Interview met gevlucht volksvertegenwoordiger Lester Toledo

‘Grote meerderheid van de Venezolanen is tegen Maduro, maar zij zijn ongewapend’

© Ernesto Rodriguez Amari

Lester Toledo

Venezuela klopte het jaar af met een monsterlijk inflatiecijfer van maar liefst 1400 procent. Dat politie in zo’n omstandigheden de supermarkten bewaakt, omdat vele mensen moeilijk aan voedsel geraken, klinkt logisch. Dat een sergeant van de Nationale Garde een zwangere vrouw doodschiet die vlak voor kerstmis in de rij staat voor een stuk kostbaar varkensvlees, roept grote verontwaardiging op. Helaas is deze vrouw niet het enige Venezolaanse slachtoffer geworden dit jaar. Vele kinderen en baby’s stierven door ondervoeding of door een gebrek aan medicatie.

Het olierijke Venezuela is de koers volledig kwijt. Het land bevindt zich al enkele jaren in een politieke crisis. In maart 2017 heeft het Hooggerechtshof de democratisch gekozen Nationale Vergadering uit de wetgevende macht gezet. Meer dan 130 tegenstanders van het regime werden gedood en meer dan 500 personen werden gearresteerd in 2017.

Onder de politieke gevangenen zitten de vooraanstaande oppositieleider Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos en Lorent Saleh.

De Democratische oppositie van Venezuela werd tijdens de laatste plenaire vergadering van het Europese Parlement in Staatsburg in december 2017 gelauwerd met de Sacharovprijs. Deze prijs rijkt het Europese Parlement jaarlijks uit aan personen die net als de Sovjet-Russische wetenschapper en Nobelprijswinnaar Sacharov hun leven wijden aan een vreedzame strijd voor de bescherming van de mensenrechten.

Julio Borges, Leopoldo Lopez en Lester Toledo namen de prijs in ontvangst in naam van de Nationale vergadering onder leiding van Julio Borges en alle politieke gevangenen die op de lijst van Foro Penal Venezolano staan. Wij spraken met Lester Toledo. Samen met Leopoldo Lopez heeft hij de politieke partij Voluntad Popular opgericht. Hij was een van de drie advocaten die Leopoldo Lopez in de gevangenis mocht bezoeken tot hij onverwachts en zonder uitleg verbod kreeg om dat nog langer te doen.

Lestor Toledo, uw dochtertje is bijna vier jaar. Heeft ze nog herinneringen aan haar thuisland Venezuela?

Lester Toledo: Ze was twee jaar toen we Venezuela ontvlucht zijn. Hoewel ik hoop dat ik haar snel terug in haar thuisland kan laten opgroeien, hoop ik dat ze zich niet te veel herinnert van haar laatste maanden in Venezuela. Het waren geen mooie tijden. Mijn land zit momenteel in een gigantische crisis. Van alles is er een tekort, maar vooral het tekort aan medicijnen en eten drijft miljoenen Venezolanen weg uit het land.

‘Het tekort aan medicijnen en eten drijft miljoenen Venezolanen weg uit het land.’ 

Jongeren hebben geen hoop meer dat ze in hun land nog een toekomst kunnen opbouwen. Venezuela heeft de grootste oliereserve ter wereld. Iedereen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een land met zoveel rijkdom zo’n economische puinhoop kan hebben. Het antwoord hierop is corruptie.

Ik ben een politieke vluchteling omdat ik in de noordwestelijke staat Zulia geprobeerd heb om de corruptie te bestrijden. Ik was een volksvertegenwoordiger, dus normaal kreeg ik juridische bescherming om dit soort van onderzoeken uit te voeren. In 2016 startte ik met het onderzoek en binnen de kortste keren had ik bewijslast voor betrokkenheid in corruptie tegen ex-gouverneur Francisco Arias Cardenas en Diosdado Cabello, de voormalige voorzitter van het parlement. Ik heb mijn plicht gedaan om de corruptie te onderzoeken en heb alle juridische stappen volgens de Venezolaanse wetgeving gevolgd. De bewijzen heb ik naar een commissie van het parlement gestuurd. In eerste instantie is het onderzoek opgestart, totdat de onderzoeksrechter het onderzoek heeft geseponeerd.

Van zodra ze merkten dat Diosdado Cabello ook betrokken was, hebben ze alles in het werk gesteld om mij het zwijgen op te leggen.

In eerste instantie begonnen ze mijn vrouw en mijn dochtertje met de dood te bedreigen. Ze dachten dat ik dan wel zou zwijgen. Ik heb dat niet gedaan, omdat ik anders medeplichtig zou zijn aan corruptie. Ik ben in mijn staat door het volk verkozen omdat ik hen beloofd had de corruptie te bestrijden. Ik kon dus niet anders dan mijn belofte proberen na te komen. Ik kon mij niet permitteren om mijn ogen te sluiten.

Op 28 augustus 2016 heeft de regering van Maduro tenslotte politie op mij afgestuurd. Het was tien uur ’s avonds en ineens stond mijn straat vol met politiewagens. Op dat moment kon ik niet anders dan vluchten.

Ontsnapping

Hoe bent u erin geslaagd om te ontsnappen?

Lester Toledo: Ik ben die nacht van het terras van mijn appartement naar het terras van het onderliggende appartement gesprongen. Het was levensgevaarlijk, mijn appartement lag op de vijftiende verdieping, maar ik had geen andere keuze. Ik riskeerde liever mijn leven op deze manier dan dat ik zou gemarteld worden in de gevangenis. Met de hulp van mijn buren heb ik mij daar kunnen verstoppen in een ventilatiekoker. Pas de volgende nacht ben ik er weer uitgekomen. Mijn vrouw zei me achteraf dat er 11 agenten voor de deur stonden.

Ik riskeerde liever mijn leven op deze manier dan dat ik zou gemarteld worden in de gevangenis. Met de hulp van mijn buren heb ik mij daar kunnen verstoppen in een ventilatiekoker.

Een legaal verzoekschrift voor een huiszoeking heeft mijn vrouw nooit gezien. Toen ze me niet vonden in mijn appartement, hebben ze de straat afgezet en heel het appartementsgebouw doorzocht.  De volgende nacht ben ik uit mijn thuisstad Maracaibo ontsnapt. In totaal hebben ze maar liefst 26 verschillende huizen onderzocht. Bij alle familieleden van mijn vrouw en mij zijn ze langs geweest. Ik heb toen 86 dagen undercover geleefd totdat ik eindelijk in een kustdorpje van Venezuela een speedboot heb kunnen nemen en naar een Caraïbisch eiland ben kunnen ontsnappen. Van daaruit ben ik naar de Verenigde Staten gereisd.

Ik heb daar met de algemene secretaris van de Organisatie van de Amerikaanse Staten kunnen spreken en hem de bewijzen gegeven van de corruptie die in mijn staat Zulia was gepleegd. Uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid om naar Spanje te reizen. Daar heb ik van president Mariano Rajoy een internationaal paspoort gekregen omdat mijn Venezolaans paspoort vernietigd is. De Venezolaanse regering heeft mij en mijn familie immers een reisverbod van maar liefst 200 jaar gegeven.

© Reuters/Nacho Doce

Venezolaanse op zoek naar voeding in een supermarkt in Caracas

Het Europees parlement eert jou en andere oppositieleden nu met de Sacharovprijs. Wat betekent dat voor jullie?

Lester Toledo: We zijn hier ongelooflijk blij mee. Deze prijs vormt een serieuze opsteker voor de bevolking van Venezuela tijdens deze moeilijke momenten. We hebben deze prijs gekregen omdat we ons eigen leven riskeerden om de democratie in Venezuela te herstellen. Dagelijks zijn er duizenden jongeren, maar ook oudere mensen die in Venezuela op straat trekken om er te betogen en hun rechten op te eisen. De mensen komen spontaan op straat omdat ze niet meer weten waarvan ze moeten leven. Niemand wordt gesponsord voor deze betogingen.

In 2017 zijn er 133 jongeren vermoord tijdens deze betogingen. Er zijn ook 299 mensen gearresteerd die ofwel vreedzaam aan het betogen waren ofwel niets met de oppositie te maken hadden. Ik heb aan de regeringen van Canada, de Verenigde Staten en nu ook aan Antoni Tajani, de voorzitter van Europees Parlement, een lijst gegeven waarop 66 namen van regeringsleden van Maduro staan die betrokken zijn bij deze feiten (zie onder dit artikel de volledige lijst). De internationale gemeenschap zou hen verantwoordelijk moeten stellen voor de misdaden die ze tegen de mensheid plegen. We vermoeden dat zo’n 90 procent van de bevolking tegen Maduro is, maar zij zijn ongewapend. Tien procent van de bevolking steunt het Chavisme, maar zij zijn gewapend waardoor ze de hele bevolking in hun macht hebben.

