‘Dringend werk maken van de uitvoering van het Parijsakkoord’

Charlotte Scheerens, woordvoerder Climate Express

Van 6 tot 17 november 2017 vindt in Bonn de 23e internationale klimaattop plaats (COP 23). Een driehonderdtal burgers zullen vanuit België in drie dagen naar de Duitse stad fietsen. Climate Express-woordvoerder Charlotte Scheerens toont waarom activisme belangrijk blijft om druk uit te oefenen op het beleid. ‘Politici nemen de klimaatuitdaging duidelijk nog niet serieus. Daarom komen we als burgers op straat.’

© Charlotte Scheerens

Climate Express woordvoerder Charlotte Scheerens

Voorzitter van de klimaattop is eilandstaat Fiji, dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al aan den lijve ondervindt. ‘Het water staat Fiji letterlijk aan de lippen door het uitblijven van een uitdoofbeleid voor fossiele brandstoffen’, zegt woordvoerder van Climate Express Charlotte Scheerens. Fiji is net als zijn buureilanden een van de kleinste vervuilers ter wereld. Als de industrielanden hun uitstoot niet voldoende terugdringen, dreigen Fiji en andere eilanden in de Stille Oceaan de dupe te worden van de stijgende zeespiegel.

‘Met een paar bijsturingen aan ons energiesysteem zullen we er niet geraken’

‘We roepen onze ministers op om hun beloftes rond klimaatfinanciering voor het zuiden waar te maken en werk te maken van de uitvoering van het akkoord van Parijs in eigen land. Want sinds ze in Parijs hun handtekening zetten, daalde onze uitstoot niet, ze steeg. We hebben dringend nood aan een nationaal klimaatplan dat ons op een duidelijke koers zet naar nuluitstoot in 2050.’

Eisen voor beleidsmakers

Climate Express heeft zes eisen voor beleidsmakers. ‘We hebben nood aan een maatschappelijke spoorverandering’, licht Scheerens toe. ‘Met een paar bijsturingen aan ons energiesysteem zullen we er niet geraken. We moeten naar een economie en beleid dat de draagkracht van mens en milieu zowel hier als in het zuiden als uitgangspunt neemt. Zo’n beleid biedt enorm veel kansen, zowel op vlak van gezondheid als welvaart en jobcreatie. Als burgers staan we klaar om dit samen met de overheid vorm te geven. Overal in ons land ontstaan energiecoöperaties en repair cafés. De overheid moet dit naar een hoger niveau tillen en in een nationaal klimaatplan gieten met meetbare doelstellingen voor 2020, 2030 en 2050.’

Geen Belgisch klimaatplan sinds 2013

‘ 80 procent van de Belgen ziet klimaatverandering als een dringend aan te pakken probleem.’

Dat de besluitvorming bij overheden traag verloopt, beaamt Scheerens. Daarom is activisme zo belangrijk. ‘Als je niets doet, ga je eigenlijk akkoord met de huidige manier van werken. Al sinds 2013 heeft België geen concreet nationaal klimaatplan meer. Terwijl 80 procent van de Belgen klimaatverandering als een dringend aan te pakken probleem ziet. Politici nemen de klimaatuitdaging duidelijk niet serieus. Daarom komen we als burgers op straat.’

‘Zolang beleidsmakers niet handelen naar de voorwaarden van het Parijs-akkoord, gaan we onze stem laten horen, tot de implementatie conform is aan de te behalen cijfers voor uitstoot en hernieuwbare energie.’

Parijs-akkoord nog onvoldoende

De VN berekende in een nieuw Emissions Gap Report, voorgesteld in Genève, dat het Parijs-akkoord slechts kan instaan voor een derde van de vereiste maatregelen om de ergste gevolgen van Climate Change te voorkomen. Met investeringen aan 100 dollar per ton in hernieuwbare energie, zou de uitstoot al verminderen tot 36 gigaton per jaar tegen 2030. Alleen zo kan de internationale gemeenschap de opwarming onder de twee graden houden. Zoals het er nu voorstaat is een stijging tot drie graden niet ondenkbaar.

Volgens de VN zou 1,5 graden temperatuurstijging het beste scenario zijn. De landbouw, infrastructuur en transport moeten hun uitstoot terugdringen. Naast natiestaten kunnen ook steden en de privésector hun steentje bijdragen. Bebossing is een oplossing om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Het Kigali Amendement bij het Montreal Protocol richt zich op het aanpakken van de schadelijke fluorkoolwaterstoffen, aanwezig in airconditioners en koelkasten. Uiteraard moeten steenkool en methaan tegen het midden van deze eeuw ook plaatsruimen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift