Waarom iedereen binnen 20 jaar bio voeding eet

Waarom iedereen binnen 20 jaar bio voeding eet

Waarom iedereen binnen 20 jaar bio voeding eet
Waarom iedereen binnen 20 jaar bio voeding eet

Frank Anrijs

22 mei 2013

Voor mensen die bio voeding kopen en eten is het allang duidelijk. Pesticiden zijn schadelijk, zowel voor de bodem als voor de mensen die de gekweekte groenten opeten. Uit talrijke onderzoeken blijkt dat verkochte groenten nog talloze residu’s van pesticiden bevatten. Wat er dan altijd bij staat is dat deze gevonden hoeveelheden de toegelaten normen niet overschrijden.

Wat er niet bijstaat is dat er nog nauwelijks onderzoek is verricht naar het cumulatieve effect van pesticiden. Een ander probleem is dat deze maximumwaarden worden opgesteld voor volwassenen en dat er geen rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden bij kinderen. Kinderen groeien heel hard en ademen en verbruiken dubbel zoveel (of meer) dan volwassenen.

Onderzoeken bestaan al lang

Er verschijnen al vele jaren regelmatig onderzoeken over de link tussen kinderkanker en een verhoogde blootstelling aan pesticiden. Ook moderne ziektes zoals adhd en autisme, een lager IQ en astma worden met de regelmaat van de klok gelinkt aan het verhoogde gebruik van pesticiden.

Deze talrijke onderzoeken zijn echter nooit bekend geworden. Hier zijn verschillende redenen voor. Dodelijke effecten en misvormingen zijn gemakkelijk te onderzoeken, de oorzaken van ‘tragere’ ziekten zoals kankers, autisme, adhd, astma, … zijn veel moeilijker te linken en te onderzoeken. Het is dus veel makkelijker om deze onderzoeken in twijfel te trekken_

  • Er bestaan heel veel meetpunten om de reikwijdte van een aandoening te analyseren.

  • Reacties van volwassenen zijn dikwijls heel anders dan die van opgroeiende kinderen. Zeker de snel ontwikkelende en groeiende hersenen van kinderen zijn kwetsbaar in een jong stadium. Dit is een van de redenen achter de eis om voor kinderen extra voorwaarden op te leggen (Wat tot groot protest leidde bij pesticiden-producenten).

  • Er zijn heel veel factoren die een invloed uitoefenen tijdens neuropsychologische onderzoeken.

  • Veranderingen in bv. de hersenwerking zijn er gedurende het volledige leven. Sommige effecten van beschadigingen tijdens de eerste levensjaren duiken pas na vele tientallen jaren op.

Verzameling van recente onderzoeken

Om de problemen met pesticiden toch extra bekendheid te geven heeft het Amerikaanse ‘Pesticide Action Network’ een studie uitgegeven waarin 10-tallen recente onderzoeken worden gebundeld. Hieruit blijkt duidelijk dat er immense problemen zijn en dat er dringend moet ingegrepen worden in onze huidige manier van voedsel kweken.

Enkele cijfers_

  • Leukemie en kinderhersenkanker zijn met 40 en 50% gestegen sinds 1975.

  • Sinds 2011 zijn er verschillende studies die aantonen dat moeders die tijdens hun zwangerschap worden blootgesteld aan organofosfaten-pesticiden een kind op de wereld zetten met een lager IQ en een slechter geheugen.

  • Kinderen die hogere waardes van pesticiden-residu’s in hun urine hebben, hebben een sterk verhoogde kans om de diagnose ADHD te krijgen.

  • Uit een studie in California blijkt dat kinderen die in hun eerste levensjaar worden blootgesteld aan pesticiden een sterk verhoogde kans hebben om op hun 5de diagnose astma te krijgen.

  • Uit MRI-testen blijkt dat kinderen die in de baarmoeder in contact komen met chloorpyrifos een verandering ondergaan in hun hersenen. De zones in de hersenen die instaan voor aandacht, taal, emoties en controle waren aangetast.

Deze publicatie krijgt bij ons geen aandacht, alhoewel ze toch gestoeld is op stevig wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp is nochtans onze toekomst, onze kinderen.

Indien u durft, kunt u de publicatie hier lezen_ A Generation in Jeopardy

Tags