De redding van Venezuela

Regelmatig horen we cijfers over de hyperinflatie in Venezuela. Het is echter moeilijk om ons daar iets bij voor te stellen. Hoe staat de economie er nu juist voor.

Ik ben proMO*

 

Steun ons unieke non-profit mediaproject en word proMO*.

Je ontvangt ons magazine en geniet van een pak andere voordelen

Je maakt MO* mee mogelijk en steunt ons in onze missie.

Voor € 4,60/maand of € 60/jaar.

Ik word proMO*

Lester Toledo: Het is de ergste economische crisis die Venezuela ooit gekend heeft (zijn stem breekt). Ik heb samen met de Lilian Tintori, vrouw van Leopoldo Lopez, het programma Rescate Venezuela opgesteld waarbij we Venezuela in verschillende fases willen redden.

Op basis van ons onderzoek hebben we ontdekt dat 80 procent geen toegang tot medicatie heeft en hierdoor geen mogelijkheid hebben om hun zieke familieleden te genezen of hun pijn te verzachten. We zijn in zeven verschillende staten van Venezuela gestart om medicijnen te geven aan de mensen die het meest nood hebben. Van een onderzoeksfase zijn we overgegaan naar een interventiefase en nu willen we ook nog een derde fase bereiken. We willen niet langer meer in een oorlogssituatie in ons land leven. We willen eerlijke verkiezingen organiseren. De enige manier om dit te bereiken is door internationale observatoren vanuit de EU, de VN of de OAS naar ons land te sturen. Maar de regering van Maduro weigert om deze personen toe te laten in Venezuela. Enkel observatoren vanuit Syrië en Iran waren aanwezig bij de laatste verkiezingen.

De speciale commissie van het nationaal parlement die belast was met het onderzoek naar corruptie is ook ontbonden nadat ze ontdekt hadden dat de laatste 10 jaar van het Chavismo meer dan 300 miljard dollar verspild zou zijn door de regering.  Voor de regering van Maduro is het een kwestie van leven of dood en daarom proberen ze de macht halsstarrig in handen te houden.

Geen vrije verkiezingen

U spreekt over een dictatuur in Venezuela, maar het Chavisme heeft onlangs het referendum, de regionale gouverneursverkiezingen en ook de verkiezingen van de burgemeesters in de verschillende regio’s gewonnen.

Lester Toledo: U kan dat verkiezingen noemen, maar er was sprake van enorme fraude. Wij hebben ervoor gekozen om niet deel te nemen aan deze verkiezingen en zo geen legitimiteit te geven aan deze fraude. In Venezuela nemen zelfs onze overleden burgers deel aan de verkiezingen! Bij de vorige verkiezingen hebben we immers kunnen aantonen dat duizenden personen die al overleden waren een stembiljet hadden ingediend. Onze verkiezingen verlopen digitaal en lijken uiterst gesofisticeerd te zijn, maar alles ligt in handen van het Chavistisch bewind. Er zijn geen vrije verkiezingen.

‘In Venezuela is er geen scheiding der machten meer. Maduro controleert alles. Venezolanen leven in een dictatuur. De leiders zijn tot de tanden gewapend en behouden zo hun macht.’

Tachtig procent van de bevolking wil de regering weg. Het zou al straf zijn moesten dan nog tien of twintig gouverneurs van hun partij winnen. Ze zijn er echter in geslaagd om in maar liefst 30 van de 33 regio’s het gouverneurschap te winnen. Chavez haalde bij leven nog niet eens deze monsterscore! De wetgevende macht krijgt ondertussen ook in carte blanche in de rechterlijke macht. Procureur-generaal Luisa Ortega was nog niet zo lang geleden lid van het Chavistisch bewind, maar toen ze zich kritisch uitte tegenover het regime onderging ze hetzelfde lot als de democratische oppositie.

