Het discrete lobbywerk van de Belgische luchtvaartindustrie

Interview

Het discrete lobbywerk van de Belgische luchtvaartindustrie

Het discrete lobbywerk van de Belgische luchtvaartindustrie
Het discrete lobbywerk van de Belgische luchtvaartindustrie

Alain Lallemand (Le Soir) & Kristof Clerix (MO*)

22 februari 2014

De Belgische luchtvaartindustrie heeft zich rond het dossier van de opvolging van de F16 verenigd in een federale lobbygroep. Zonder de politieke besluitvorming af te wachten, is ze begonnen de mogelijkheden van industriële participatie actief te verkennen.

Sinds eind januari ontmoeten vertegenwoordigers van de luchtvaartindustrie buitenlandse vliegtuigconstructeurs op speeddating events in de gebouwen van Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie in België. Daarbij verkennen de betrokkenen de mogelijkheden van industriële participatie die de potentiële opvolger van de F16 biedt.

Vanaf midden april starten de betrokken Belgische bedrijven, afkomstig uit alle drie de regio’s, een lobbycampagne gericht op de politieke wereld. Ze zullen steun vragen voor de vervanging van de F16-gevechtsvliegtuigen mét solide participatie van de Belgische industrie.

‘Ons concrete doel is dat er in de volgende regeringsverklaring één zin komt: “De F16 zal vervangen worden, mét Belgische industriële participatie”’, zegt Dany Van de Ven, coördinator van de werkgroep BDSI/Aeronautical Working Group (AWG), die speciaal voor dit dossier is opgezet. ‘Eens die beslissing er is, zal het ministerie van Economie een evaluatie maken over de industriële participatie. Het gaat om 4 tot 5 miljard euro. Als je zoveel geld investeeert, wil je natuurlijk wat return.’

De behoeften van het Belgische leger

De BSDI/AWG groepeert drie regionale verenigingen: de FLAG (Flemish Airospace Group), de BAG (Brussels Aeronautical Group) en de EWA (Entreprises Wallons de l’Aéronautique). Daarnaast zijn ook de belangrijkste bedrijven uit de sector betrokken: Barco, Asco, Sabena Technics en Sabca in het noorden; Thales Belgium, Techspace Aero, Sonaca en Pratt & Whitney Belgium Engine Center in het zuiden.

Dany Van de Ven is tevens strategisch raadgever van de Belgian Security and Defense Industry binnen Agoria.

Waarover gaat het in de werkgroep? Vijf vliegtuigconstructeurs kunnen aan de behoeften van het Belgische leger tegemoet komen, zo blijkt uit contacten tussen Agoria en defensie, alsook uit verklaringen van de chef Defensie. Het gaat om Rafale, Boeing, Saab, Lockheed en Eurofighter.

Speeddating

Op 27 januari namen vertegenwoordigers van de Groupement d’Intérêt Economique Rafale International deel aan de speeddating. Op één namiddag vonden 68 verkennende gesprekken plaats tussen de Belgische industrie en Dassault Aviation, Groupe Safran en Thales.

Centrale vraag tijdens die ontmoetingen: als België morgen het gevechtsvliegtuig Rafale zou kopen, welke industriële participatie kan de vliegtuigconstructeur dan aan de Belgische bedrijven aanbieden?

Op 10 februari verwelkomde Agoria vertegenwoordigers van Boeing, die hun jachtvliegtuig F18 Super Hornet willen verkopen. Die dag volgden 65 ontmoetingen en dezelfde week heeft Boeing in België elf bedrijven bezocht op vier dagen tijd.

Ook de Zweden van Saab staan op het punt om hun vliegtuig JAS 39 Gripen (althans het model NG – wat staat voor Nieuwe Generatie – dat door het Belgische leger in beschouwing wordt genomen) te commercialiseren. Hun vertegenwoordigers passeerden twee maal in België en komen volgende week een derde keer langs.

Lockheed is dan weer een geval apart. De constructeur heeft destijds de F16 gebouwd. Het bedrijf is dus goed op de hoogte van de Belgische expertise. Het onderhoudt hier permanente contacten. Desalniettemin heeft Lockheed in de voorbije maanden minstens 25 Belgische bedrijven ontmoet tijdens drie bezoeken.

Eén constructeur blijft nog opvallend afzijdig: Eurofighter, het bedrijf dat de Typhoon op de markt brengt. ‘Het is niet aan ons om op hun deur te kloppen’, zegt Dany Van de Ven, die zich verder niet uitspreekt over de stilte van het consortium.

Een markt van vier tot vijf miljoen euro

Doelstelling van de lobbygroep van Van de Ven is niet om in plaats van de politici of militairen een keuze te maken. Wel willen de Belgische bedrijfsleiders er zich van gewissen dat enkel ‘goede partners voor goede investeringen’ in aanmerking komen.

Over welke aantallen gaat het in dit dossier? ‘Van twaalf toestellen –het minimum om het Belgische luchtruim te bewaken – tot zo’n 54 vliegtuigen. Dat laatste zou deelname aan twee buitenlandse missies tegelijkertijd mogelijk maken, zoals destijds het geval was bij de inzet in Afghanistan en Libië’, zegt Dany Van de Ven. ‘Geteld aan honderd miljoen per toestel, alles inbegrepen, schatten we dat deze markt goed is voor vier tot vijf miljard euro.’

Kan België dat wel betalen? Ja, zegt de industrie, want de return on investment van de F16 lag op maar liefst 400 tot 500 procent. ‘We kunnen niet garanderen dat dat bij het toekomstige gevechtsvliegtuig even succesvol zal zijn, maar een return van minimum 100 procent is ons doel.’

Return on investment

Voor de luchtvaartsector komt een investering van vier miljard in de jachtvliegtuigen neer op een economische relancemaatregel, mogelijk zelfs met een hefboomeffect. Dany Van de Ven: ‘We moeten aan de vier niveaus –federaal, Vlaanderen, Wallonië, Brussel– duidelijk maken: “Dit gaat wel wat opbrengen in uw regio.”’

Die return moet voor Van de Ven tweeledig zijn: werkgelegenheid en technologietransfer. Concreet? Van de Ven: ‘Je hebt zowel directe als indirecte return. De vorming van ingenieurs bijvoorbeeld. Of return in andere domeinen die aan defensie gelinkt zijn, denk aan onderhoud en modificatie. De F16’s zijn continu bij Sabca geweest voor modificatie- en upgradeprogramma’s.’

‘Andere relevante domeinen zijn composiete materialen, ruimtevaarttoepassingen, software en ICT. Zo’n technologisch partnerschap moet trouwens langer duren dan een paar jaar. We denken veeleer in termen van verschillende decennia.’

Deadline 2016

Generaal Van Caelenberg, de Belgische chef Defensie, liet in oktober weten dat hij ‘voor 2018’ een politieke beslissing verwacht over de opvolger van de F16, zodat die eventueel ‘voor 2025’ kan worden vervangen. Maar de luchtvaartindustrie hanteert een strakkere agenda: ze gaan uit van zeven jaar om de huidige vloot F16’s, die in 2023 hun houdbaarheidsdatum bereiken, te vervangen.

‘We hopen op een beslissing in 2016’, zegt Van de Ven. ‘Dat zou betekenen dat eind 2015 een request for proposal de deur uit moet.’