Internationale Dag van de Biodiversiteit: doet België genoeg?

Nieuws

België moet meer investeren in natuurbehoud, vindt WWF

Internationale Dag van de Biodiversiteit: doet België genoeg?

Internationale Dag van de Biodiversiteit: doet België genoeg?
Internationale Dag van de Biodiversiteit: doet België genoeg?

IPS

22 mei 2023

Op de Internationale Dag van de Biodiversiteit lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) een rapport dat stelt dat ons land jaarlijks 603 miljoen euro extra moet investeren om Europese en internationale verdragen over natuurbehoud na te leven.

Herbert Aust / Pixabay

Het natuurgebied van de Hoge Venen in België.

Herbert Aust / Pixabay

Als België zijn engagement op vlak van biodiversiteit wil waarmaken moet het flink wat meer investeren. Op de Internationale Dag van de Biodiversiteit lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) een rapport dat stelt dat ons land jaarlijks 603 miljoen euro extra moet investeren om Europese en internationale verdragen rond natuurbehoud na te leven.

België zou tussen nu en 2030 jaarlijks 603 miljoen euro moeten spenderen aan natuurbescherming als het daadwerkelijk biodiversiteitsverlies een halt wil toeroepen, zo becijferde WWF.

Ambities waarmaken

De Internationale Dag van de Biodiversiteit werd in 1993 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om de aandacht te vestigen op natuurbehoud- en bescherming. Drie decennia later is de bescherming van ecosystemen urgenter dan ooit. De EU voert als regio een relatief ambitieus beleid, zo kwam Brussel onlangs met een ‘historische wet’ die producten uit ontbossing weert. Maar de EU is ook afhankelijk van de mate waarin de lidstaten hun beloftes en verbintenissen nakomen.

België gaf in 2020 bijna 13 miljard euro subsidie aan fossiele brandstoffen, die het klimaat, de natuur en de volksgezondheid aantasten.

België besteedde in 2020 ongeveer 855,5 miljoen euro aan biodiversiteitsbeleid, volgens het rapport. De jaren daarop gingen er ook heel wat middelen naar de bestrijding van waterschaarste en droogte. Maar als de Belgische regeringen al hun internationale verbintenissen en nationale ambities willen waarmaken, moeten ze jaarlijks gezamenlijk 603 miljoen euro meer investeren, aldus WWF.

Dat is een aanzienlijk bedrag - zo’n 0,22 procent van de totale Belgische overheidsuitgaven - maar het rapport benadrukt dat het vele malen kleiner is dan de subsidies die ons land toekent aan praktijken die de natuur schaden: zo gaf België in 2020 bijna 13 miljard euro subsidie aan fossiele brandstoffen, die het klimaat, de natuur en de volksgezondheid aantasten.

Grote bedreiging

Investeren in natuur is geen overbodige luxe. Het verlies aan biodiversiteit en de ineenstorting van ecosystemen is volgens WWF een van de grootste bedreigingen voor de mensheid in het komende decennium. Zo is maar liefst 44.000 miljard euro van de wereldeconomie afhankelijk van een gezond milieu. Meer dan driekwart van alle voedselgewassen die we consumeren rekenen bijvoorbeeld op bestuivers om zich voort te planten. Maar bijen, vlinders en zweefvliegen zijn allemaal soorten die een sterke achteruitgang vertonen.

In België verkeert maar 4 procent van de natuurgebieden in een goede ecologische staat, en wereldwijd neemt de biodiversiteit in een alarmerend tempo af: sinds 1970 is 69 procent van de populaties wilde dieren verdwenen.

Dat heeft een rechtstreekse nadelige impact op onze drinkwatervoorziening, het klimaat, onze voedselzekerheid en ons welzijn. ‘Biodiverse ecosystemen zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en herstellen zich sneller. Investeren in biodiversiteit betekent investeren in schone lucht, water en voedsel, en helpt de klimaatverandering te bestrijden’, zegt Reine Spiessens, biodiversiteitsexpert bij WWF België.