Theo Francken krijgt lik op stuk

Interview

Theo Francken krijgt lik op stuk

Theo Francken krijgt lik op stuk
Theo Francken krijgt lik op stuk

In een FB-post vroeg huidig Staatssecretaris Theo Francken zich af of het te aangebrand was te stellen dat hij de meerwaarde van de Congolese, Marokkaanse en Algerijnse migratie niet inzag. De geviseerde gemeenschappen reageren collectief onder de naam Together For Dignity en geven de  staatssecretaris lik op stuk.

MO* sprak met twee leden van het collectief Together for Dignity, Ted Bwatu en Yassine Channouf, toevallig ook voormalige klasgenoten. Ted Bwatu is consultant in de financiële sector, Yassine Channouf is lid van de burgerrechtenbeweging Movement X.

Het eerste initiatief heet WIJ ZIJN DE MEERWAARDE, een strijdvaardige oproep om enkele uurtjes het werk neer te leggen, de eigen zaak te sluiten en vooral te tonen dat de samenleving deze indeling in “rendabele” en “niet-renderende” mensen niet duldt.

Wat zet je aan om mee te stappen in het collectief Together for Dignity?

Bwatu: Vanuit mijn professionele ervaring ben ik me bewust van economische kwesties, op micro en macro niveau en ik zit een bevoorrechte positie om vast te stellen wat er zoal scheef zit in de wereld. Ik vind het dan ook stuitend dat de economische maatregelen sinds het begin van de financiële crisis bijna uitsluitend de machtige financiële spelers beschermen. Vandaar mijn sociaal engagement dat overigens meer is dan een reactie op de onverdedigbare uitspraak van Theo Francken.

Channouf: Bij mij speelde zeker de accumulatie van uitschuivers die Theo Francken op zijn conto heeft. Ik vind het onaanvaardbaar dat zo iemand een publieke functie mag bekleden. In het collectief vertegenwoordig ik de burgerrechtenbeweging Movement X en in die hoedanigheid is het voor mij ook essentieel een sterk signaal te zenden naar de samenleving dat we, ongeacht onze etnische achtergrond, de discriminatie en het racisme niet meer dulden.

Als leden van de Congolese en Marokkaanse diaspora zijn jullie je bewust van de intrinsieke waarde van de “ander”. Waarom vinden jullie het belangrijk om een actie op te zetten om de meerwaarde te bewijzen?

Bwatu: Eerst en vooral is het belangrijk bewustzijn te creëren van de eigen waarde. In een samenleving waar mensen naast elkaar leven is het echter beklagenswaardig te zien hoe onvolledig de berichtgeving is wanneer de media en het beleid over minderheden praten. Het hoeft niet te verbazen dat gemeenschappen vijandig of alleszins bevooroordeeld zijn tegenover “de ander”.

Het is inderdaad zieltogend dat een politicus zo weinig voeling heeft met de realiteit. Als Francken ook maar enige dossierkennis had, zou hij zich niet zo denigrerend uitlaten.

Channouf: Het is inderdaad wraakroepend dat een politicus zo weinig voeling heeft met de realiteit. Als Francken ook maar enige dossierkennis had, zou hij zich niet zo denigrerend uitlaten. Wat mij echter het meeste stoort aan die bewuste Facebook-post is de vanzelfsprekendheid waarmee hij verschillende minderheden in een hiërarchische volgorde zet  en bijgevolg tegen elkaar op zet.

Met de actie van 18 december tekenen we dan ook verzet aan tegen deze poging tot polarisering van de verschillende gemeenschappen. We geven een ondubbelzinnige boodschap aan de samenleving dat minderheden assertiever zijn geworden en dat ze zich zulke racistische uitlatingen niet meer laten welgevallen.

Net als Ted wil ook ik de geesten dekolonizeren en hiermee doel ik uiteraard niet enkel op de blanke landgenoot, ook binnen de verschillende diaspora’s zijn er tal van mensen die de geschiedenis vanuit een eurocentrisch perpectief benaderen. Neem nu de Maghrebijnse of Senegalese soldaten tijdens de tweede wereldoorlog, deze voorbeelden worden vaak aangegrepen om de eigen meerwaarde aan te tonen. Men vergeet daarbij dat zowel de Senegalezen als de Maghrebijnen daartoe gedwongen werden door de bezetter in het thuisland.

Op welke manier willen jullie tonen dat de diversiteit wel een meerwaarde heeft?

Channouf: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over economische meerwaarde. We willen niet oplijsten in welke mate Congolezen, Marokkanen, Algerijnen en hun nakomelingen de Belgische staatsskas hebben gespekt, want dan zouden we evengoed het kostenplaatje kunnen uittekenen van mensen die geen geld opleveren. Aanvankelijk was ik zelf niet te vinden voor de naam van de actie omdat die apologetisch kan overkomen, maar in een democratie wint de meerderheid en daar leg ik me bij neer (lacht).

Volg de twitterfeed #togetherfordignity en reageer op de vraag: Moet eerste minister Michel een stelling innemen over Theo Franckens racistische uitlatingen over Congolezen, Marokkanen en Algerijnen?

#togetherfordignity Tweets !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

Bwatu: We vonden dat er nood was aan een burgerinitiatief, er zijn immers tal van organisaties met dezelfde doelstelling als het collectief Together For Dignity. We vonden het echter belangrijk dat de samenleving zelf in actie schoot. Het is overigens organisch gegroeid en tegelijk hebben leden van de geviseerde gemeenschappen elkaar opgezocht om de krachten te bundelen. Zo nam Rachida Aziz, styliste en ondernemer van Marokkaanse origine, contact op met Hélène Madinda en Beatrice Léonard Lomami die de eerste oproep lanceerden.

In jullie communicatie stellen jullie een aantal eisen aan de beleidsmakers. Zo staat er onder meer ‘De regering moet eindelijk de nodige maatregelen treffen om racisme te bestrijden zoals de invoering van praktijktesten en positieve actie’. Wat is de concrete invulling van deze maatregelen?

Channouf: Er bestaan antidiscriminatiewetten, wij eisen simpelweg dat deze nageleefd worden. Ook de mooie diversiteitsdoeleinden die in elke beleidsnota prijken, moeten actief nagestreefd worden.

Bwatu: Naast onze eisen die je terugvindt op WIJ ZIJN DE MEERWAARDE, die zeer concreet zijn, ijveren we voor een wijziging van de onderwijscurricula. Een enorm pijnpunt zijn de huidige schoolboeken, deze reflecteren geenszins een diversiteit in België. Neem nu de hoofdstukken over kolonialisme en migratie, die zijn ronduit problematisch. Het standpunt en het leed van de gekolonialiseerde volkeren komen bijvoorbeeld niet aan bod. Ook migratie wordt nauwelijks belicht in de geschiedenisboeken.

Hierdoor lijkt de aanwezigheid van Marokkaanse, Turkse en andere gemeenschappen uit het niets te komen, wat de sociale samenhang niet bevordert en vooral niet klopt. Maar het is niet de bedoeling om enkel diversiteit te tonen wanneer het bepaalde thema’s betreft, ook voor andere vakken moet er een inclusieve benadering nagestreefd worden. Ook de leerboeken voor taal en rekenen in het lager onderwijs moeten de Rachida’s, de Mamadou’s en de Gülbahars vermelden, zo niet leren onze kinderen impliciet dat uitsluiting en vooroordeel aanvaardbaar zijn.

Together For Dignity profileert zich als een inclusief collectief, toch lijken jullie vooral een contra-beweging. Klopt dat?

Channouf: Op institutioneel niveau positioneren we ons tegen een beleid dat bepaalde groeperingen viseert, zoals bijvoorbeeld mensen zonder “papieren”. We mobliseren ons tegen het beleid dat de ongelijkheid in stand houdt.

Op maatschappelijk niveau zijn we dan weer voor samenhorigheid en gelijkwaardigheid en, nogmaals, met waarde doelen we niet op een prijskaartje.

De sit-in or stay away actie van het collectief Together For Dignity vindt plaats op donderdag 18 december, de internationale dag van de migrant van 12 tot 14 uur op het Poelaertplein in Brussel.