7 miljoen mensen in Niger bedreigd door voedseltekort

Nieuws

7 miljoen mensen in Niger bedreigd door voedseltekort

Maaike Cordy

24 maart 2010

Volgens het Rode Kruis worden zeven miljoen Nigerezen bedreigd door voedseltekorten. Zonder ingrepen zal de voedselcrisis een piek bereiken in juni.

Het voedselprobleem in Niger, een van de armste landen ter wereld, wordt veroorzaakt door een slechte oogst, die nu ongeveer een kwart minder bedraagt dan vorig jaar. In sommige delen van het land valt er zelfs helemaal niets te oogsten, bijvoorbeeld in Diffa in het oosten en Tillabery in het westen, dat zegt Oxfam Novib, de Nederlandse tak van Oxfam International.
Hoewel Niger het zwaarst lijdt onder de problematiek, worden ook andere landen zoals Tsjaad en delen van Nigeria en Burkina Faso getroffen. Volgens de IFRC moeten we nù handelen, anders gaat het land een enorme hongersnood tegemoet. Internationale hulp moet dus dringend geboden worden want men verwacht dat de piek van de voedselcrisis er in juni zal aankomen.

De kern van het probleem is te weinig en onregelmatige regen. Daardoor mislukt de oogst en heeft het vee niet voldoende gras. Noodgedwongen verkopen de mensen hun dieren, maar doordat dit op grote schaal gebeurt, is de veeprijs erg gedaald.

Ondertussen schieten de graanprijzen schieten ook de hoogte in. Sommige gewassen zijn een kwart tot de helft duurder geworden in een jaar tijd, en Oxfam Novib verwacht dat deze stijging zich nog zal doorzetten.
Volgens de IFRC heeft zowat de helft van de bevolking onvoldoende graanvoorraad. Voorlopig is er nog een minimale voedselreserve in het land, maar deze is ontoereikend om van te leven tot de volgende oogst, in september of oktober.

Op zoek naar inkomsten verhuizen veel mensen naar de stad, waar ze als ongeschoolde werkkracht proberen aan de bak te komen in de bouw- of schoonmaaksector. Door de toevloed van nieuwe werkkrachten zijn de gemiddelde lonen gedaald, van anderhalve euro per dag naar 1,15.
Verschillende organisaties, zoals de IFRC en Oxfam Novib trekken nu aan de alarmbel. Beiden trachten ze geld in te zamelen om het land ter hulp te schieten.

Maar ook de militaire junta, die sinds de staatsgreep van februari aan de macht is, ziet de ernst van de situatie in. Een nationaal noodplan is opgemaakt en men vraagt 123 miljoen dollar internationale hulp om de crisis te bezweren. Bovendien is er op 25 maart (donderdag) een bijeenkomst gepland van leden van het Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, een internationale organisatie die zich bezighoudt met de droogteproblematiek in de Sahel.

Volgens Jane Barrett van Oxfam Novib probeert men binnen het land zelf, de situatie wel op een goede manier aan te pakken. In tegenstelling tot 2005, toen ook een ernstige voedselcrisis heeft gewoed, wordt nu wel internationaal alarm geslagen. Toen brak een gelijkaardige maar rampzalige voedselcrisis uit. Aan de oorsprong lagen ongeveer dezelfde factoren, droogte, hoge voedselprijzen en armoede, plus woestijnsprinkhanen, die heel wat planten schade toebracht. De reactie van de VN zou toen laat en ongecoördineerd op gang zijn gebracht, en bovendien wou de nationale overheid het probleem niet aan de grote klok hangen, wat de zoektocht naar fondsen bemoeilijkt heeft.