24 landen op het matje voor schending internationale arbeidsnormen

Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die vandaag begint, onderzoeken regeringen, vakbonden en werkgevers samen telkens een 24-tal schendingen van internationale arbeidsnormen. Voorafgaande, moeilijke onderhandelingen, hebben eerder al geleid tot een selectie van 24 landen, waaronder ook twee landen van de (huidige) EU: het Verenigd Koninkrijk voor een ondermaatse sociale zekerheid, en Polen wegens een merkwaardig probleem van dwangarbeid.

ENOUGH Project (CC BY-NC-ND 2.0)

Kindmijnwerkers zijn in de goudmijnen van de Democratische Republiek Congo geen uitzondering

Vanaf vandaag 7 juni begint een bijzondere commissie van de IAO, de Commissie voor de Toepassing van de Normen, aan haar werkzaamheden. De landen die op het matje geroepen worden, overtreden in de meeste gevallen de fundamentele conventies van de internationale arbeidsnormen.

Niet minder dan acht landen moeten zich verantwoorden voor schending van de syndicale vrijheid en de bescherming van de syndicale rechten (conventie 87). Onder hen een aantal usual suspects: Algerije, Bangladesh, Botswana, Cambodja, Ecuador, Egypte, Kazachstan, en — voor de zoveelste keer — Guatemala, waar nog 75 moorden op syndicalisten ongestraft zijn gebleven. Samen dus één derde van de lijst. (Minder dan de helft [48%] van de wereldbevolking valt onder de bescherming van deze conventie.)

Vier landen worden ervan beschuldigd het verbod op dwangarbeid (conventie 29) te negeren: Maleisië voor mensenhandel vanuit andere landen van Oost- en Zuid-Azië. Paraguay heeft aanhoudende problemen met schuldslavernij bij de inheemse bevolking in de regio van Chaco.

De landen die op het matje geroepen worden, overtreden in de meeste gevallen de fundamentele conventies van de internationale arbeidsnormen.

Polen maakt zich schuldig aan een merkwaardig probleem van dwangarbeid bij een contingent van 750 arbeidsmigranten die in 2011-2012 overkwamen uit Noord-Korea. En tot slot – voor de zoveelste keer – Mauritanië dat er maar niet in slaagt de overblijfselen van de erfelijke slavernij van de Haratin weg te werken, ondanks de medewerking van de islamitische religieuze leiders.

Vier landen zitten op het beklaagdenbankje voor schendingen van het verbod op kinderarbeid, meer in het bijzonder voor het overtreden van conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid: de kindsoldaten, kamikazekinderen en de zich prostituerende bacha-bazi (dancing boys) in Afghanistan, de kindsoldaten en kindmijnwerkers in de Democratische Republiek van Congo en de Khilapha Cubs van Libië (die getraind worden voor zelfmoordaanvallen). Ook Zambia moet op basis van conventie 138 (de conventie over de minimumleeftijd) terechtstaan wegens een stijging van de kinderarbeid tot meer dan 1,2 miljoen.

India en Oekraïne mogen komen uitleggen waarom ze onvoldoende investeren in de arbeidsinspectie (conventie 81): De laatste heeft zelfs een moratorium op arbeidsinspecties.

Twee landen, Venezuela en Soedan, werden door de werkgevers voorgesteld voor hun gebrek aan werkgelegenheidsbeleid, wat in strijd is met conventie 122.

Andere landen die ook op het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen zijn Bahrein, voor de schending van de migrantenrechten (conventie 111), iets wat in de regio van de Golfstaten niet ongewoon is. El Salvador mag komen uitleggen waarom ze onderinvesteren in de tripartite dialoog (conventie 144).

Dichter bij huis moet het Verenigd Koninkrijk zich verantwoorden voor een ondermaatse sociale zekerheid (conventie 102). Met vervangingsratio’s van bv. 34% bij ziekte en 37% bij werkloosheid zit het VK ver onder de IAO-norm van 45%.

En last but not least Turkije voor de inbreuken op de bescherming van de personeels- en syndicale afgevaardigden (conventie 135), in het bijzonder in de publieke sector. Het expertenrapport bevat amper zeven regeltjes over de inbreuken, maar zorgt ongetwijfeld voor vuurwerk op de Conferentie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2745   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift