Dereje Wordofa (UNFPA): ‘Een einde maken aan armoede is de basis voor alle andere SDG's'

‘Alleen door wereldwijd in jongeren te investeren, is de Ontwikkelingsagenda 2030 haalbaar'

© UNFPA

Het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA) is overtuigd dat de 1,8 miljard jongeren die de wereld telt – een kwart van de totale bevolking- een sleutelrol vervullen in het behalen van de Ontwikkelingsagenda 2030. “We dienen alle aandacht te vestigen op de jeugd”, zegt Dereje Wordofa, programmadirecteur van UNFPA. “Dat begint onder meer bij keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam.”

“Als we niet met en voor jongeren werken, is er geen mogelijkheid om de duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030 te halen”, waarschuwt Wordofa. “Betrokkenheid, kennis en informatie, economische versterking door het creëren van goede banen, vrede en veerkracht, dat zijn de zaken die nodig zijn om dit te bereiken.”

Tijdens de Internationale Dag van de Jeugd op 11 augustus sprak VN-secretaris generaal Antonio Guterres nog scherpe woorden. Hij vindt dat scholen “de jeugd onvoldoende voorbereiden op de technologische revolutie die nodig is om een duurzame toekomst te kunnen uitstippelen.” Volgens hem is het ook duidelijk: investeren in de jeugd is de enige weg, de jeugdwerkloosheid aanpakken cruciaal.

Dereje Wordofa: Ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn. Ik leefde en werkte in verschillende landen, ook in mijn eigen land Ethiopië, en heb er gezien hoe het is om met minder dan 1,25 dollar per dag te moeten overleven. Ontwikkelingsdoel 1 (SDG1), geen armoede, is de basis voor alle andere doelen. Een versterkte jeugd is de enige manier om dit onrecht te doorbreken.

Wij geloven bij UNFPA sterk in onderwijs als basis om jongeren controle te geven over hun eigen leven, juiste beslissingen te nemen wat betreft hun gezondheid en welzijn om zich te ontwikkelen en vrede te handhaven. In veel arme landen vormen de jongeren bovendien ook nog eens de meerderheid van de bevolking.

UNFPA heeft een programma ontwikkeld, ‘My body, my life, my world!’. Wat houdt dat precies in?

Dereje Wordofa: Het is een aanpak om de mens centraal te stellen en tegelijk aan te tonen dat alle zaken die de jeugd aanbelangen, met elkaar verbonden zijn. Zonder rechten, kennis en keuzes aangaande hun eigen lichaam, is het onmogelijk voor jonge mensen om ten volle controle te hebben over hun eigen leven en uiteindelijk bij te dragen aan een gemeenschap waar geen armoede meer heerst. 

Daarom moeten we onder ogen zien dat voor veel jongeren vruchtbaarheid- en seksuele kwesties, en de bijgaande keuzes die ze daarover zelf kunnen maken, het belangrijkste startpunt zijn.

Wat is de strategie die UNFPA precies hanteert?

Dereje WordofaMy body, my life, my world! zet talenten, noden en verwachtingen van jongeren voorop in het verhaal over ontwikkeling. Het is een aanpak die insisteert op het investeren in jongeren wereldwijd. Het omvat alles waartoe werd opgeroepen op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) in 1994 in Caïro. We brengen in herinnering wat de wereldleiders daar toen allemaal hebben beloofd.

Naast zelfbeschikking wat betreft seksuele en reproductieve gezondheid, houdt de strategie ook het recht in op deelname aan duurzame ontwikkeling, humanitaire actie en vredeshandhaving. Door op jongeren te focussen zullen we via de drie pijlers, hun lichaam, hun leven en hun wereld, de zaken aanboren die belangrijk zijn voor deze generatie. Het is de basis om eindelijk te kunnen verwezenlijken wat de ICPD al 25 jaar geleden beloofde: rechten en keuzevrijheid voor alle jongeren.

Hebben jullie een deadline in gedachten?

Dereje Wordofa: UNFPA wil drie doelen bereiken tegen 2030: wereldwijd nog nul onvervulde behoeftes aan familieplanning, nul overlijdens in het kraambed en nul gevallen van geweld en schadelijke praktijken tegen meisjes en vrouwen. Het is de bedoeling dat het programma My Body, My Life, My World! dit alles gaat versnellen. 

Denkt u dat de 1,8 miljard jongeren en jongvolwassenen in de wereld nu grotendeels gemarginaliseerd blijven aangaande beslissingen over reproductieve gezondheid, huwelijk en het krijgen van kinderen?

Dereje Wordofa: Absoluut (fel). Het is een droevige vaststelling dat nog veel te veel jongeren geen inbreng hebben over hun eigen recht op voortplanting, nochtans een belofte die een kwart eeuw geleden al werd gemaakt door de verzamelde wereldleiders in Caïro.

Het is een droevige vaststelling dat nog veel te veel jongeren geen inbreng hebben over hun eigen recht op voortplanting

De cijfers zijn onthutsend: wereldwijd trouwt 21 procent van de meisjes voor de leeftijd van achttien jaar. Tienduizenden jonge meisjes treden dagelijks in het huwelijk, en in ontwikkelingslanden krijgen dagelijks nog eens 20.000 meisjes, jonger dan achttien, een baby. Elke dag weer. Dat telt voor 7,3 miljoen geboortes per jaar. 

De keuzes die jongeren maken, of waartoe ze verplicht worden, bepalen hun levens vandaag, hun toekomst als volwassenen en de gezondheid van de volgende generaties. Een eenvoudige keuze, bijvoorbeeld wat langer naar school blijven gaan, beschermt hen tegen een vroege zwangerschap, kindhuwelijken, gendergerelateerd geweld en hiv-infecties. Jammer genoeg kunnen nog steeds veel jonge mensen die keuze niet maken. Armoede, humanitaire crises, ras, etniciteit, gender en culturele tradities zijn slechts enkele van de barrières die hen in de weg staan.”

Wat kan de rest van de wereld doen?

Dereje Wordofa: Wat een verschil kan maken in het leven van jongeren is gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Jeugdorganisaties, overheden en beleidsmensen, VN-instellingen, de academische wereld, de media en burgers. Allemaal hebben zij een essentiële rol te spelen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

UNFPA is een betrouwbare partner. Wij investeren systematisch in het versterken van nationale en lokale jeugdnetwerken en we ondersteunen modellen voor verandering in veel landen.

Jullie jonge en professionele netwerk, de Tangerines, wordt omschreven als uniek binnen de VN. Waar maken zij het verschil?

Dereje Wordofa: De Tangerines hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen en formuleren van de strategie. We voorzien in een veilige omgeving voor organisaties die zich willen ontpoppen en inzetten voor jongerenrechten en de implementatie van My Body, My Life, My World! We willen echt doen waar we voor staan. Daarom hebben de Tangerines onder meer samen met Natalia Kanem, de Gezant van de secretaris-generaal voor de Jeugd, gekeken wat de UNFPA vandaag al doet voor de jeugd en waar we kunnen verbeteren.

Dit netwerk zal een blijvende rol uitoefenen bij de lancering en promotie van de strategie. Ze zullen ons blijven adviseren over de beste manieren om jongeren ook echt te bereiken en te helpen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift