‘De regering komt haar beloftes niet na, maar wij strijden verder.’

Interview

‘De regering komt haar beloftes niet na, maar wij strijden verder.’

‘De regering komt haar beloftes niet na, maar wij strijden verder.’
‘De regering komt haar beloftes niet na, maar wij strijden verder.’

Mathias de Graag

18 september 2011

In 2012 organiseert de Indiase beweging Ekta Parishad samen met honderdduizend inwoners uit verschillende gemeenschappen een mars van Gwalior naar Delhi. De 350 kilometer tellende tocht is bedoeld om land terug te eisen voor de tribale, kasteloze boeren in India. ‘Ja, we zijn bang dat de regering haar beloftes niet nakomt. Toch blijven we de strijd onverminderd voeren,’ aldus een rustige, maar bevlogen leider van Ekta Parishad, Rajagopal P.V., in een exclusief interview met MO*.

De zogeheten Jan Satyagraha 2012 mars is de opvolger van de mars uit 2007. Rajagopal: ‘In 2007 liepen we met 25.000 mensen naar New Delhi. Ook toen vroegen we land voor de arme boeren om voedsel te produceren voor hun families. Uiteindelijk is daar toen de Forest Rights Act uit voortgekomen: de nieuwe versie van het Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act uit 1894. De regering beloofde land en maakte daarvoor een wet die helaas niet volgens de plannen is uitgevoerd. Maar een handjevol Indiërs heeft ook daadwerkelijk land gekregen. Met de verviervoudiging van het aantal deelnemers hoopt Rajagopal, aanhanger van de Ghandiaanse leer, een nog sterker signaal af te geven dan vier jaar geleden.’

Terugdringen van de armoede

Behalve de eis om meer landbouwgrond, wordt er ook een poging gedaan om de regering te laten inzien dat de armoede echt moet worden teruggedrongen. Rajagopal: ‘Veertig procent van India is arm tot zeer arm. Vooral veel boeren zitten noodgedwongen zonder werk, omdat ze plaats moesten maken voor grote multinationals als Coca Cola en Pepsi. Een boer zonder werk staat min of meer gelijk aan beginnende armoede. De enige manier om deze armoede te bestrijden is dan ook om hen landbouwgrond terug te geven. Met computers kunnen ze niks, omdat ze niet weten wat ze ermee moeten doen en hoe ze gebruikt worden. Vaak hoor en lees je in wereldwijde media over de economische groei van India, maar daarbij wordt vaak deze problematiek vergeten. We hopen dat we met de mars de aandacht hier weer op kunnen vestigen,’ vertelt de initiatiefnemer.

Anna Hazare en de Indiase corruptie

Rajagopal: ‘Er is veel corruptie in ons land. Veel van het corrupte geld gaat naar een belastingparadijs als Zwitserland. Dit geld moet in India blijven. Alleen dan kunnen we ons ontwikkelen en iets doen tegen de armoede. De corrupte mensen hier worden niet aangepakt en dus ook niet gestraft. Dit moet veranderen.’

Niet alleen Rajagopal spreekt zich uit tegen de corruptie in het land. Anna Hazare, een andere sociale activist in India, maakt zich ook sterk voor een anti-corruptiebeleid. Hij heeft het instituut India Against Corruption opgericht.

Rajagopal: ‘Hazare is een goede activist. Hij heeft leiderschap gegeven aan de anti-corruptiebeweging. Hij is een belangrijk sociaal gezicht in India. Ik sta volledig achter zijn werk en ideeën. Ik ben ook trots dat er mede dankzij hem een voorstel ligt voor een anti-corruptiewet.’

Wet is nog in de maak

Rajagopal: ‘De wet moet nog wel gemaakt en ingevoerd worden. In India heet het wetsvoorstel het Jan Lokpal voorstel. Dat is Hindi voor anti-corruptiewet. Deze wet zal een instituut oprichten die de corruptie in de gaten zal houden. Wanneer iemand verdacht wordt van corruptie, start dit instituut een onderzoek naar deze persoon en kan hem of haar voor de rechter slepen. De verwachting is dat de regering eind december deze wet klaar zal hebben. De bevolking is erg blij met het wetsvoorstel. Ook zij hebben veel last van de corruptie. We hopen allen dat de wet een goed instrument is om de corruptie aan te pakken. Voorwaarde is wel dat iedereen meewerkt om deze wet uit te voeren. Anders kunnen we net zo goed zonder deze wet. De regering mag daarbij niet in slaap vallen. Er is wel vrees voor het niet nakomen van deze regeringsbelofte, maar we blijven hopen. Hoop is erg belangrijk voor ons.’

Werkelijke invloed

‘Een actie als de Jan Satyagraha 2012 mars heeft wel degelijk invloed op de regering. India kent een democratisch systeem; er moet dus gestemd worden. Juist door dit soort acties kunnen we de publieke opinie beïnvloeden. Natuurlijk zal er vooral steun komen van de arme inwoners in India, maar vroeg of laat zal het ook bij de middenklasse aankomen. Ook hopen we internationale solidariteit te genereren om hier zoveel mogelijk mee te kunnen uitrichten. Uiteraard blijven we afhankelijk van de prioriteiten van de regering. Zij bepaalt welke koers India gaat varen. Hoewel ik bang ben dat er niet veel zal veranderen en dat India zich steeds meer gaat richten op de economische groei, houd ik wel hoop voor verandering van de arme bevolking. We moeten laten zien dat we op een geweldloze manier de strijd aan kunnen gaan met de industrie die ons land afpakt,’ aldus de voorman van Ekta Parishad.

Actie begint met lange rondreis

De actie begint al op 2 oktober, de geboortedag van Ghandi en tevens door de VN uitgeroepen Internationale Geweldloze Dag. Met een kleine groep reist de oprichter van Ekta Parishad vanaf dan tachtigduizend kilometer door het land om zich vervolgens volgend jaar aan te sluiten bij de Jan Satyagraha 2012 mars. De mars zelf duurt 35 dagen.