"Rio+20 laten mislukken is geen optie"

Interview

"Rio+20 laten mislukken is geen optie"

"Rio+20 laten mislukken is geen optie"
"Rio+20 laten mislukken is geen optie"

Thalif Deen

22 mei 2012

Twintig jaar geleden was ambassadeur Tommy Koh van Singapore voorzitter van het voorbereidingscomité van de Aardetop. Ook toen verliepen de onderhandelingen zeer moeilijk, weet hij. Intussen leven we in een andere wereld, maar de diplomaat gelooft toch in een goede afloop van Rio+20 volgende maand.

De Top van de Aarde in 1992 in Rio de Janeiro geldt nog steeds als een van de grootste internationale conferenties uit de geschiedenis van de Verenigde Naties. Er waren een goede 20.000 deelnemers, onder wie meer dan 100 wereldleiders. Voor deze editie verwacht VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon goed 70.000 deelnemers.

De onderhandelingen in het voorbereidingscomité verliepen “zeer moeilijk”, geeft Koh toe. “Op de laatste dag hebben we de hele nacht lang onderhandeld. Om 6 uur ‘s ochtends hielden we het voor bekeken. In die lange nacht wist ik niet of we zouden slagen of mislukken”, herinnert de diplomaat zich.

Wat is voor u het succes van de Top van de Aarde?

“De Top van de Aarde in 1992 heeft voor een nieuw model in de wereld gezorgd. Sindsdien hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ministerie van Milieu of een agentschap voor milieubescherming. In elk land van de wereld is duurzame ontwikkeling de norm geworden.”

Welke impact had dat op de ontwikkelingslanden?

“In de ontwikkelingslanden is er niet langer een draagvlak voor wie gelooft in ontwikkeling tegen elke prijs of in het principe: eerst rijk worden en later opkuisen. Dat is voor mij een van de tastbaarste resultaten van de Top. “

Twintig jaar later zijn er sceptici die stellen dat het met het milieu in de wereld van kwaad naar erger is gegaan.

“Het klopt jammer genoeg dat we op wereldschaal geen vooruitgang hebben geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, in het afremmen van het verlies aan bossen, natuurlijke habitats en biodiversiteit, of in het goed beheer van onze oceanen. Toch zijn er op nationaal en regionaal niveau aanzienlijke stappen gezet.”

“In Singapore bijvoorbeeld is de liefde voor de natuur en de wil om in harmonie met de natuur te leven, toegenomen. Het gevolg is dat 47 procent van ons land met groen bedekt is, ondanks de hoge bevolkingsdichtheid. We hebben ongelooflijke vooruitgang geboekt inzake het efficiënt gebruik van water en het hergebruik van afvalwater. De publieke opinie steunt sterk de trend in de richting van groene gebouwen, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke technologie.”

Het huidige voorbereidingscomité is duidelijk nog verdeeld over een globaal actieplan voor een duurzame toekomst dat volgende maand ter ondertekening moet voorliggen op Rio+20. Heeft u advies voor hen?

“Twintig jaar later is de globalisering een feit en tegelijk is de wereld ook meer verdeeld. De VS kampen met een zwak herstel van de economie en de presidentsverkiezingen. De Europese Unie tracht het vertrouwen in de euro te herstellen, de schulden van de lidstaten te beperken en groei te stimuleren.”

“Het zijn harde tijden voor het Westen. Deze landen zullen het moeilijker hebben om beslissingen te nemen en engagementen aan te gaan. Toch staat er enorm veel op het spel. Mislukken is niet echt een optie. Ik heb er vertrouwen in dat Rio+20 goed zal aflopen. “