Sioux-activiste Marilyn Black Elk: ‘De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij'

Interview

Sioux-activiste Marilyn Black Elk: ‘De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij'

Sioux-activiste Marilyn Black Elk: ‘De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij'
Sioux-activiste Marilyn Black Elk: ‘De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij'

Katrijn Geeraert

30 november 2016

Marilyn Black Elk is de kleindochter van Wallace Black Elk, een bekend medicijnman van de Lakota Sioux. Ze reisde recht van de protesten in Standing Rock naar een dorpje in West-Vlaanderen waar ze komt spreken over de waarden die haar grootvader belichaamde. Met een pijpleiding die het schoon water en de heilige gronden van haar volk bedreigt, wil ze het echter ook over prangender zaken hebben. Hoewel, de Lakota waarden en ceremonies lopen als een rode draad door onze ontmoeting en door alles wat daar in Noord-Dakota gebeurt.

Voor we ons in de zetel nestelen met koffiemokken (zo groot als de rubberkogels gebruikt in Standing Rock, zal later blijken) trekken we even de tuin in voor foto’s. Het is er heerlijk stil en mooi, herfstig zonnig. Twee vliegtuigen trekken witte strepen in de blauwe lucht maar zelfs die hoor je niet. Wat een contrast met Brussel tijdens het spitsuur!

Voor jou zal het ook wel een verschil zijn, zo recht van het tumult in Standing Rock naar een spiritueel therapiecentrum in het verre Vlaamse Westen?

Marilyn Black Elk: ‘Bij ons kan het ook zo rustig zijn hoor, eigenlijk zou het er zo rustig mòeten zijn. Wij willen niet liever dan gewoon doen wat we moeten doen: zorgen voor Moeder Aarde, leven volgens onze tradities op het land dat ons toegewezen is, dezelfde rechten hebben als iedereen.’

‘Amerika bestònd nog niet toen wij er al waren dus hoe kunnen wij dan de eerste Amerikanen zijn?’

’Ze noemen ons de First Americans, maar dat zijn we niet. Amerika bestònd nog niet toen wij er al waren dus hoe kunnen wij dan de eerste Amerikanen zijn? De eerste Amerikanen kwamen na 1776. Wij worden bovendien tot op de dag van vandaag niet behandeld als Amerikanen. Het heeft tot 1924 geduurd voor we nog maar staatsburgers werden en dan nog eens 40 jaar voor we stemrecht kregen! Wij zijn niet de eerste Amerikanen, wij zijn de First Nations, die Canadese term vind ik veel beter.’

De toon van ons gesprek is gezet. Marilyn Black Elk is geen gewone, lieve Sioux oma die lezingen geeft over de Lakota cultuur en de zonnedans. Ze is een activiste. Ze komt op voor de rechten van de inheemse volkeren, de vrouwenrechten, de mensenrechten. Ook daarover en veel meer gaat het verzet in Standing Rock.

Marilyn Black Elk: ‘Marilyn Black Elk is mijn krijgsgevangen naam, daar hou ik eigenlijk niet van maar het is mijn wettelijke naam. Als ik onderweg ben, kan ik mijn ware zelf zijn en dat is Wacehin Luta. Dat betekent Scarlet Plume, scharlakenrode pluim. Ik ben geboren in Pine Ridge en ben lid van het Rosebud reservaat. Ik heb familie en land in alle andere Sioux reservaten. Mijn ouders komen allebei uit families van medicijnmannen. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij onze tradities behouden hebben. Ik ben namelijk geboren en opgegroeid in de periode dat de Amerikaanse overheid de inheemse kinderen thuis weghaalde en in kostscholen stopte. Daar werden traditionele gebruiken heel erg ontmoedigd. De kinderen die naar die scholen gingen mochten hun eigen taal niet spreken en niets doen dat cultureel gerelateerd was aan hun stam. Dus ik ben heel blij dat mijn ouders mij daarvan weggehouden hebben.’

Link

Lees ook dit artikel over het protest van de Sioux tegen de omstreden pijpleiding in Noord-Dakota.

‘Ik heb geluk gehad omdat ik op een spirituele manier ben kunnen opgroeien. Ik ben niet Katholiek, ik ben geen Mormoon en ik ben geen Lutheraan, wij deden traditionele ceremonies. Dat is heel belangrijk voor ons.’

