1 mei in het teken van fair trade

Nieuws

1 mei in het teken van fair trade

29 april 2008

De socialistische vakbond ABVV verspreidt op het Feest van de Arbeid op 1 mei duizenden rozen uit Kenia. De rozen zijn geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu, benadrukt de vakbond.

De rozen zijn afkomstig van Oserian, een bloemenkwekerij in Kenia waar het loon bijna het dubbele bedraagt van het wettelijke minimum. Meer dan 50 procent van de werknemers is lid van de vakbond KPAWU. Ze kunnen rekenen op gratis onderwijs, goede gezondheidszorg en huurtoelages. Door te experimenteren met biologische bestrijdingsmiddelen en het waterverbruik tot een minimum te beperken, wordt het milieu gespaard.
Oserians werkwijze staat in schril contrast met omliggende bedrijven die ook bloemen produceren voor de export. De werknemers hebben tijdelijke contracten, orden blootgesteld aan verboden chemicaliën, verdienen weinig, worden ontslagen bij zwangerschap en moeten ontbetaalde overuren kloppen.

Waardig werk voor iedereen

Het ABVV wil met de aankoop de internationale solidariteit, de zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling stimuleren, en wil voorkomen dat werknemers in Noord en Zuid tegen mekaar worden uitgespeeld in het spel van vrije concurrentie. ‘Daarom is het belangrijk dat we streven naar waardig werk voor iedereen, samen met de partnervakbonden in het Zuiden’, besluit het ABVV.