Een andere procureur die eerder Leopoldo Lopez in de gevangenis heeft gezet, is nu naar de VS gevlucht en heeft ook al toegegeven dat dat hij eigenlijk een onwettig proces was gestart, maar dat hij dit deed omdat hij anders zijn eigen leven in gevaar bracht.

De internationale organisatie Human Right Watch heeft cijfers gepubliceerd waarbij minstens 300 van de meer dan 500 politieke gevangen gefolterd zouden zijn in de gevangenis. Velen onder hen zijn er ook slachtoffer van verkrachting.

In Venezuela is er geen scheiding der machten meer. Maduro controleert alles. Venezolanen leven in een dictatuur. De leiders zijn tot de tanden gewapend en behouden zo hun macht.

© Reuters

President Maduro schouwt de troepen.

Hoe verhoudt het Bolivariaanse leger zich ten opzichte van Maduro?

Lester Toledo: Het leger heeft een deel van de macht in Venezuela. Generaal Padrino Lopez, Diosdado Cabello, die de inlichtingendienst van Venezuela controleert en president Nicolas Maduro spelen onder een hoedje. Ze beschermen elkaar, maar kijken niet naar de misdaden die ze bij de burgers veroorzaken. De vicepresident Tareck El Aissami werd onlangs nog door het ministerie van financiën van Amerika beschuldigd voor het faciliteren van drugshandel tussen Venezuela, Mexico en de VS. Hij beweert dat hij niets met drugshandel te maken heeft, maar dat klopt totaal niet.   

Is er sprake van internationale inmenging van de VS of Rusland in Venezuela?

De regering van Maduro is verantwoordelijk voor de miserie in Venezuela en niemand anders.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Lester Toledo: Dat wordt beweerd, maar dat is zo niet. De regering van Maduro is verantwoordelijk voor de miserie in Venezuela en niemand anders. Maduro gaat inderdaad bij Poetin aankloppen om er wapens te kopen om zijn volk te onderdrukken, maar de verantwoordelijke hiervoor blijft Maduro. Het is Maduro die naar Moskou gaat en niet omgekeerd. Maduro beweert op zijn beurt dat de CIA de betogingen tegen zijn regime aanwakkert. Dat klopt eveneens niet. Als Maduro zijn bevolking medicatie en eten kan geven, dan zullen deze betogingen vanzelf stoppen. We proberen om medicatie en eten naar Venezuela te brengen, maar ook dat lukt amper.

Krijgen jullie wel steun van de Latijns-Amerikaanse landen?

Lester Toledo: Landen zoals Chili, Argentinië, Uruguay, Mexico, Peru en Colombia zijn solidair met ons en steunen de democratische oppositie van Venezuela. Er is een top in Lima geweest waarbij deze landen hebben aangedrongen om de rechtsstaat in Venezuela te herstellen en de normen en waarden weer te respecteren. Hoewel hun steun vooral symbolisch is, betekent deze steun veel voor de Venezolanen. De twee enige landen die Maduro nog steunen zijn Bolivia en Nicaragua.

Morele leider

Leopoldo Lopez heeft drie jaar geleden zichzelf aangegeven bij de politie toen Maduro hem beschuldigde van het aanwakkeren van onrust tijdens de betogingen. Was dit geen foute strategie van hem?

Lester Toledo: Absoluut niet! Leopoldo Lopez was ongelooflijk moedig om dit te doen. Hij ondergaat een ongelooflijk zware straf terwijl hij onschuldig is. Door deze actie heeft hij ervoor gezorgd dat de internationale gemeenschap eindelijk zijn ogen opende voor de humanitaire crisis in Venezuela. Hij is de morele leider voor veel Venezolanen en is een man van zijn woord. Ik geloof dat hij de volgende president van Venezuela gaat worden. Hij betaalt een gigantische prijs: veertien jaar celstraf in een militaire gevangenis van Caracas. Enkel zijn vrouw Lilian Tintori mag hem bezoeken en dan nog zijn er weken waarop ze haar de toegang ontzeggen. Zijn ouders noch zijn kinderen mogen hem zien. Ze hebben geprobeerd om zijn moraal te verzwakken, maar hij is ijzersterk. In de zomer is hij even onder huisarrest geplaatst, maar na een maand moest hij terug de gevangenis in.

Wat zou de internationale gemeenschap volgens u kunnen doen om de Venezolaanse bevolking te ondersteunen. Moet er een militaire interventie komen?

