Woordenboek scheepssloop

Extra

Woordenboek scheepssloop

Woordenboek scheepssloop
Woordenboek scheepssloop

Verklarend woordenboek bij de artikelenreeks over scheepsafbraak.

© Pradeep Shukla

© Pradeep Shukla

Verklarend woordenboek bij het dossier over scheepsafbraak

Contantkoper / Cash buyer

Bedrijf dat gespecialiseerd is in de handel van afgedankte schepen. Cashkopers betalen scheepseigenaren voordat het schip zijn eindbestemming bereikt en wordt ontmanteld. De cash buyer of contantkoper verkoopt het schip aan de sloopwerf die de hoogste prijs voor het schip kan bieden, waardoor hij winst maakt met het prijsverschil.

Door gebruik te maken van contantkopers, proberen scheepseigenaars juridische, financiële en andere risico’s te vermijden die verband houden met de verkoop van een schip om te slopen — ze kunnen ook beweren niet verantwoordelijk te zijn voor de sloop van het schip als ze worden bekritiseerd over onaanvaardbare praktijken, vervuiling of ongelukken tijdens het proces .

Een verkoop aan het einde van de levensduur met de hulp van een contantkoper omvat gewoonlijk een wijziging van de vlag in een van de typische laatstereisvlaggen en de registratie van het schip onder een nieuwe naam en een nieuw geregistreerd bedrijf (vaak gevestigd in een belastinparadijs), een poging om de oorsprong van het schip te verbergen.

Flag state / Vlaggenstaat

De vlaggenstaat van een schip is de jurisdictie volgens wiens wetgeving het vaartuig is geregistreerd of een vergunning heeft, en wordt beschouwd als de nationaliteit van het schip. De vlaggenstaat heeft de autoriteit en de verantwoordelijkheid om de voorschriften te handhaven over schepen die onder zijn vlag zijn geregistreerd, inclusief die met betrekking tot inspectie, certificering en afgifte van documenten met betrekking tot veiligheid en verontreinigingspreventie.

Gemaksvlag / Flags of Convenience

Om verantwoordelijkheid te vermijden en de mazen in de internationale wetgeving te benutten, maakt de scheepvaart gebruik van de zogenaamde “goedkope vlaggen”: scheepseigenaren kunnen hun vaartuig registreren onder de vlag van een land dat niets met hem of zijn bedrijf te maken heeft. Veel landen bieden dit soort goedkope registratie aan, met weinig wettelijke controle en verlaagde belastingtarieven.

Uitvlaggen

De vlag waaronder het schip vaart veranderen. Een verkoop aan het einde van de levensduur met de hulp van een contantkoper omvat gewoonlijk een wijziging van de vlag in een van de typische laatstereisvlaggen die speciale registratiekortingen bieden met weinig controle, zoals de registers van Tuvalu, Comoren, Palau of St Kitts en Nevis.

LDT

Light displacement tonnage (LDT) wordt gedefinieerd als het gewicht van het schip met al zijn vaste uitrusting, exclusief het gewicht van lading, brandstof, water, ballast, winkels, passagiers, bemanning, maar meestal inclusief het gewicht van permanent ballast en water dat wordt gebruikt voor stoommachines bedienen.

GT

Gross tonnage (GT) of brutotonnage (GT) is een niet-lineaire maat voor het totale interne volume van een schip.

Beneficial owner

De eigenaar die voordeel haalt uit het schip (beneficial owner) is de ‘echte’ eigenaar, die verantwoordelijk is voor de recyclage van het schip. De beneficial owner wordt geacht de uiteindelijke eigenaar of vertegenwoordiger ervan te zijn (hetzij individu, bedrijf, groep of organisatie). Het is de entiteit die profiteert van de huur en / of de verkoop van het actief.

Commercial operator

De commerciële exploitant is een derde partij die de dagelijkse werking van het schip beheert — deze bedrijven zijn niet de eigenaar van het schip en nemen gewoonlijk geen beslissingen met betrekking tot de verkoop van een schip.

Geregistreerde eigenaar / Registered owner

De geregistreerde eigenaar is het bedrijf of de persoon op wiens naam de wettelijke eigendomstitel van het schip is geregistreerd. Hier zijn vaak bedrijven met ‘open register’, ‘papier’ of ‘naambord’ bij betrokken, waarbij schepen zijn geregistreerd in een land waarvan de belasting op de winst van handelsschepen laag / afwezig is of wiens eisen ten aanzien van bemanning of onderhoud lakser zijn. Het is gebruikelijk dat de geregistreerde eigenaar een zogenaamd eenmansbedrijf is (een bedrijf dat slechts één schip bezit).

Beaching

Beaching is het proces waarbij een schip op een strand aanmeert of in ondiep water strandt. Beaching is de dominante sloopmethode. Elk jaar wordt meer dan 70% van de schepen gesloopt op de getijdenstranden van Bangladesh, India en Pakistan.

Getijdenzone

De (inter)getijdenzone is het gebied dat boven water staat bij eb en onder water bij vloed. Met andere woorden, het is het gebied tussen getijdenmerken.

Historische capaciteit

Het maximum aantal tonnen (LDT) gerecycleerd door een sloopwerf de voorbije 10 jaar.

Theoretische capaciteit

De reële recyclagecapaciteit van een sloopwerf. Het aantal tonnen (LDT) waarvoor een sloopwerf de vergunnening heeft.

Verklaring van overeenstemming met de Hong Kong Conventie

De verklaringen van overeenstemming met het Verdrag van Hongkong (SoC’s) zijn business-to-business-overeenkomsten tussen sloopwerfeigenaars en classificatiebureaus — die optreden als particuliere adviseurs en niet als erkende organisaties naverklamens staten. Deze privé-uitgegeven SoC’s beoordelen de mogelijkheid van een bepaalde werf om te voldoen aan de vereisten van de Conventie.

Deze verklaringen worden verleend op basis van een checklist of de werven kunnen voldoen aan de vereisten van het Verdrag van Hongkong zoals geïnterpreteerd door de classificatiebureaus, zonder rekening te houden met de feitelijke praktijk van de werven.

Er waren vier werven in Alang, India die in 2015 een SoC met de Hong Kong Convention ontvingen, vandaag zijn er naar verluidt 66 sloopwerven die er een hebben. Het Italiaanse RINA is de eerste en tot dusverre de enige classificatieorganisatie die een werf heeft gecertificeerd op het strand van Chittagong, Bangladesh.