Ben jij de persoon die wij zoeken?

WERELDMEDIAHUIS vzw, de uitgever van MO.be en van MO* magazine zoekt een nieuwe voorzitter (M/V/X)

MO* is een journalistiek mediaproject over mondiale tendensen en lokale realiteiten overal ter wereld, gericht op een ruim en geïnteresseerd publiek. Met diverse journalistieke middelen maakt MO* de veranderende wereld begrijpbaar, ervaarbaar en hanteerbaar. De redactie van MO* werkt onafhankelijk. Zij levert betrouwbare en feitelijk correcte journalistiek die gefundeerd wordt op de fundamentele waarden van rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. 

MO* focust inhoudelijk op

 • processen van mondialisering en hun tegenkrachten
 • migratie en diversiteit
 • klimaat, transitie en duurzame ontwikkeling
 • ongelijkheid en mensenrechten
 • conflict en polarisering 

Wereldmediahuis start de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor haar bijzonder geëngageerde bestuursorgaan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van lidorganisaties (zie hieronder) en onafhankelijk bestuurders. Volgens de statuten is de voorzitter een onafhankelijk bestuurder en dus niet betrokken bij één van de lidorganisaties. De huidige voorzitter, Lily Deforce, rondt haar tweede mandaat af en geeft graag de fakkel door. 

Rol

In een voor media snel wisselende context, met een uitdagend gediversifieerd verdienmodel, verleent het Bestuursorgaan strategische ondersteuning aan het operationele team, dat onder leiding staat van een hoofdredacteur (Jago Kosolosky) en een zakelijk leider (Frank Van Damme). 

De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor: 

 • de goede werking van het Bestuursorgaan
 • het nemen van de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te behouden binnen het Bestuursorgaan door te zorgen voor open discussies, een constructieve benadering van uiteenlopende standpunten en de naleving van de beslissingen genomen door het Bestuursorgaan.
 • de bijeenroeping van de algemene vergadering (2 per jaar) en de vergaderingen van het bestuursorgaan (4 à 6 per jaar)
 • het voorbereiden en voorzitten van de algemene vergadering (ondersteund door de directie)
 • het voorbereiden, voorzitten van en leiding geven aan de vergaderingen van het bestuursorgaan (ondersteund door de directie)
 • het ondertekenen van de notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan
 • het organiseren van zelfevaluaties van het bestuursorgaan
 • het fungeren als primair aansprekingspunt voor de overige bestuurders en de directie (hoofdredacteur en zakelijk leider)
 • het onderhouden van een nauwe adviserende en ondersteunende relatie met de directie, met respect voor haar uitvoerende verantwoordelijkheden
 • het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met de directie. De voorzitter rapporteert hierover aan het bestuursorgaan
 • het ondersteunen, waar nodig, van de directie in de externe vertegenwoordiging naar lidorganisaties, overheden of andere belanghebbenden.

Profiel

Als toekomstig voorzitter van Wereldmediahuis heb je ervaring met het (bege)leiden van organisaties en was je reeds actief als bestuurder in andere organisaties. Je hebt een goede kennis van (en eventueel ervaring in) het medialandschap en het ngo-veld. Je voelt je thuis in een omgeving met een grote diversiteit aan collega-bestuurders, medewerkers, lidorganisaties, jongeren en andere belanghebbenden. Je kijkt ernaar uit om onbezoldigd het belangrijke engagement aan te gaan om mee jouw schouders te zetten onder een noodzakelijke en maatschappelijk ongelooflijk relevante organisatie, met een grote impact.

Wereldmediahuis voert deze verkennende gesprekken op basis van competenties, talenten en engagement, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine of beperking.

Context

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie en maximaal negen bestuurders. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de leden. Minstens de helft van de bestuurders wordt afgevaardigd door de leden. Minstens twee bestuurders zijn onafhankelijk. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Bij de samenstelling van het Bestuursorgaan wordt gestreefd naar diversiteit (leeftijd, geslacht, gender, origine en beperking). 

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is:

 • Lily Deforce (voorzitter, onafhankelijk)
 • Stijn Vercamer (onafhankelijk)
 • Michaël Marien (onafhankelijk)
 • Lieve Herijgers (Broederlijk Delen)
 • Kenny Van Minsel (11.11.11)
 • Jelle Goossens (Rikolto)
 • Els Hertogen (11.11.11)
 • Pamela Baruti (waarnemend — onafhankelijk)
 • Ange Vanessa Nsanzinesa (waarnemend — onafhankelijk). 

Praktisch

Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je. Wij verwelkomen jouw gemotiveerde kandidatuur ten laatste op 15 april 2024 om 24 uur, gericht aan Lily Deforce, voorzitter Wereldmediahuis vzw, via frank.vandamme@MO.be. Het verdere verloop van de verkennende gesprekken wordt bepaald op basis van de ontvangen kandidaturen. We streven naar een benoeming in de loop van 2024.

Meer informatie: 
Lily Deforce — frank.vandamme@mo.be — +32 496 76 43 03 — www.mo.be

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2798   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2798  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.