‘750 miljoen dollar nodig voor Syrische schoolkinderen’

Nieuws

‘750 miljoen dollar nodig voor Syrische schoolkinderen’

‘750 miljoen dollar nodig voor Syrische schoolkinderen’
‘750 miljoen dollar nodig voor Syrische schoolkinderen’

IPS

21 januari 2016

De Verenigde Naties (VN) doen een dringende oproep om 750 miljoen dollar bijeen te brengen voor onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië, Libanon en Turkije. Zonder scholing dreigen deze kinderen een “verloren generatie” te worden.

Gordon Brown, de speciale VN-gezant voor Wereldwijd Onderwijs, zei gisteren dat al 250 miljoen dollar is toegezegd, inclusief een lening van 200 miljoen dollar van de Wereldbank. Dat betekent dat er nog 500 miljoen dollar nodig is.

Tijdens het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos zei de voormalige Britse premier dat er momenteel sprake is van ‘de grootste humanitaire crisis sinds 1945’ en dat er een stevig antwoord nodig is van een brede coalitie van publieke, private en vrijwillige fondsen.

Hij zei tegen de aanwezige wereldleiders dat er momenteel 60 miljoen ontheemden zijn in de wereld en 20 miljoen vluchtelingen. Syrië is het epicentrum van de crisis, daar groeit het probleem het snelst.

Een verloren generatie

Slechts 48 procent van de kinderen in de schoolgaande leeftijd krijgt onderwijs.

Onder de 4 miljoen Syrische vluchtelingen, bevinden zich bijna 2 miljoen kinderen. Deze aantallen zullen naar verwachting nog toenemen in 2016. Momenteel krijgt slechts 48 procent van de kinderen in de schoolgaande leeftijd onderwijs. Het gevolg is dat kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken onder vluchtelingen groeit.

Brown hoopt de 500 miljoen dollar bijeen te krijgen op de vierde Internationale Donorconferentie voor Syrië, die op 4 februari plaatsvindt in Londen.

Hij wees op het succes van de Libanese oplossing, waarbij Libanese kinderen ‘s ochtends naar school gaan en Syrische kinderen ‘s middags. Op deze manier bedragen de gemiddelde kosten van van het verschaffen van onderwijs 10 dollar per kind per week.

Turkije en Jordanië werken ook al op deze manier en willen het aantal “dubbele shift-scholen” uitbreiden om meer Syrische kinderen onderwijs te kunnen bieden. ‘Als we nu geen actie ondernemen, zullen deze Syrische kinderen een verloren generatie worden’, zei Brown.

Meer dan 120 humanitaire organisaties en VN-organen hebben een gezamenlijke oproep uitgebracht om een einde te maken aan het conflict dat binnenkort zijn zesde jaar ingaat. Ze hopen op een staakt-het-vuren.

Naast de miljoenen vluchtelingen in het buitenland zijn 13 miljoen mensen ontheemd in Syrië.

Naast de miljoenen vluchtelingen in het buitenland zijn 13 miljoen mensen ontheemd in Syrië. Veel van hen hebben humanitaire hulp nodig. Hulpkonvooien met voedsel kregen pas deze maand toegang tot de belegerde Syrische stad Madaya, waar 42.000 mensen wonen. Het laatste hulptransport dateerde van oktober vorig jaar.

Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) zijn in Madaya minstens 28 mensen, inclusief 6 baby’s, omgekomen van de honger. Na het laatste hulptransport kwamen volgens de VN nog eens vijf mensen door voedselgebrek.

‘In de naam van de menselijkheid, en in het belang van de miljoenen onschuldigen die al zo veel geleden hebben, en de miljoenen wiens leven en toekomst in het geding zijn, roepen we nu op tot actie’, staat in de oproep van de organisaties, waaronder Unicef, Islamic Relief Worldwide en Oxfam.