Onderzoek van Unicef bevestigt digitale genderkloof in lage-inkomenslanden

90 procent van de meisjes in lage-inkomenslanden is nooit online

Jack Gordon/USAID Digital Development/Flickr/CC BY 2.0

Onderzoek van Unicef toont aan dat meisjes in lage-inkomenslanden minder digitale vaardigheden hebben dan jongens.

90 procent van de meisjes en jonge vrouwen in lage-inkomenslanden maakt geen gebruik van het internet. Hun mannelijke leeftijdsgenoten hebben twee keer meer online vaardigheden volgens een analyse van Unicef.

‘Om de digitale kloof tussen meisjes en jongens te dichten is meer nodig dan alleen toegang tot internet en technologie’, zegt Robert Jenkins, directeur Onderwijs van Unicef. Uit de nieuwe analyse blijkt immers dat meisjes vaak wel de mogelijkheid hebben om online vaardigheden te ontwikkelen, maar andere zaken hen ervan weerhouden.

‘Als we de genderkloof op de arbeidsmarkt willen aanpakken, vooral op vlak van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, moeten we nu beginnen met jonge mensen, en dan vooral meisjes te helpen om die digitale vaardigheden te verwerven’, zegt Jenkins.

Digitale genderkloof onder de loep

Het rapport, Bridging the Digital Divide, neemt de digitale genderkloof bij jongeren van 15 tot 24 jaar onder de loep door de beschikbare gegevens over internetgebruik, het bezit van mobiele telefoons en digitale vaardigheden te analyseren in economieën met lage tot middeninkomens.

In de meeste geanalyseerde landen is het percentage jongeren dat toegang heeft tot internet thuis veel hoger dan het percentage jongeren dat over digitale vaardigheden beschikt. Verder blijkt dat het vaker de meisjes zijn die achterblijven in een wereld die steeds digitaler wordt.

Smartphone enkel voor jongens

Meisjes krijgen volgens de resultaten het minst vaak de kans om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor leren en werken in de 21ste eeuw. In 32 landen hebben meisjes gemiddeld 35 procent minder kans om digitale vaardigheden te ontwikkelen dan jongens van dezelfde leeftijd. Het gaat hier dan over eenvoudige activiteiten zoals het kopiëren, knippen of plakken van bestanden of mappen, het versturen van e-mails of opzoekvaardigheden op het internet.

‘Om de digitale kloof tussen meisjes en jongens te dichten is meer nodig dan alleen toegang tot internet en technologie.’

Volgens het rapport liggen de grondoorzaken dieper dan enkel een gebrek aan toegang tot internet. De bevindingen wijzen erop dat onderwijs en de gezinsomgeving een cruciale rol spelen in het dichten van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen.

Zelfs binnen hetzelfde gezin blijken meisjes vaak minder toegang te krijgen tot internet en digitale technologie. In 41 landen die in de analyse zijn opgenomen, is het bijvoorbeeld veel waarschijnlijker dat de jongens in een gezin over een mobiele telefoon beschikken, terwijl de meisjes die niet krijgen.

Online veiligheid

Zaken die meespelen en de digitale kloof tussen jongens en meisjes vergroten zijn: een minder vlotte toegang tot hoger onderwijs voor meisjes, minder kansen op de arbeidsmarkt, breed verspreide discriminerende gendernormen en bezorgdheid over de online veiligheid van meisjes. Al die barrières zijn beperkend voor de digitale inclusie en de ontwikkeling van vaardigheden.

Unicef raadt aan om meisjes al van jonge leeftijd te betrekken en gelijke toegang te geven tot technologie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

De organisatie roept op om te werken op drie punten: hetzelfde digitaal onderwijs voor jongens en meisjes binnen en buiten de scholen (bijvoorbeeld door gemeenschapsprogramma’s), inzetten op een betere veiligheid in de virtuele ruimte, en de promotie van wetenschap en technologie bij de beide geslachten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.