Lester Toledo: Absoluut niet! Een militaire interventie zou een ramp zijn voor de bevolking. We moeten niet in de kaarten van Maduro spelen. Hij lokt een tweede Vietnamoorlog uit. We moeten dit probleem samen met de Venezolaanse bevolking zien op te lossen.

e bankensector en de inlichtingendiensten van andere landen zouden kunnen onderzoeken welke leden van Maduro’s regering huizen, bankrekeningen of bezittingen in de VS of Europa hebben. 

Op internationaal vlak helpt het wel dat er sancties worden uitgevoerd ten aanzien van de leden van Maduro zijn regering. Op 13 november heeft de Europese Unie voor een wettelijk kader gestemd waardoor landen van de EU sancties kunnen nemen tegen regeringsleden.

Zo zou België in zijn parlement de situatie van Venezuela kunnen bespreken en kunnen voorstellen om de privébezittingen van regeringsleden van Maduro te onderzoeken. De bankensector en de inlichtingendiensten van andere landen zouden kunnen onderzoeken welke leden van Maduro’s regering huizen, bankrekeningen of bezittingen in de VS of Europa hebben.

Een andere sanctie die al door de VS en Canada is uitgevoerd, is om een onafhankelijk internationaal tribunaal op te richten dat kan onderzoeken of bepaalde personen betrokken zijn bij misdrijven tegen de mensheid of bij drugssmokkel.

Een laatste vorm van sancties is het voorstel dat ik aan Antoni Tajani heb gepresenteerd waarbij het Europese Parlement de vrijheid van die 66 regeringsleden zou inperken. Het is toch ondenkbaar dat zij vrij rondreizen om te gaan shoppen en hun kinderen naar de duurste universiteiten ter wereld kunnen sturen, terwijl de meerderheid van de bevolking nog niet eens genoeg eten kan kopen. Het is onmogelijk dat een Venezolaanse ambtenaar op 20 jaar tijd zoveel geld zou gespaard hebben om zo’n luxeleven te leiden.

 

De Lijst

Lester Toledo: ‘Ik heb aan de regeringen van Canada, de Verenigde Staten en nu ook aan Antoni Tajani, de voorzitter van Europees Parlement, een lijst gegeven waarop 66 namen van regeringsleden van Maduro staan die betrokken zijn. De internationale gemeenschap zou hen verantwoordelijk moeten stellen voor de misdaden die ze tegen de mensheid plegen.’ Dit is de lijst van Lester Toledo. 

1.- Nicolas Maduro. Presidente. Comandante en Jefe de la FANB.

2.- Tarek El Aissami. Vicepresidente de la República.

3.- Vladimir Padrino López. Mayor General del Ejercito – Ministro de la Defensa.

4.- Diosdado Cabello. Diputado de la Asamblea Nacional.

5.- Nestor Reverol. Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

6.- Remigio Ceballos. Mayor General Ejercito, Comandante Estratégico de Operaciones.

7.- Sergio Rivero Marcano. Mayor General del Ejercito. Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana.

8.- Antonio Benavides Torres. Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana.

9.- Gustavo González López. Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

10. Carlos Calderón. Director de Investigaciones Estratégicas del SEBIN.

11. Douglas Rico. Comisario General y Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del CICPC.

12. Carlos Pérez Ampueda. Director de la Policía Nacional Bolivariana.

13.- Carlos Alberto Martinez Stapulioni. General de División. Comandante ZODI CAPITAL.

14.- Fabio Zavarce Pavón. General de División de la Guardia Nacional Bolivariana. Comandante para zona del orden interno N43 GNB.

15.- Jorge Luis Gómez Pimentel. Teniente Coronel. Comandante ADI Ezequiel Zamora (412).

16.- Alvaro Antonio Camacho Saez. Comandante ADI Municipio Chacao.

17.- Eddwin José Amundaraín Araujo. Coronel. Comandante ADI Municipio Sucre del Estado Miranda.

18.- Homero Azuaje. Teniente Coronel. Comandante ADI Tiuna.

19.- Irwin José Ascanio Escalona. General de División GNB. Comandante ZODI Miranda.

20. Isidro José Lugo Becerrit. General de Brigada GNB. Comandante del Comando CZGNB.44.

21.- William José Melendez Useche. Teniente Coronel GNB. Comandante del destacamento de Seguridad y Orden Público 440.

