600 keer meer vraag naar water dan eind vorige eeuw

Nieuws

600 keer meer vraag naar water dan eind vorige eeuw

600 keer meer vraag naar water dan eind vorige eeuw
600 keer meer vraag naar water dan eind vorige eeuw

IPS

11 juli 2014

Er is vandaag zeshonderd keer meer vraag naar water in de wereld dan aan het einde van de twintigste eeuw, meldt de internationale waterorganisatie Global Water Partnership (GWP). Een derde van de wereldbevolking kampt met een tekort aan water. Om watervoorraden verstandig te beheren moet je ook de energienoden aanpakken, stelt GWP.

oxfam

Flickr (CC BY 2.0)

“Een goed waterbeheer is belangrijk voor duurzame groei en om weerstand te creëren tegen klimaatverandering”, zegt Mohamed Ait-Kadi, voorzitter van het Technische Comité van GWP. “We kunnen niet ontsnappen aan het feit dat de vraag naar eindige en kwetsbare waterbronnen zal blijven groeien, net als de concurrentie om deze bronnen.”

Daryl Fields van de Wereldbank benadrukt dat het van fundamenteel belang is om het verband te begrijpen tussen water en energie, om globale uitdagingen zoals economische groei, de menselijke ontwikkeling, de verstedelijking en de klimaatverandering te kunnen aanpakken. Fields, net als Ait-Kadi lid van het Technische Comité van GWP, zegt dat er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is.

Onlosmakelijk verbonden

Water en energie zijn op veel manieren met elkaar verbonden, legt Fields uit. Zo beïnvloedt de waterkwaliteit de mogelijkheid om in energie te voorzien. Ze geeft het voorbeeld van een hydro-elektrische centrale in India, waarvan de infrastructuur erodeert door het bezinksel van het water dat in de turbines gebruikt wordt.

Andrew Takawira van GWP Afrika geeft een succesvol voorbeeld van de integratie van waterbeheer en energienoden. In het bekken van het Cyhoha-meer, op de grens tussen Burundi en Rwanda, kappen mensen bomen voor brandstof, wat tot ontbossing leidt die dan weer een impact heeft op de watervoorziening.

GWP stelde een bufferzone in rond het water door bomen te planten en voorzag in alternatieve energiebronnen voor de lokale inwoners, zoals zuinige kookstellen. Volgens Takawira kwam de organisatie op die manier tot het inzicht dat waterbeheer een bredere kijk vergt op de basisnoden van lokale gemeenschappen.