Kinderen na COVID: ‘Zonder dringende actie lopen we het risico een generatie kwijt te raken’

Interview

Miljoen kinderen dreigt te sterven door oneerlijk verdeelde steun

Kinderen na COVID: ‘Zonder dringende actie lopen we het risico een generatie kwijt te raken’

Kinderen na COVID: ‘Zonder dringende actie lopen we het risico een generatie kwijt te raken’
Kinderen na COVID: ‘Zonder dringende actie lopen we het risico een generatie kwijt te raken’

Stella Paul

12 september 2020

Een miljoen kinderen dreigt de economische gevolgen van COVID-19 niet te overleven, zegt Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. Dat is te wijten aan een onrechtvaardige besteding van de wereldwijde COVID-19-steun voor economisch herstel.

‘Aangezien iedereen met hetzelfde probleem kampt, dachten we, zou de pandemie juist gelijkheid versterken. Maar ze blijkt juist de ongelijkheid en verdeeldheid te versterken.’

Pikist

Een miljoen kinderen dreigt de economische gevolgen van COVID-19 niet te overleven, zegt Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. ‘Er zijn stimuleringspakketten nodig voor de economie, maar ook voor de bescherming van onze kinderen.’

Kailash Satyarthi is initiatiefnemer van de virtuele Fair Share for Children Summit, die afgelopen week plaatsvond. Bij de top zijn ook andere Nobelprijswinnaars betrokken, zoals de Dalai Lama en Tawakkol Karman.

Volgens Satyarthi, die bekendstaat als een van de grootste strijders voor kinderrechten vandaag, dreigt een verloren generatie te ontstaan. Door de crisis nemen kinderarbeid, kindhuwelijken, schooluitval en slavernij toe. En regeringen geven nog steeds geen prioriteit aan de meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen.

‘Het is duidelijk dat het aantal kinderarbeiders, kindhuwelijken, schooluitvallers en kindslaven zal toenemen.’

Waar staat de wereld op dit moment als het gaat om kinderrechten?

Kailash Satyarthi: Ik kan ronduit zeggen dat de meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen in de wereld nog steeds niet vooropstaan als het gaat om beleid en besteding van fondsen. Voor kinderbescherming is veel politieke wil nodig, urgentie en actie die achterwege is gebleven.

Maar er is wel enige vooruitgang geboekt. Er is bewijs dat kinderarbeid verminderd is in de afgelopen twintig jaar. Dat geldt ook voor de schooluitval. En er is vooruitgang geboekt op het gebied van ondervoeding. Op veel terreinen zijn dus goede stappen gezet. Maar zoals ik eerder zei, er is veel politieke wil en actie nodig om onze kinderen te beschermen.

Wat betekent de COVID-19-pandemie voor het leven van kinderen wereldwijd?

Kailash Satyarthi: Vóór de pandemie bestonden er al problemen op het gebied van veiligheid, onderwijs, gezondheid en vrijheid van kinderen. Het gaat om kinderen uit de meest gemarginaliseerde groepen, zoals kinderen van ongeorganiseerde arbeiders, kleine boeren, inheemse ouders en vluchtelingen. Zij hadden al te maken met onrechtvaardigheid en ongelijkheid. COVID-19 heeft die onrechtvaardigheid en ongelijkheid vergroot, en kinderen lijden daar het meest onder.

Hoewel ze niet direct geïnfecteerd raken of ziek worden, is het indirecte effect alarmerend. Als we nu niet dringend actie ondernemen, lopen we het risico een volledige generatie kwijt te raken. Het is duidelijk dat het aantal kinderarbeiders, kindhuwelijken, schooluitvallers en kindslaven, en zelfs het aantal kinderen dat zich schuldig maakt aan kleine misdrijven, zal toenemen. Hier moet een morele en politieke verantwoordelijkheid over ontstaan.

Naar mijn mening is hier ook sprake van een crisis van beschavingen. Aangezien iedereen met hetzelfde probleem kampt, dachten we, zou de pandemie juist gelijkheid versterken. Maar ze blijkt juist de ongelijkheid en verdeeldheid te versterken. Binnen samenlevingen is sprake van verdeeldheid, en ongelijkheid en onrechtvaardigheid onder kinderen neemt toe. Als individuen en bezorgde burgers, moeten we in de eerste plaats compassie opwekken.

Universidad Pablo de Olavide (CC BY-SA 2.0)

Kailash Satyarthi tijdens een lezing aan de Universidad Pablo de Olavide in 2017.

Universidad Pablo de Olavide (CC BY-SA 2.0)

Stimuleringspakketten van overheden zullen naar verwachting werk opleveren en helpen bij economisch herstel. Is het haalbaar deze middelen specifiek te gebruiken voor ontwikkeling en bescherming van kinderen?

Kailash Satyarthi: Het is niet alleen haalbaar, het is noodzakelijk. We kunnen de mensheid en het ethos van gelijkheid en rechtvaardigheid niet beschermen als we de problemen van de meest gemarginaliseerden in de wereld niet aanpakken.

Het geld dat tot nu toe is uitgetrokken voor stimulering, is zo’n 9000 miljard dollar, en daar sta ik achter. Om een voorbeeld te geven: de prioriteit ligt bij het steunen van bedrijven, zodat ze niet failliet gaan. De meeste rijke landen gebruiken deze middelen om hun eigen economie te steunen, hun banken, financiële instituten en bedrijven. In de Verenigde Staten staan de aandelenkoersen van sommige bedrijven hoger dan ooit.

Aan de andere kant bestaat het gevaar dat meer dan een miljoen kinderen sterven – niet vanwege de COVID-19-pandemie, maar als gevolg van de economische crisis waar hun ouders mee kampen. Dit is onrecht. Hoe kun je dit rechtvaardigen?

Er zijn stimuleringspakketten nodig voor de economie, maar ook voor de bescherming van onze kinderen. Dit is niet alleen een morele kwestie, maar ook een zeer praktische.

Om die reden heb ik me in mei van dit jaar aangesloten bij 88 Nobelprijswinnaars en wereldwijde leiders en een verklaring ondertekend waarin gevraagd wordt om 20 procent van COVID-19-steun te gebruiken voor de meest gemarginaliseerde kinderen en gezinnen. Dat is het minimum, als we rechtvaardig willen handelen ten opzichte van kinderen.

Het thema van de top afgelopen week was #FairShare4Children. Wat is van de naar schatting 9000 miljard die gereserveerd is om de gevolgen van de pandemie te verzachten een eerlijk deel? En op welk terrein is de meeste steun nodig?

Kailash Satyarthi: Zelfs als je kijkt naar de 5000 miljard dollar die in de eerste weken van de pandemie werd toegezegd, is 20 procent daarvan 1000 miljard. Dat is genoeg voor alle COVID-19-verzoeken van de Verenigde Naties, om twee jaar schulden kwijt te schelden voor lage inkomenslanden, de benodigde externe financiering voor twee jaar van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op het gebied van onderwijs, water en sanitatie en tien jaar externe financiering voor SDG3, het duurzame ontwikkelingsdoel Gezondheid.

Als we uitgaan van de 9000 miljard dollar steun die nu is toegezegd, betekent dat 1000 miljard specifiek voor kinderen. Hiermee kan de toename van honger en voedselonzekerheid voor kinderen verzacht worden, de toename van kinderarbeid en slavernij, de onderwijsuitval en de verhoogde kwetsbaarheid van kinderen die ontheemd of op de vlucht zijn. Deze gebieden hebben op dit moment prioriteit.

Hier hoort ook bij dat COVID-19-vaccins in het algemene belang wereldwijd beschikbaar komen en gratis zijn voor de meest gemarginaliseerde groepen.

Ten tweede moet er een Global Social Protection Fund komen als financieel vangnet voor de armsten in laaginkomenlanden en laagmiddeninkomenlanden.

Als derde zouden alle regeringen de schulden van arme landen moeten kwijtschelden, zodat deze landen geld kunnen vrij maken voor sociale bescherming. Tot slot moet er wetgeving komen die transparantie en controle garandeert bij bedrijven, zodat kinderarbeid en slavernij worden uitgebannen in de wereldwijde toeleveringsketens.

Als de verwoestende impact van COVID-19 op deze terreinen nu kunnen voorkomen, als we de ongelijkheid in de besteding van COVID-19-gelden verminderen en garanderen dat de meest kwetsbaren een eerlijk deel krijgen, kunnen we de toekomst van deze kinderen wellicht redden.

Dit interview afgenomen door Stella Paul verscheen eerder in het Engels en werd vertaald door IPS Vlaanderen.