‘Als er iets gebeurt of staat te gebeuren, doen wij een ceremonie. Zelfs in Standing Rock: alles gaat gepaard met ceremonies. Daarnaast hebben we protestinstructies opgesteld, namelijk dat het in gebed, vredevol en geweldloos moest gebeuren. Alleen als we het zo doen, zullen we bereiken wat bereikt moet worden.’

Katrijn Geeraert/MO*

Marilyn Black Elk

Katrijn Geeraert/MO*

Smudgen

‘Je kan niet over Standing Rock spreken als je niet begrijpt wat ceremonies zijn. Elke directe actie daar begint met een ceremonie. We “smudgen”, we verbranden salie en zuiveren onszelf met de rook. Er is altijd ergens een klein altaar dat door één of meerdere mensen verzorgd wordt aanwezig bij de protesten. Er wordt altijd een groep aangeduid als “de zangers” en die blijven voortdurend zingen. Zelfs bij directe confrontaties zal je op de achtergrond nog gezang horen. We scanderen, we roepen, we gaan voor de machines staan, we gebruiken niets anders dan onszelf en onze stem.’

‘Er is een protocol, een hiërarchie van hoe de dingen volbracht worden. Voor een buitenstaander lijkt dat misschien totaal onlogisch maar dat is omdat we het the Lakota way doen. Het is een speciale manier van leven die wij blijven onderhouden en die veel andere mensen ook willen. Dat waren de eersten die onze hulpkreten beantwoord hebben. De mensen die spiritueel willen leven, de mensen die Moeder Aarde willen beschermen, de milieuactivisten, de hippies.’

Wie komt jullie nog allemaal ondersteunen?

Marilyn Black Elk: ‘Heel veel verschillende groepen van over de hele wereld: Italianen, Ieren, Fransen, Afrikanen… Veel mensen die actief zijn in deze kwestie, zijn de activisten van de jaren ’60 en ’70. De meesten zijn geïnteresseerd in het milieu. Zij zijn ervaren en weten heel goed waar ze aan beginnen. Ze zijn het gewend om vooraan te staan en beslissingen te nemen, om mensen te vertellen wat te doen.’

‘Sommigen zijn echter nog niet al te veel in contact gekomen met Native Americans dus ze kennen onze protocols en cultuur niet. Dus geven we hun een stoomcursus. Omdat het een heilige strijd is die op ons land en in onze gemeenschap gebeurt, moeten ze zich immers aanpassen. Soms werkt dat heel goed maar er waren ook al groepen aan wie we gevraagd hebben om te vertrekken. Als ze drinken, drugs gebruiken, hun partner of kinderen slaan, praten we eerst met hen maar als er geen verandering komt, zetten we hen buiten. Zelfs als het onze eigen mensen zijn. We tolereren dat niet, hebben er geen tijd voor, willen er geen publiciteit voor. We hebben zelfs al mensen geholpen om hun auto in te laden opdat ze zouden vertrekken.’

Bondgenoten

Ik hoorde dat er ook mensen van Black Lives Matter zijn?

Marilyn Black Elk: ‘Ja, wij werken ook met de Black Lives Matter beweging en nu zijn zij in Standing Rock. In het verleden, in de geschiedenis van revoluties, zijn de indiaanse activisten altijd bondgenoten geweest van de zwarten. We hebben een geschiedenis met The Black Panthers, we zijn met hen de straat opgegaan.

‘We hebben een geschiedenis met de Chicano Beweging van de Mexicaanse Amerikanen. Toen zij opkwamen voor hun standpunten, waren de Native Americans er om ook hen te steunen. Toen Cesar Chavez van de landbouwarbeiders, opriep om geen druiven of sla te eten, aten wij geen druiven of sla. Toen de Aziaten hun conflicten hadden en protestmarsen hielden, waren de indianen er om hen te steunen. Zelfs toen de studenten in de jaren ‘60 en ‘70 op straat kwamen, waren wij er om hen te helpen een statement te maken. En nu is het heel fijn dat die mensen naar Standing Rock komen want veel van hen waren er niet toen wij onze Longest Walks deden of toen we de Internationale Treaty Council meetings hadden. Ze waren er niet bij de bezetting van Wounded Knee of Alcatraz in de jaren ‘70. Dit is de eerste keer dat zij ons komen steunen.’

‘Vorige maand gebeurde er nog iets heel moois. Mijn chief had een steunoproep gedaan aan de clerus en we dachten dat we van geluk mochten spreken als er honderd geestelijken zouden opdagen. Hoeveel er zouden komen, maakte voor ons niet uit. Degenen die kwamen, zouden een statement kunnen maken voor de hele groep, ook degenen die er niet waren. En toen stonden er opeens 524. 524 geestelijken van uiteenlopende religies!’

‘En ze waren zo schattig. Velen onder hen hadden nog nooit eerder gedemonstreerd. Ze wisten niet wat een mars was, ze wisten niet wat een directe actie was, ze wisten niet hoe ze zich moesten gedragen maar waren heel blij dat ze er waren. Ze kwamen met geld en donaties, eten, kleren, materiaal voor het kamp. Ze wilden de protestborden dragen, sommigen waren heel vastberaden en anderen een beetje bibberig. En dan het scanderen: “You can’t drink oil, keep it in the soil!”. Waar de gewone water protectors met een zware stem in koor riepen, klonken er bij hen hoge stemmetjes vol overtuiging maar met een volledig andere intonatie. Bijwijlen echt aandoenlijk… Maar ze waren er wel. Dat was het belangrijkste: ze waren gekomen.’

Hebben alle Native Americans een traditie om hun rechten en die van anderen zo actief te verdedigen?

Marilyn Black Elk: ‘Voor mij, als activist van het eerst uur, is dit normaal maar ook voor veel van de inheemse mensen die mee aan het protesteren zijn in Standing Rock, is dit nieuw. Dit is de eerste directe actie die ze ooit ondernemen en het kan zijn dat ze even oud zijn als mij of ouder. Ze deden niet mee in de jaren ‘60 en ‘70. Ze waren bang omwille van wat gebeurd was met onze voorouders. Daarom hielden ze zich stil. Maar Martin Luther King heeft iets heel moois gezegd voor hij vermoord werd: “There comes a time when silence is betrayal” (Er komt een tijd dat zwijgen uitmondt in verraad). Dat zet ik op de achterkant van veel van mijn protestborden, gewoon om de mensen, eraan te herinneren dat niets zeggen soms erger is. Soms moeten we gewoon onze stem verheffen.’

Dark Sevier (CC BY-NC 2.0)

Dark Sevier (CC BY-NC 2.0)

Ruim 500 naties

Is dat de reden waarom die mensen er nu wel bij zijn? Het gebeurt immers niet dikwijls dat zoveel verschillende stammen verzamelen en samen opkomen voor iets, wat maakt Standing Rock zo bijzonder?

‘In Lakota zeggen we “Mitákuye Oyás’iŋ”, dat betekent: we zijn allemaal verbonden.’

Marilyn Black Elk: ‘Er zijn meer dan 500 verschillende naties van inheemse volkeren in de VS. Ik behoor bijvoorbeeld tot de Sioux en daarbinnen alleen al zijn er zeven verschillende raden. En dan zijn er bijvoorbeeld de Navajo en de Cherokee, die telkens andere talen en rituelen hebben. Maar ook al zijn al die stammen zo verschillend, we delen nog altijd dezelfde basisovertuiging, namelijk dat de aarde onze moeder is en de zon onze vader. Dat wij van heel ver weg komen, uit het universum, en dat al de dingen op een of andere manier verbonden zijn. In Lakota zeggen we ‘Mitákuye Oyás’iŋ’, dat betekent: we zijn allemaal verbonden. Dat wil niet zeggen dat een zwarte een blanke gaat erkennen als zuster of zoiets. Het zit veel, veel dieper. Het gaat over het hele universum en alles dat daartoe behoort. In het universum vinden we de rotsen, het water, de planten, de gevleugelden, de kruipers, de vierpotigen, degenen die in het water leven en wij, de tweebenige mensen. We zijn allemaal verbonden, we zijn allemaal van elkaar afhankelijk om te overleven.’

