25.000 handtekeningen tegen bedrijfswagen als loon

De online petitie tegen het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens is een succes: in een tiental dagen verzamelden de Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker 25.000 handtekeningen.

‘De petitie was een succes. Het idee dat er iets schort aan verloning met wagens en diesel kreeg veel bijval’, zegt Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). ‘Toch bleven we wat op onze honger met de politieke reacties: N-VA en Open VLD lieten het na inhoudelijk te reageren. Daarom willen we de komende week de handtekeningen overhandigen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen. Hopelijk kunnen we zo alsnog een goed inhoudelijk gesprek aangaan.’

Onder de ondertekenaars zijn ook prominente economen zoals Paul De Grauwe, André Decoster en Koen Schoors. De initiatiefnemers willen de handtekeningen later deze week overhandigen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen. De petitie pleit tegen de verloning met wagens en diesel en voor een verlaging van de lasten op arbeid.

‘Salariswagens hebben krachtiger motoren, zijn vaker dieselwagens en rijden gemiddeld meer kilometers dan wagens van particulieren’, zegt Marc Michils van Kom op Tegen Kanker. ‘Daardoor brengen ze meer fijn stof en stikstofoxide in de lucht. De overheid moet dus iets doen aan het fiscale gunstregime voor wagens en diesel als ze de gezondheidseffecten, zoals een verhoogd risico op longkanker en een verminderde levensverwachting, wil terugdringen.’

Mobiliteit

De afschaffing van het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens heeft niet enkel gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, zeggen de initiatiefnemers. Het is ook een van de oplossingen voor de prangende mobiliteitsproblemen in het land.

‘Salariswagens hebben wel degelijk een impact op ons mobiliteitssysteem’, zegt Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. ‘Ze maken gebruikers tot captive users van de auto: ze hebben geen enkele reden nog even stil te staan bij hun mobiliteitskeuzes.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift