11 landen breken opnieuw lans voor regionaal parlement

Nieuws

11 landen breken opnieuw lans voor regionaal parlement

Rosemary Nalisa

03 juni 2004

Parlementairen uit 11 landen van de Southern African Development Community (SADC) vinden dat er dringend schot moet komen in de plannen voor een regionaal parlement. Ze zeiden dat tijdens de bijeenkomst van het parlementaire forum van de SADC dat momenteel plaatsheeft in de Namibische hoofdstad. De Nambische president Sam Nujoma maakte van de gelegenheid ook gebruik om het forum de mantel uit te vegen over diens stilzwijgen over het voortdurende geweld in Congo.

Nujoma zei dat Namibië bereid was om het regionale parlement te huisvesten. Zijn land is momenteel al de thuishaven van het secretariaat van de SADC, die in totaal 14 lidstaten telt.

Een regionaal parlement is belangrijk voor de ontwikkeling en de integratie van de regio, zo stelde Nujoma. Hij werd daarin bijgetreden door onder meer de voorzitter van het parlementaire forum, Ntlhoi Motsamai uit Lesotho, en door Baleka Mbete uit Zuid-Afrika. Ze zijn het erover eens dat een regionaal parlement de deelname van zuidelijk Afrika aan het in maart opgerichte Pan-Afrikaanse parlement zou stroomlijnen én parlementairen uit de afzonderlijke lidstaten zou helpen om SADC-richtlijnen sneller te laten ratificeren. Momenteel doen sommige lidstaten daar maar liefst vier jaar over.

Het parlementaire forum van de SADC werd opgericht in 1996 om de regio te helpen een streep te trekken onder een verleden van mensenrechtenschendingen en gebrek aan democratie. Het forum staat open voor parlementairen uit 14 alle lidstaten, en momenteel zijn er daarvan 12 vertegenwoordigd.

Het idee voor een regionaal parlement is niet totaal nieuw. Het werd voor de eerste keer geopperd tijdens een bijeenkomst vorig jaar in Zambia. In december vorig jaar leverde de besprekingen in Lesotho zelfs al een document op dat de nood aan een SADC-parlement onderstreepte.

Nog op de bijeenkomst feliciteerde Nujoma het forum voor diens rol als observator bij verkiezingen in de regio, maar vroeg zich luidop af waarom het forum conflicten op het continent niet durft veroordelen. In landen als de Democratische Republiek Congo worden mensen nog steeds vermoord en verdreven, en de parlementairen zwijgen. Het is een schande, zei hij.

De vijfdaagse bijeenkomst in Windhoek eindigt morgen (vrijdag) en buigt zich ook nog over de eerdere verbintenis om tegen 2005 dertig procent van de zitjes in de nationale parlementen te laten innemen door vrouwen. Als de huidige trend zich voortzet, zullen de meeste lidstaten daarin jammerlijk falen. De gedelegeerden riepen Namibië, Botswana en Mozambique - die eind van dit jaar verkiezingen houden - op om meer vrouwen op de lijsten te zetten. Voorzitter Motsamai merkte bij het begin van het forum al op dat de regio nooit de Millenniumdoelstellingen om tegen 2015 de armoede te halveren haalt als ze niet voor gelijke rechten voor vrouwen zorgt. (ADR)