‘Nu, de meeste culturen geloven dat wij, dankzij dat mooi, groot stel hersenen van ons, aan de top van de piramide behoren. Dat wij de beste van alle creaties zijn. Maar eigenlijk zijn we de meest betreurenswaardige van allemaal. Al het andere is grootser dan wij. Stel dat je het water wegneemt. Water is overal: hier in deze kamer, de lucht bevat water, jij en ik bestaan uit water, de wolken daar buiten zijn water, de aarde is blauw omwille van het water… Water is leven en als we het verder blijven vervuilen, zal er geen leven meer zijn. Dan zullen de mensen niet meer bestaan. Er zullen geen generaties meer volgen.’

‘Water is belangrijk en daarom maken we dit protest zo groot. En we doen het niet alleen voor ons. Het is voor de hele wereld, voor alles en iedereen.’

‘Ook als je de vierpotigen wegneemt, zal het niet makkelijker worden voor ons. Iedereen houdt ervan om goede lederen schoenen te hebben, een warme wollen trui, enzovoorts maar daar zal geen sprake meer van zijn als de dieren weg zijn. Als de planten geen water meer krijgen, zullen wij ook minder te eten hebben. Kortom, als het water, de planten, de dieren, … verdwijnen, zullen wij het moeilijk hebben om te overleven. Als wìj daarentegen verdwijnen, zal al de rest het waarschijnlijk makkelijker krijgen. Zij zullen zonder ons overleven. Maar neem één van de elementen weg en wij zijn verloren.’

‘Dat is hoe wij het leven zien en water is een van de sleutelelementen die wij nodig hebben om te overleven. Water is belangrijk en daarom maken we dit protest zo groot. En we doen het niet alleen voor ons. Het is voor de hele wereld, voor alles en iedereen.’

Wounded Knee

‘Wij zijn trouwens nog al samengekomen. In 1973 kwamen er ook veel stammen bijeen door de gebeurtenissen rond Wounded Knee. Ze kwamen toen samen op voor hun rechten als Native Americans. Die actie is ons op verschillende manieren ten goede gekomen. We werden gehoord. We konden dingen doen en eisen die daarvoor nooit mogelijk geweest waren. Als een resultaat van 1973 kwam er in 1978 de Indian Religious Freedom act. Tot dan toe waren onze ceremonies verboden. Dat was een standpunt innemen voor de rechten van de Native Americans. Dat moest gebeuren met mensen van alle naties. Ook met Standing Rock willen we opkomen voor onze rechten, tegen de schendingen van de verdragen.’

‘Dit is een mensenrechtenkwestie. Het mensenrecht op schoon water, het mensenrecht om land te hebben, het mensenrecht om je heilige begraafplaatsen te eren.’

‘In zo’n gevallen moeten we samenkomen. Hier kan één stam niet in zijn eentje vechten voor wat nodig is. Het is onmogelijk. Kijk naar de rest van de wereld. Een kleine stam heeft geen succes tot andere stammen, andere mensen ter hulp komen, zelfs verre buitenstaanders. Dat noemen we menselijkheid. Dit is een mensenrechtenkwestie. Het mensenrecht op schoon water, het mensenrecht om land te hebben, het mensenrecht om je heilige begraafplaatsen te eren.’

Het valt op dat overal ter wereld inheemse volkeren vaak de leiding nemen in het gevecht voor het milieu, is dat een rol die jullie graag opnemen?

Marilyn Black Elk: ‘Het is niet zo dat we dat graag willen, het is onze verantwoordelijkheid. Toen de wereld geschapen werd, kregen alle volkeren een taak. Die van ons was om voor de aarde te zorgen en alles dat daarmee verbonden is. Dus als je over de aarde begint na te denken, wat bevindt zich daar dan allemaal? Bossen, water, mineralen, dieren … alles. Het is dus een enorme verantwoordelijkheid en het milieu valt daaronder.’

Hebben jullie contact met First Nations in andere landen die dezelfde strijd voeren? Is er een soort van netwerk?

Marilyn Black Elk: ‘Ja, dat is er. Wij trokken onlangs naar het noorden, naar Canada. We zijn ook al in het zuiden geweest, naar de Amazone. Al deze verschillende groepen ondersteunen elkaar maar dat is niet nieuw. Het Indigenous Environmental Network heb ik voor het eerst leren kennen in 2009 op een Bioneer conferentie in Californië. De Bioneers zijn een groep van gelijkgestemde zielen rond het milieu, enerzijds biologisch, anderzijds pioniers, vandaar Bioneers. Zij zijn ook heel erg bezig met de inheemse milieurechten en er zijn altijd mensen van overal op die conferenties. Van India, Pakistan over Mongolië tot Afrika, echt van overal in de wereld.’