22.- Luis Alfredo Sánchez Monasterios. Mayor GNB. Comandante del destacamento 441 de Los Teques. Estado Miranda.

23. Santiago León Sandoval Bastardo. General de División GNB. Comandante ZODI Carabobo.

24. Ephraín Verdú Torreles. Mayor GNB. Comandante del destacamento de Seguridad Urbana CZGNB 41.

25. Carlos Alberto Alcántara Gonzalez. Secretario de Seguridad del Gobierno Regional de Carabobo (Jefe de la Policia de Carabobo después de la destitución del (GB) GNB Nelson José Morales Guitian).

26. Carlos Miguel Yánez Figueredo. General de Division. Comandante ZODI Táchira

27. Alexis Marcial Espinal Fernandez. General de Division. Coordinador Operaciones con Politáchira.

28. Amador Torres Ortega. Director Politáchira.

29. Cristian Abelardo Morales Zambrano. Director PNB Táchira

30. Tito José Urbano Melean. Mayor General. Comandante REDI Occidental.

31. Glenn Robert Rocca Velásquez. General de Division. Director de Orden Interno

32. Alejandro Pérez Gámez. General de Division. Jefe Core III

33. Luis Alberto Morales Guerrero. General de Brigada. Comandante de la Policia Nacional Bolivariana (PNB) Zulia.

34. Pedro José Barrera Rosales. Jefe de Dirección de Control de Manifestaciones del Cuerpo de Policía del estado Zulia.

35. Francisco Javier Arias Cárdenas. Gobernador del Estado Zulia y Director del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ).

36. Biagio Alberto Parisi Medina. Secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia.

37. Marcos Rios. Jefe de Operaciones del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPBEZ).

38.  Isidro Ubaldo Rondón Torres. General de División del Ejercito. Comandante ZODI Merida.

39. Óscar Rafael Aponte Ladaeta. Coronel. Coordinador de Operaciones.

40. Marcos Tulio Quevedo. Comisario. Director General CICPC Mérida.

41. Ramñon Alexis Ramirez Cedeño. Gobernador Mérida.

42. Álvaro Sanchez Cuellar. Director Policía de estado Mérida.

43. Luis Rodolfo Urrieta Suarez. General de División. Comandante ZODI Barinas.

44. Hubert Emilio Cortez Garrido. General de División. Comandante CZGNB No 33 Barinas.

45. Jesús Ramón Mata. General División. Comandante CZGNB No 33 Barinas.

46. Antonio José Olivo Márquez. Coronel. Comandante Destacamento de Seguridad No 330.

47.  Eutimio Ramón Labrador Guerrero. Mayor. Comandante Destacamento No 332. Barinas.

48. Alexis Lamas. Comandante Regional PNB Barinas

49. Johnny Pérez. Director General CPEB.

50. José Rafael Torrealba Pérez. General División. Comandante ZODI Lara.

51. Iván Darío Lara Lander. General de Brigada Ejercito. Segundo Comandante del Estado Mayor ZODI Lara.

52.  Hernán Enrique Homez Machado. Comandante del comando de Zona CZGNB 12 Lara.

53. Dilio Rafael Rodríguez Díaz. General de División. Comandante de la Brigada 14 del Ejercito Barquisimeto.

54. Joel Vicente Canelón. Comandante de la Brigada 84 Fuerte Terepaima Cabudare.

55. Alfredo José Pulido Pinto. VA Comandante ZODI Nueva Esparta

56. Edglis Emiro Herrera Balza. Comandante REDI Marítima o Insular.

57. Maria Iris Varela Rangel. Ministra de Asuntos Penitenciarios hasta el 16 de junio de 2017.

58. Mirelys Zulay Contreras Moreno. Ministra de Asuntos Penitenciarios a partir del 17 de junio de 2017.

59. Jose Ramón Constón Silva. Coronel. Actual Director Cenapromil. Ramo Verde.

60. Jose Salvador Viloria Sosa. General. Director Cenapromil. Ramo Verde.

61. Homero Miranda Cáceres. Coronel. Director Cenapromil. Ramo Verde.

62. Francisco Arias Cardenas. Ex Gobernador del Zulia

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2828   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.