van meeting naar meeting hoppen. Delegaties van 195 landen bespreken hier hoe het nu verder moet met de historische beslissing omtrent klimaatverandering, het Parijs akkoord.

‘We have created an agreement in the benefit of all people, applied to all people. Now it is time to act, without leaving anyone behind’, Stelde Mr. Tomasz Chruszczow, de voorzitter van de Subsidiaire Raad ter Implementatie (SBI).

UNclimatechange (CC BY-NC-SA 2.0)

De klimaatconferentie in Bonn ter voorbereiding van COP23

UNclimatechange (CC BY-NC-SA 2.0)​

Vele landen blijken ook wel degelijk in actie geschoten te zijn. Zo hebben sinds 2015 al 145 landen het Parijs akkoord geratificeerd in eigen land, met Georgië die zich afgelopen maandag - bij de opening van de klimaattop - als laatste aansloot bij de landen die reeds ratificeerden.

Ook België bekrachtigde reeds het Parijs akkoord, hoewel het enkel zeer recent ondertekende en het akkoord minder dan een week geleden in werking is getreden in ons land, sinds 6 Mei 2017. Ons land houdt in ieder geval de schone schijn op.

Wereldwijd zijn er sinds 1997 al meer dan 1.200 wetten gerelateerd aan klimaatsverandering goedgekeurd , waarvan 9 in België.

Bovendien blijken landen op nationaal niveau het klimaatakkoord ook steeds meer te ondersteunen met nationale wetten. Een onderzoek van het Grantham Onderzoeks Instituut toonde aan dat er sinds de klimaattop in Parijs 14 nieuwe wetten en 33 nieuwe beleidsmaatregelen die klimaatverandering aanpakken werden goedgekeurd en toegepast in verscheidene landen.

Zo heeft België heeft 9 klimaatwetten, actief in alle 3 de gemeenschappen, 1 uitvoerend klimaatbeleid, en 1 lopende rechtszaak omtrent klimaatverandering.

Ons land heeft echter nog geen enkel legislatief kader voor klimaatadaptatie of de vermindering van uitstoot, iets dat het nochtans beloofde in de afgelopen klimaatconferenties, en dient te verwezenlijken voor 2020.

Wereldwijd zijn er sinds 1997 al meer dan 1.200 wetten gerelateerd aan klimaatverandering goedgekeurd in meer dan 164 landen, waarvan ook in 93 van de top 100 grootste vervuilers. Ook ontwikkelingslanden passen steeds meer hun legislatuur aan om klimaatverandering aan te passen. Zo heeft Malawi bijvoorbeeld een heus Nationaal Klimaatverandering Beleid opgesteld naar aanleiding van de COP in Parijs.

UNclimatechange (CC BY-NC-SA 2.0)

De klimaatconferentie in Bonn ter voorbereiding van COP23

UNclimatechange (CC BY-NC-SA 2.0)​

De executieve secretaris van de UNFCCC, mevrouw Patricia Espinosa, is zeer tevreden met deze ontwikkeling: ‘We are witnessing serious and significant support for the Paris Agreement from across countries and continents and from cities and businesses to civil society’.

Op dinsdag 9 Mei stelde de UNFCCC bovendien een heuse database voor die de klimaatlegislatuur van alle landen verzamelt en visueel weergeeft. Dit moet experten, beleidsmakers en het publiek helpen om op de hoogte te blijven van klimaatwetten wereldwijd en dit te vertalen naar nationale wetgeving.