‘Dit is een globaal probleem. Ik hoop niet alleen dat DAPL bij Standing Rock gestopt wordt, maar dat alle pijpleidingen over de hele wereld gestopt worden. Vorige week nog is er een gelijkaardige pijplijn in de Amazone tot vier keer toe opengebarsten. Er zijn al pijpleidingen ontploft in Rusland. Er zijn verschillende pijpleidingen geëxplodeerd in Louisiana, Florida en New York. Dus pijplijnen moeten gestopt worden en ik hoop dat we ons meer gaan richten op de zon en de wind, die natuurlijker zijn. Doorheen de geschiedenis hebben we ons altijd warm gehouden met de kracht van de wind en de zon, niet met olie.’

‘In de spirituele Lakota denkwijze heeft alles een ziel en een lied: ook die boom daar, ook jij en ik. Maar ieders lied is anders, ieder van ons, alle planten en creaties hebben hun eigen lied. En als ik naar die lekken kijk, denk ik: die olie heeft ook een ziel en een lied en weet dat ze niet in een pijpleiding hoort. Een van onze slogans is “You can’t drink oil! Keep it in the soil!”, wel ik denk dat die olie ook in de grond wil blijven en dat dat de reden is waarom het lekt. Niet enkel door het goedkope staal uit China waarin Donald Trump geïnvesteerd heeft en dat Energy Transfer Partners gebruikt.’

Leslie Peterson (CC BY-NC 2.0)

Leslie Peterson (CC BY-NC 2.0)

Great Sioux Nation

Trump.  Wat is jullie plan met hem als volgende president? Lag jullie hoop voor de verkiezingen nog bij het Army Corps of Engineers en Obama?

Marilyn Black Elk: ‘Het Army Corps of Engineers, daar hebben we nooit iets van verwacht. Die zijn zelfs nooit komen opdagen op de afgesproken momenten en zijn totaal onbereikbaar. Ze doen alleen maar alsof ze bezorgd zijn, voor hun publiek imago. Daarom hadden wij onze hoop gevestigd op Obama but he doesn’t say a damn thing!  Waarom? Het lijkt wel alsof iederéén belangen heeft in de oliebusiness. Dat is mijn persoonlijk idee maar ik kan het niet anders verklaren. Wat Trump betreft, hij is onze president nog niet en wij hopen nog steeds dat hij dat niet zal worden. Er lopen heel wat schandalen en onderzoeken tegen hem en misschien komen er hertellingen.’

‘Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen om van de Great Sioux Nation ook echt een soevereine staat te maken, net als België en andere landen. Ik ga hierover spreken in Genève en ben bereid om hiervoor mijn Amerikaans staatsburgerschap en alles dat erbij hoort op te geven. Dat is een van de vele projecten waarvoor ik na Standing Rock zal strijden.’

Wie was voor jullie een goede president geweest?

Marilyn Black Elk: ‘Volgens mij was het een fantastisch mooie combinatie geweest van Jill Stein, de groene partij, en Bernie Sanders. Ze zijn allebei in Standing Rock geweest en hebben voor ons gepleit. Jill Stein werd zelfs aangeklaagd voor vandalisme omdat ze een van de bulldozers met graffiti had bespoten. Bernie Sanders blijft nu elke dag nog voor ons opkomen, in zijn speeches, in de media, op de sociale media.’

Zijn de sociale media belangrijk voor jullie strijd in Standing Rock?

Marilyn Black Elk: ‘Oh ja! Dat was in het begin de enige manier waarop we het nieuws over wat er in Standing Rock gebeurde naar buiten kregen. Er was geen enkele berichtgeving, zelfs niet lokaal. Alleen de alternatieve media zoals Unicorn Riot en de Young Turks waren er vanaf het begin – in april – bij maar sinds november zitten ook mainstream media zoals NBC, CBS, Foxnews, Al Jazeera en BBC op onze mediaheuvel.’

Twee jonge, blanke meisjes

Waarom nu wel?

Marilyn Black Elk: ‘Er gebeurden twee dingen. Ten eerste was er een jonge actrice, Shailene Woodley, die ons van in het begin gesteund heeft. Ze protesteerde mee, ze deed directe acties, ze maakte zich nuttig in het kamp, kortom, ze wàs er. En dan tijdens een van de protestacties, werd ze opgepakt. Als enige. De sheriffs van Morton County, ik weet niet of ze dom waren en niet wisten wie ze was of het juist wel wisten en beledigd waren, maar ze arresteerden haar. Eenmaal terug op vrije voeten, ging zij in alle laatavondshows over Standing Rock praten.’

‘En dan de tweede gebeurtenis, dat is nog maar een week geleden. Tijdens een 10 uur durend beleg van water protectors tegen Goliath, namelijk de Sheriff van Morton County, versterkt door afdelingen van vele andere staten en de National Guard, raakte één van de jonge activisten, Sophia Wilansky, ernstig gewond aan haar arm.’

Twee jonge, blanke meisjes werden gewond of gearresteerd. Dat was er nodig om aandacht te krijgen.

‘Toen Shailene opgepakt was, werd de media een beetje nieuwsgierig maar ze gingen er niet op door. Als ze al informatie probeerden in te winnen, deden ze dat bij de sheriff van Morton County. Ze kwamen niet naar Standing Rock voor hun verhaal, en zo kregen ze dus een fout verhaal. Dat maakte onze levens nog wat moeilijker. Er werd gezegd dat we geweld gebruikten, dat we pistolen hadden, dat we koeien en paarden doodden,…’

‘De tweede keer was anders. In het begin beweerde Morton County nog dat wij met dingen gooiden en dat Sophia daardoor gewond raakte, dat de foto van haar gewonde arm gefotoshopt was enzovoorts. Ze beweerden dat zij geen granaten gooiden en niets deden van alles wat de demonstranten zegden. Maar deze keer hadden we de bewijzen opgeraapt: de lege hulzen, de rubberkogels, … En ook al blijven ze het ontkennen, volgens haar vader haalden de dokters in Minneapolis haalden granaatscherven uit Sophia’s arm en dat verhaal wordt nu ook gebracht.’

Katrijn Geeraert/MO*

Marilyn Black Elk

Katrijn Geeraert/MO*

Voorbij de heilige begraafplaatsen

Vertellen ze nu het juiste verhaal volgens jou?

Marilyn Black Elk: ‘De verslaggeving is ondertussen gebeterd. Vlak voor ik naar België vertrok, zag ik dat verschillende netwerken zoals Foxnews, ABC, NBC, CBS over Standing Rock berichtten en het was goed, behalve dat ze altijd eindigen met die heilige begraafplaatsen. Dat moet stoppen want het gaat echt al veel verder dan dat. Dat is wat de reporters altijd mee eindigen: “En ze doen dit omwille van hun heilige gronden,” en dan “George, wat voor weer krijgen we vandaag?”. Dat is toch wel een beetje ironisch want dat net is waar wij voor vechten! Voor het weer en het klimaat. Maar zij zien dat niet.’

‘Weet je, als je naar de DAPL kijkt en de Missouri rivier, heb je aan de ene kant de Sioux Indianen die aan het protesteren zijn samen met een bonte groep medestanders. Maar aan de andere kant in Iowa, waar de pijpleiding verbonden zal worden met het vervolgstuk, zijn er ook mensen aan het protesteren. Daar zijn het boeren en studenten die zich tegen de pijpleiding verzetten uit angst voor hun water, hun landbouwgrond en gewassen. Zij begrijpen het. Er is een organisatie in Iowa die Mississippi Stand heet, ook water protectors – al weet ik niet in hoeverre zij geweldloos actie voeren –  en over hen hoor je helemaal niets! De meesten van hen zijn echter blank. Ik denk dat als de media het nieuws van die mensen hun verzet zouden verspreiden, meer mensen zich misschien vragen gaan stellen bij de pijplijn. Nu maken die zich geen zorgen want het is toch maar een troep vuile Indianen en hippies die lopen te jammeren over heilige gronden. Terwijl het over zoveel meer gaat dan dat. Verdragsschendingen, mensenrechten, milieu,…’

Zullen jullie ooit stoppen? Wanneer eindigt jullie verzet?

