Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse?

Extra

Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse?

Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse?
Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse?

Guy Standing

15 februari 2012

Link

Download deze MO*paper

Een MO*paper over sociale en economische onzekerheid, het basisinkomen en een agenda voor een progressieve politiek.

Op 21 januari sprak Guy Standing op de Nieuwjaarsreceptie van 11.11.11 over het precariaat als mogelijke nieuwe klasse, een gevolg van de grote transformatie die de westerse landen de voorbije dertig jaar hebben doorgemaakt. In de jaren 1970 wist een groep van ideologisch geïnspireerde economen de oren en het hart van de politici te veroveren. Hun centrale stelling was dat groei en ontwikkeling afhangen van marktsucces en concurrentievermogen en dat de marktprincipes moeten doordringen in alle aspecten van het leven. Landen moeten hun arbeidsmarkt flexibeler maken, wat betekent dat de werknemers zelf en hun gezin meer de risico’s moeten dragen. Als gevolg daarvan is een ‘precariaat’ ontstaan, bestaande uit vele miljoenen mensen die geen zekerheid meer hebben. Zij kunnen een nieuwe en gevaarlijke klasse worden. Het is niet denkbeeldig dat zij luisteren naar de ‘lelijke’ stemmen van rechtse rattenvangers en die hun politieke steun geven. Het succes van de ‘neoliberale’ agenda die wordt gevolgd door regeringen van uiteenlopende signatuur, heeft de voorwaarden geschapen voor de opkomst van een politiek monster. Er is actie nodig om te beletten dat het monster tot leven komt.

Deze MO*paper is gebaseerd op een tekst die Guy Standing ter beschikking stelde voor het nieuwjaarsmoment van 11.11.11, waar hij een lezing hield in het Engels. De tekst verscheen op 7 januari ook op de Britse nieuwssite Open Democracy www.opendemocracy.net.

Lieve De Meyer vertaalde de tekst in het Nederlands. Zij werkte 15 jaar op de publicatiedienst van NCOS (nu 11.11.11), o.a. als hoofdredacteur van het blad De Wereld Morgen. Zij werkt nu als freelancevertaler en -tolk en verzorgt de eindredactie van MO*papers.

Over de auteur

Guy Standing werkte jarenlang op het departement Werkgelegenheid van de Internationale Arbeidsorganisatie. Hij is nu professor ‘Economische zekerheid’ aan de Universiteit van Bath in Engeland. Hij is ook covoorzitter van het Basic Income Earth Network (BIEN), www.basicincome.org en auteur van het onlangs verschenen boek The Precariat: The New Dangerous Class (Bloomsbury Academic, 2011) guystanding@standingnet.com, www.guystanding.com.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.mo.be. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zijn of haar e-mailadres bezorgt aan mopaper@mo.be (onderwerp: alert).