Wie wordt beter van de Congolese grondstoffen?

Extra

Wie wordt beter van de Congolese grondstoffen?

16 december 2013

Wie wordt beter van de Congolese grondstoffen?

Eind 2012 werd MO* veroordeeld tot het betalen van de som van 5000 euro voor het publiceren van een cartoon van de Belgische industrieel George Forrest naar aanleiding van een dossier over Congolese mijncontracten. MO* liet zich door dit arrest niet intimideren en riep lezers en sympathisanten op om een vervolgonderzoek over de Congolese mijnbouw te financieren. Op enkele dagen tijd haalde MO* de beoogde 5000 euro op.

Op dinsdag 3 december stelde MO* in De Roma in Borgerhout het nieuwe onderzoeksdossier voor en werd er door een aantal topspecialisten gedebatteerd over de vraag wie beter wordt van de Congolese grondstoffen. Maar liefst 555 mensen waren getuige van een interessante avond over de bodemrijkdommen van Congo. David Van Reybrouck, auteur van wat nu al een klassieker is over Congo en zijn geschiedenis, was de Master of Ceremony die met de verschillende sprekers het gesprek aanging.

  • John Vandaele is journalist bij MO* en auteur van menig artikel over Congo, onder meer over de Congolese bodemrijkdommen. Hij bracht verslag uit over recent onderzoek dat hij ter zake verrichtte.

  • Chrispin Mvano, geboren en getogen in Kivu, journalist die af en toe publiceert bij MO*, lichtte toe wat grondstoffen voor de mensen in Oost-Congo betekenen: rijkdom of ellende?

  • Steven Spittaels is onderzoeker bij IPIS en werkte mee aan verschillende VN-rapporten over de link tussen geweld en grondstoffen in Congo.

  • Frank De Coninck is speciaal gezant van België voor de regio van de Grote Meren.