Marilyn Black Elk: ‘Wij stoppen pas als DAPL stopt. Ze zullen met een bulldozer over ons heen moeten rijden. Sommige mensen zullen verdergaan en voor andere zaken vechten, anderen zullen er begraven worden. Sommigen zullen herinnerd worden in de geschiedenis, anderen niet.’

‘Wij zijn tegen fossiele brandstoffen. De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij. Het is over. Ze hebben meer ravage, pijn en catastrofes veroorzaakt dan eender welke andere energiebron.’

‘Mijn leven zal niet veranderen. Ik zal blijven vechten. Zelfs als we bereiken wat we willen bereiken, namelijk dat deze pijpleiding stopt. We vragen niet om een andere route, we willen dat ze er niet komt. President Obama zei dat hij bekijkt of ze omgeleid kan worden. Wel, dat is aardig maar wij willen niet dat deze vervuiling ergens anders plaatsvindt. Die pijplijn kwam juist bij ons terecht omdat iemand anders ze omleidde. Waarom zouden we onze verwanten dat aandoen? Waarom zouden we Moeder Aarde dit aandoen? We willen dat niet. We willen dat het stopt. Wij zijn tegen fossiele brandstoffen. De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij. Het is over. Ze hebben meer ravage, pijn en catastrofes veroorzaakt dan eender welke andere energiebron. Er zijn nu meer technologieën met zonne- en windenergie. Daar moeten we mee beginnen werken. En dan is er nog een hele lijst andere zaken om voor te vechten naast het milieu: onze verdragen en soevereiniteit, vrouwenrechten, mensenrechten…’

Wat is jouw hoop voor de toekomst? Voor je kleinkinderen?

Marilyn Black Elk: ‘Ik hoop dat deze pijplijn stopt en dat onze levens zullen veranderen. Als je naar de geschiedenis kijkt, zijn wij, de inheemse volkeren, altijd opgekomen voor de mensenrechten, maar wij zijn niet altijd degenen geweest aan wie dat ten goede kwam. Wij worden nog elke dag geconfronteerd met racisme en discriminatie. Binnenkort verwacht ik een nieuw kleinkind en mijn hoop voor de toekomst is dat dit kleinkind kan geboren worden in vrijheid. Ik heb nooit vrijheid gekend in mijn leven, mijn ouders en grootouders al zeker niet. Ik heb vier kinderen en ook zij kennen geen vrijheid. Ik heb drie kleinkinderen, ook zij hebben nu geen vrijheid. Ik hoop dat mijn nieuw kleinkind in vrijheid geboren mag worden. Alles wat ik doe, alles waar ik voor opkom, elk recht waar ik voor vecht, dat doe ik voor de ongeboren generatie, voor iedereen die klaarstaat om geboren te worden. Sommige zal ik nooit in mijn armen houden maar ik wens dat ze een beter leven zullen hebben dan ik ooit heb gehad.’

Army Corps of Engineers

Ondertussen heeft het Army Corps of Engineers de water protectors opgedragen het hoofdkamp van Oceti Sakowin te ontruimen tegen vijf december. Er kamperen momenteel ongeveer 8000 mensen. Daar zouden rond die tijd nog eens 2000 veteranen bijkomen om de Sioux te steunen.

Het Army Corps beweert door de ontruiming de veiligheid te willen waarborgen en verdere confrontaties tussen de demonstranten en de ordediensten te willen vermijden. De water protectors op  sociale media reageren sarcastisch: de staat die hen in de vrieskou trakteert op waterkanonnen, rubberkogels en granaten, geeft om hun veiligheid?

Voor velen is dit echter een zoveelste schending in de geschiedenis van de verdragen tussen de VS en de inheemse volkeren, weer een stuk land dat voor hen verboden terrein wordt. David Archambault, de voorzitter van de Sioux, antwoordt: ‘Onze stam is diep teleurgesteld in deze beslissing van de Verenigde Staten maar onze vastberadenheid om ons water te beschermen, is sterker dan ooit. De beste manier om mensen tijdens de winter te beschermen en het risico op conflict tussen de waterbeschermers en de militaire politie te verminderen, is de vergunning voor de Oahe doorsteek te weigeren, en wel nu meteen.’

Ik denk aan de verbetenheid van Scarlet Plume en weet één ding zeker, voorlopig houdt Standing Rock stand en “They won’t go silently into the night”.