11.11.11: België nog te veel cowboy in Syrië

De Belgische aanpak in Syrië blijft te veel steken in bommen gooien en humanitaire hulp, zegt 11.11.11. Nederland neemt wel flankerende maatregelen – tot 43 keer meer. 

  • Peter Gronemann CC BY-NC-ND 2.0 Belgische F16 Peter Gronemann CC BY-NC-ND 2.0

Toen België in mei vorig jaar besloot om de luchtaanvallen van Irak uit te breiden naar Syrië, beloofde de regering een ‘3D-aanpak’, naast de militaire aanpak moet er ook aandacht zijn voor ontwikkelingssamenwerking en een politiek proces.

‘Als ons wordt gevraagd militair mee te doen, moeten we weten wat het grote plan is’, zei vice-premier Alexander De Croo. ‘We moeten niet als cowboys naar Syrië gaan.’

Holle woorden

Maar nu de campagne bijna een jaar aan de gang is, is daar niet voldoende van te merken, stelt 11.11.11 in het rapport Empty Words. ‘Hoewel de oorlog in Syrië een directe impact heeft op de Europese vluchtelingencrisis en zelfs op de toekomst van de Europese Unie, slaagt de federale regering er niet in een volwaardige Syrië-strategie te ontwikkelen.’

Slechts 0,9 procent van de internationale humanitaire middelen gaat naar Syrische hulporganisaties, terwijl zij goed zijn voor 75 procent van de humanitaire respons.

Volgens het rapport investeerde België amper 300.000 euro in flankerende maatregelen.

Onze regering besteedde 50.000 euro aan de oprichting van een kantoor voor de Syrische oppositie in Brussel en 250.000 euro aan een nieuw VN-mechanisme dat bewijsmateriaal verzamelt voor oorlogsmisdaden.

Die cijfers verbleken bij de 46 miljoen euro die aan de militaire interventie werd gespendeerd.

België doet het wel goed op het vlak van humanitaire steun, stelt 11.11.11. Op drie jaar tijd (2014-2016) maakte de regering een recordbedrag van 175,9 miljoen vrij voor de Syrische bevolking.

De organisatie merkt wel op dat het gros van de middelen gaat naar VN-organisaties en internationale hulporganisaties.

Slechts 0,9 procent van de internationale humanitaire middelen gaat naar Syrische hulporganisaties, terwijl zij in feite goed zijn voor 75 procent van de humanitaire respons. Over echte ontwikkelingssteun gaat dit dus allerminst.

Nederland doet het beter

Sterk contrasterend met de Belgische aanpak is die van militaire wisselpartner Nederland. De Nederlandse regering slaagt er wel in de 3D’s te combineren en bovendien nog meer geld uit te trekken voor humanitaire steun, zegt 11.11.11.

Hiervoor trok Nederland intussen al meer dan 13 miljoen euro uit. Dat is dus 43 keer de Belgische inspanning, stelt het rapport vast.

Nederland besloot eind januari 2016 om de uitbreiding van luchtaanvallen naar Syrië te combineren met een verhoogde inzet op de niet-militaire strijd tegen IS.

Hiervoor werd intussen –in verschillende initiatieven– al meer dan 13 miljoen euro uitgetrokken. Dat is dus 43 keer de Belgische inspanning, stelt het rapport vast.

Voor humanitaire hulp trok de Nederlandse regering 357,65 miljoen uit op 5 jaar tijd, waarvan 296 miljoen in de periode 2014-2016.

IS 2.0

11.11.11 blijft benadrukken dat er geen militaire oplossing is voor de oorlog in Syrië.

‘Als België zich enkel beperkt tot bombarderen, staat er binnen enkele jaren gewoon een IS 2.0 op.’

‘Hoewel de organisatie erkent dat IS militair moet worden verslagen, mag dat geen afleiding zijn van de taak om de Syrische oorlog in zijn geheel aan te pakken’, stelt de organisatie. ‘Er is dus geen nood aan een militaire intensifiëring, wel aan een politieke, stabiliserende en humanitaire intensifiëring.’

Voor de organisatie is het dan ook dringend tijd dat de Belgische regering werk maakt van haar eigen engagement en meer investeert in politieke en stabiliserende maatregelen.

‘Zonder een echte internationale 3D-benadering riskeren we anders opnieuw in een Libië- of Irak-scenario terecht te komen van een totaal ontwortelde samenleving. Als België zich enkel beperkt tot bombarderen, staat er binnen enkele jaren gewoon een IS 2.0 op.

Dringende concrete actie is nodig om dat te vermijden.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift