Groene ondernemers kunnen goede zaken doen in Cambodja

‘De transitie van een snelgroeiende economie naar een groene economie is absoluut mogelijk’

CC Angela Savage/IPS

De wijk Dei Krohome in de hoofdstad van Cambodja Phnom Penh.

Cambodja is de zesde snelst groeiende economie wereldwijd. Karolien Casaer-Diez van het Global Green Growth Institute steunt de overheid om die groei duurzaam te laten verlopen.

Cambodja heeft in de periode tussen 1995 en 2017 een gemiddeld groeipercentage van 7,7 procent bereikt, voornamelijk aangedreven door de export van kleding, het toerisme en een bloeiende bouwsector. Het heeft ertoe geleid dat het Zuidoost-Aziatische land de zesde snelst groeiende economie ter wereld is geworden.

Cambodja is de zesde snelst groeiende economie wereldwijd, maar de groei is vaak ten koste gegaan van het milieu.

Volgens de Wereldbank is het bbp per hoofd van de bevolking sinds 1994 verviervoudigd tot 1,42 dollar in 2017. Dit zijn indrukwekkende cijfers, maar grote verschillen blijven bestaan in de levensstandaard van de bevolking. En de groei is vaak ten koste gegaan van het milieu.

De behoefte aan een inclusieve groene economie is in dit land erg groot. Het Global Green Growth Institute (GGGI), een internationale organisatie die landen ondersteunt bij het ontwikkelen van inclusieve en duurzame economische groei, is aanwezig in Cambodja om er actief initiatieven te ondersteunen die de overgang naar een groene economie willen realiseren.

Karolien Casaer-Diez is sinds drie maanden de nieuwe afgevaardigde van het Global Green Growth Institute (GGGI) in Cambodja. Zij studeerde in Leuven en Parijs en startte haar loopbaan bij Buitenlandse Zaken in België. Nadien werkte ze onder meer voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in Somalië en Bangladesh.

Vandaag heeft ze haar tenten opgeslagen in het Cambodjaanse Ministerie van Milieu, een iconisch, wit gebouw in hoofdstad Phnom Penh.

Inclusief en groen

Je hebt samen met je team onderdak gekregen in het Ministerie van Milieu. Waarom koos het GGGI voor deze locatie?

Karolien Casaer-Diez: We zitten hier omdat de overheid onze meest belangrijke partner is. We zijn adviseurs en koppelaars. GGGI heeft als taak om overheden en groene investeerders samen te brengen om duurzame economische groei te stimuleren. Concreet is het onze taak om het gesprek op gang te brengen. Wij zijn de facilitator, wij structureren de projecten en helpen bij het cijferwerk om de transitie naar een groene economie te realiseren.

Hoe kan je een overheid met een beperkt budget er toch van overtuigen dat een groen beleid loont, politiek en economisch?

Karolien Casaer-Diez: We zoeken opportuniteiten voor de overheid en naar investeringen die zich lucratief zullen ontwikkelen. Onze aanpak richt zich op groene economische activiteiten omdat we overtuigd zijn van hun economische meerwaarde. Dit verfrissende idee vindt ingang bij onze partners binnen de overheid.

‘Wij denken niet dat strengere mileunormen een beperking zijn, maar juist een kans. Het is wel een nieuw concept in Cambodja, toegegeven

Maar strengere milieunormen kunnen ook worden aanzien als meer kostelijk?

Karolien Casaer-Diez: Dat is de klassieke mindset, maar het tegendeel is waar. Het echte succes van GGGI zit echter in het zoeken naar synergiën. Ons doel is altijd winstgevende business te creëren die ook groen is. Wij denken niet dat dat een beperking is, maar juist een kans. Het is wel een nieuw concept in Cambodja, toegegeven.

Hoe creëer je draagvlak voor dat idee?

Karolien Casaer-Diez: We geven aanbevelingen en stellen een beleidskader voor aan nationale of lokale overheden die naar duurzame economische groei leiden. De gouverneur van Phnom Penh keurde bijvoorbeeld het ‘Duurzaam Stadsontwikkelingsplan voor Phnom Penh’ goed, dat wij mee hebben helpen ontwikkelen. Daarnaast is er ook het ‘Duurzaam Strategieplan’ voor nog zeven andere steden. Ondertussen zijn we opgeschoven naar de volgende stap, de implementatie van deze plannen.

Compost en afvalwater

Zijn win-winsituaties hier realistisch?

Karolien Casaer-Diez: Natuurlijk. Bijvoorbeeld: ruraal Cambodja is een enorme markt voor composteren. Landbouwbedrijven zijn afhankelijk van de import van buitenlandse chemische meststoffen. Toch blijken natuurlijke meststoffen vier keer goedkoper te zijn. Maar er is gelimiteerde toegang tot compost. Wij gaan dan aan de slag met dit gegeven en lokaliseren lokale producenten en boeren, we berekenen correcte prijzen en zoeken naar manieren om afval te scheiden zodat composteren een zakelijke kans wordt.

Waar deed GGGI ervaring op met het verwerken van afvalwater?

Karolien Casaer-Diez: De organisatie is actief in 30 landen. We hebben gewerkt op het beheer van afvalwater in Senegal en in Nepal. In Cambodja is het relatief nieuw. Phnom Penh is een snelgroeiende stad en de enorme toename van afvalwater is er een realiteit, net als het feit dat dit allemaal nog gewoon wordt geloosd in de rivieren. We steunen de opstart van kleinschalige beheerprojecten voor afvalwater en we starten daarmee in de armste gemeenschappen.

Wat heb je al kunnen verwezenlijken? Cambodja is nog steeds een ontwikkelingsland, ondanks alles.

Karolien Casaer-Diez: Toegang tot financiële middelen is altijd een probleem als je groene groei promoot. Ook is de markt van de energie-efficiënte technologie nog zo goed als onbestaande hier. En het bewustzijn van de bevolking is heel beperkt.

Anderzijds is Cambodja wel de zesde snelst groeiende economie ter wereld. Hoe groot zijn de kansen voor een groenere industrialisering?

Karolien Casaer-Diez: Het land heeft veel potentieel. De bijdrage van de industrie aan het bbp was 29 procent in 2016. De potentiële impact van grondstof-efficiënte technologie in de sectoren voeding, bakstenen, kleding en elektronica zou in 2030 512.000 extra banen kunnen opleveren. De voordelen zullen 6,7 keer groter zijn dan de vereiste investering. Groene ondernemers kunnen hier goede zaken doen. We hebben alleen een kampioeninvesteerder nodig om de markt te motiveren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3233   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift