Meeste Belgen vinden dat ze zelf al voldoende inspanningen leveren voor klimaat

Nieuws

85% overtuigd dat er dringend probleem is maar...

Meeste Belgen vinden dat ze zelf al voldoende inspanningen leveren voor klimaat

Meeste Belgen vinden dat ze zelf al voldoende inspanningen leveren voor klimaat
Meeste Belgen vinden dat ze zelf al voldoende inspanningen leveren voor klimaat

Thomas Cliquet

09 december 2017

Een nieuwe nationale klimaatenquête van de federale overheid toont dat de meeste Belgen klimaatverandering als een dringend probleem zien maar een meerderheid vindt ook dat ze al voldoende inspanningen leveren. Al gaapt er een kloof tussen de intentie en de inspanning.

a grimz (CC BY-NC 2.0)

Veeteelt is een grote koolstofuitstoter

a grimz (CC BY-NC 2.0)​

Een nieuwe nationale klimaatenquête van de federale overheid toont dat de meeste Belgen klimaatverandering als een dringend probleem zien.

Het is al de vierde, nationale klimaatenquête, georganiseerd door de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Eerdere bevragingen vonden plaats in 2005, 2009 en 2013. 1500 Belgen uit alle bevolkingslagen vulden de enquête in, zodat de representativiteit alvast geen obstakel vormde.

Om te beginnen stelden de onderzoekers vast dat klimaatverandering de meeste Belgen meer zorgen baarde dan terrorisme, gezondheidsproblemen en werkloosheid. Een overtuigende meerderheid van 85 procent vindt klimaatverandering een dringend aan te pakken probleem. Dat is vijf procent meer dan in 2013. De climate sceptics vormen intussen een verwaarloosbare achterhoede.

Climate sceptics vormen een verwaarloosbare achterhoede

De meningen zijn al meer verdeeld als het gaat over wat er dan precies moet gebeuren. De meeste ondervraagden verwijzen naar de industrie, het vracht- en personenvervoer als voornaamste verantwoordelijken voor de uitstoot.

Enkel indirect zien burgers het verband met de vleesconsumptie. 62 procent vindt dat de overheid eventueel een verbod mag invoeren op “klimaatonvriendelijke” producten, en 68 procent ziet heil in financiële steun voor klimaatvriendelijke producten. Wat de enquête precies bedoelt met “klimaatonvriendelijke” producten, wordt niet gespecificeerd. Het is dus ook gissen of de respondenten “klimaatonvriendelijk” koppelden aan vlees.

Koolstoftaks

62 procent vindt dat de overheid een verbod mag invoeren op “klimaatonvriendelijke” producten

Een kleine, doch hardnekkige groep van 19 procent is van mening dat de overheid niets moet doen. Een iets grotere groep tussen 34 en 41 procent is voorstander van een belasting op benzine, diesel, elektriciteit en vliegtuigtickets.

Al merkt de Dienst Klimaatverandering hier wel een stijging op ten opzichte van 2013: 36 procent is bereid om meer te betalen voor elektriciteit, gas, stookolie en steenkool tegenover 21 procent in 2013. Voor diesel en benzine steeg het percentage van 19 naar 34 procent. Een algemene koolstoftaks kan ook op meer voor- dan tegenstanders rekenen: 39 % versus 33.

Zelfbeeld

Een meerderheid van de Belgen meent ze als burgers al een milieuvriendelijke levensstijl aanhouden, op vlak van mobiliteit, huishouden, woning en aankopen. De intentie om meer inspanningen te leveren is er voornamelijk wanneer het gaat over verwarming en isolatie, en groene stroom.

Er gaapt een kloof tussen de intentie en de inspanning

Maar er gaapt een kloof tussen de intentie en de daadwerkelijke inspanning. Zo geeft 53 procent aan zonne-energie te willen gebruiken, terwijl slechts 22 procent zonnepanelen heeft.

Minder dan de helft van de Belgen is tevreden over de overheidsinspanningen. 70 procent kijkt naar de Europese Unie om een voortrekkersrol op te nemen. Over de rol van België in Europa heerst onenigheid, maar er zijn wel meer mensen die verwachten dat België het voortouw neemt in de EU.