Somalië is weer in

Interview

Somalië is weer in

Somalië is weer in
Somalië is weer in

Marc Broere

15 mei 2013

Vorige week kwamen in Londen 50 landen en organisaties van over de hele wereld samen voor een conferentie over de toekomst van Somalië. Ook politicologe Ayaan Abukar was erbij. Het Nederlandse vakblad over ontwikkelingssamenwerking Vice Versa sprak met Abukar, die actief is in de Somalische diaspora in Nederland.

Hoe gaat het eigenlijk met Somalië?

Ayaan Abukar: ‘Deze vraag is niet met goed of slecht te beantwoorden. Somalië is na 22 jaar burgeroorlog begonnen aan de wederopbouw van het land. Het aantreden van de nieuwe president en het aannemen van een nieuwe grondwet (aug-sep 2012) hebben nieuwe perspectieven gegeven. Landen zoals de Verenigde Staten en Engeland, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), hebben de Somalische regering officieel erkend. Diaspora keren terug naar de hoofdstad en zakenmannen en vrouwen zoeken naar nieuwe kansen in het land.’

‘De troepen van de Afrikaans Unie hebben de Al Shabaab uit Mogadishu en een aantal cruciale en strategische steden verdreven. De verbeterde veiligheidsituatie geeft een enorme boost aan deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen waar de nieuwe regering mee te maken heeft enorm. De veiligheidsituatie is bijvoorbeeld nog steeds fragiel, de recente aanslagen in Mogadishu hebben bewezen dat Al Shabaab weliswaar haar macht in de stad kwijt is maar nog altijd een gevaar kan zijn en de stabiliteit in gevaar kan brengen. Daarnaast zijn er politieke onenigheden tussen de centrale regering en regio’s die federale staten willen oprichten. De bevolking leeft onder extreme armoede, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs zijn nog steeds minimaal.’

Vanwaar deze grote conferentie?

Ayaan Abukar: ‘Deze conferentie is een vervolg op eerdere Somalië conferenties, in Londen februari 2012 en Istanbul juni 2012, met als doel de nieuwe regering politiek en financieel te ondersteunen en commitment uit te spreken. Vertegenwoordigers van regeringen en internationale organisaties hebben de conferentie bijgewoond. De regering van Somalië heeft haar plannen om de instituties op te bouwen en de uitdagingen aan te pakken gepresenteerd. De beleidsprioriteiten van de regering bestaan uit zes pilaren: stabiliteit en veiligheid (rechtsorde), economisch herstel, vredesopbouw, opbouw van basisvoorzieningen, investeren in de internationale partnerschappen, nauwere banden met buren en de bevordering van nationale eenheid. De internationale gemeenschap heeft op de conferentie afgesproken om de plannen van de Somalische regering te steunen op drie belangrijke gebieden – veiligheid, rechtvaardigheid en beheer van de overheidsfinanciën. Ook is afgesproken om samen te werken om seksueel geweld aan te pakken in Somalië.’

Wat deed je zelf op de conferentie?

Ayaan Abukar: ‘Ik heb op uitnodiging van de Somalische overheid deelgenomen aan de Nationale conferentie over rechtshervorming en de wederopbouw van rechtelijke instituties, in april 2013. De conferentie in Londen was van groot belang om de uitkomsten van die conferentie te kunnen realiseren. Ik was niet aanwezig op het formele gedeelte van de conferentie, maar had de bijeenkomsten die naar aanleiding van de conferentie zijn georganiseerd bezocht. Zoals een Q&A sessie tussen Young Professionals en de president, een conferentie van AMISOM (AU missie in Somalië) en de diaspora bijeenkomst met de president.’

Waarom is er nu zo veel internationale aandacht voor Somalië?

Ayaan Abukar: ‘De burgeroorlog in Somalië had grote gevolgen op de hoorn van Afrika en Europa. De grote vluchtelingenstromen, piraterij, hongersnood en terrorisme waren directe gedolven van het conflict. De internationale gemeenschap heeft veel geïnvesteerd om de transitieperiode op een vreedzame manier te beëindigen en men is zich bewust van het belang van dit momentum. De veranderingen in het leiderschap van buurlanden Kenia en Ethiopië en de nieuwe rol van Turkije plaatsen de politieke realiteit in een andere context. Groot Brittannië streeft naar een nieuwe rol in de regio en hanteert een nieuwe focus. De oude politiek met te veel focus op piraterij- en terrorismebestrijding is ingeruild voor meer nadruk op politieke steun aan de federale regering en focus op veiligheid en wederopbouw.’

Is het een goed idee om meer hulp te geven aan de huidige Somalische regering?

Ayaan Abukar: ‘Het is zeker goed om de nieuwe Somalische federale regering te ondersteunen. Het land zit in een overgangsfase van oorlog naar vrede en het begint nu met de wederopbouw van alle instituties. Dat is geen eenvoudig proces voor een land met een lange oorlogsgeschiedenis. De internationale steun is essentieel om deze ontwikkelingen te stimuleren, anders valt het land weer terug in de vicieuze cirkel van geweld.’

De Somalische president zei dat Somalië een ‘new era‘ tegemoet gaat. Deel je dit optimisme?

Ayaan Abukar: ‘Ja, zeker. Er is hoop en optimisme waardoor veel kracht gebundeld wordt om de draad op te pakken na 22 jaar oorlog. De nieuwe fase wordt gekenmerkt door de verbeterde veiligheidsituatie, daling van piraterij, het nieuwe leiderschap en grondwet, de wederopbouw wat al gaande is en terugkerende diaspora, investeerders en groeiende steun uit de internationale gemeenschap. Als je door de straten van Mogadishu loopt kun je dit optimisme zien en beleven’

<iframe data-cookieconsent="marketing" data-src="http://www.youtube.com/embed/T3OCNkXkBxA" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe>
Video ‘A new Somalia’ van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP.

Wat kan de Somalische diaspora in Nederland bijdragen aan de ontwikkeling en stabiliteit van Somalië?

‘De Somalische diaspora in Nederland en elders dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkelingen in Somalië. Ze keren terug om te werken, bedrijven op te starten of de overheid te ondersteunen. De diaspora die nog in Nederland woont kan ook het verschil maken door aandacht te blijven vragen voor de verbeterde situatie, de uitdagingen en door de Nederlandse overheid kritisch te volgen.’