2002 barslecht jaar voor koraalriffen

Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

Jim Lobe

29 oktober 2002

De koraalriffen hebben het dit jaar in alle
oceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verbleking
vastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklit
zijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebracht
met de opwarming van de aarde.

Volgens ReefBase, een nieuw systeem dat gegevens verzamelt over de toestand
van de koralen in alle wereldzeeën, was alleen 1998 nog dramatischer. Toen
zorgde een extreme uitgave van het klimaatverschijnsel El Niño voor een
catastrofale verblekingen die uiteindelijk zowat 16 procent van het
koraalbestand op aarde fataal werden. De problemen van dit jaar zijn niet te
vergelijken met de rampzalige toestanden van toen, maar wetenschappers maken
zich wel zorgen over het gecumuleerde effect ervan. De vraag is hoe snel de
koraalbanken zich van deze nieuwe achteruitgang zullen kunnen herstellen en
wat ze de komende jaren te verduren krijgen.

Dit jaar doen de grootste problemen zich voor in de Indische Oceaan, waar
hele riffen zijn afgestorven. Rond de Maldiven en de Seychellen is de
watertemperatuur met gemiddeld één graad Celsius gestegen, en dat blijkt te
veel voor de koraaldiertjes. De grootste oppervlakte aangetaste koraalbanken
is te vinden in het Great Barrier Reef in Australië. Maar ook koraalriffen
in de buurt van de Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Japan, Palau, Tanzania,
Belize, Ecuador en Florida zijn getroffen.

De publicatie van de nieuwe bevindingen valt niet toevallig samen met de
internationale klimaatconferentie in New Delhi. Grootschalige verbleking van
koraalriffen kan meestal in verband worden gebracht met ongewoon hoge
watertemperaturen, en wetenschappers nemen aan dat de opwarming van de aarde
steeds vaker voor dergelijke opstoten zal zorgen. Daarnaast kunnen koralen
ook lijden onder lagere zoutconcentratie, een extreme lichtintensiteit en
watervervuiling.

Koraalriffen nemen wereldwijd maar een kwart procent van de zeebodems in
beslag, maar ze vormen wel het voorkeursbiotoop voor meer dan een vierde van
alle vissoorten op aarde. Koraalbanken zijn fantastische visgronden, vormen
een natuurlijke beschermingsgordel voor laaggelegen kustgebieden en zijn een
aantrekkingspool voor toeristen. Op die manier leveren ze bijna 400 miljard
euro per jaar op.

Sommige levende koraalriffen zijn 2,5 miljoen jaar oud, maar er is pas
aandacht voor hun situatie sinds eind de jaren 80. Volgens een studie uit
2000 is 27 procent van de koraalbanken op aarde zo goed als dood. 14 procent
zou de komende 10 jaar kunnen afsterven, en uit nog eens 18 procent zal
tussen 2010 en 2030 alle leven verdwijnen als er geen
beschermingsmaatregelen komen.

Onderzoek naar de toestand van de koraalriffen op aarde wordt nu
gecoördineerd door het International Coral Reef Action Network (ICRAN), een
samenwerkingsverband van een tiental instellingen dat gesubsidieerd wordt
door het VN-Milieuprogramma UNEP. Het ICRAN heeft samen met het in het
Maleisische Penang gevestigde WorldFish Centre en het UNEP het
controlesysteem ReefBase opgezet. De onderzoekers van het ICRAN vinden dat
koraalbanken overal tot beschermde gebieden moeten worden uitgeroepen. In de
buurt van koraalriffen zou watervervuiling door meststoffen of afval moeten
worden vermeden. Schadelijke praktijken als visvangst door middel van
cyanide of explosieven zouden best hard worden aangepakt. Maar de opwarming
van de aarde is veel moeilijker tegen te gaan.