95 procent wereldbevolking ademt schadelijke lucht in

Joshua Hoehne/Unsplash (CC0)

 

Wereldwijd ademen 7 miljard mensen, meer dan 95 procent van de wereldbevolking, schadelijke lucht in. Dat staat in het vandaag verschenen rapport State of Global Air 2018.

Deze wereldburgers leven in een omgeving waar de concentraties fijnstof hoger zijn dan de Air Quality Guidelines van de Wereldgezondheidsorganisatie. De adviesnorm van de WHO is 10 microgram per kubieke meter lucht (m3). In België en Nederland was de gemiddelde concentratie volgens het rapport respectievelijk 16 en 15 microgram in 2016.

Bijna 60 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de fijnstofconcentratie hoger is dan 35 microgram per m3.

De auteurs van de studie van het Health Effects Institute (HEI) in Boston wijzen erop dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling buiten en binnenshuis bijdraagt aan de dood van 6,1 miljoen voortijdige doden door beroerte, hartaanvallen, longkanker en chronische longziekten. Daarmee is luchtvervuiling wat gezondheidsrisico’s betreft de op drie na belangrijkste doodsoorzaak. Alleen hoge bloeddruk, een slecht dieet en roken veroorzaken meer doden.

Luchtvervuiling is een complexe mix van deeltjes en gassen. De samenstelling van deze mix verschilt van plaats tot plaats, afhankelijk van de vervuilingsbronnen, zoals energiecentrales, zware industrie, verkeer en huishoudelijke verbranding van fossiele brandstoffen.

Vervuiling binnenshuis

Het jaarlijks verschijnende rapport besteedt dit jaar voor het eerst aandacht aan verbranding van fossiele brandstoffen binnenshuis. In 2016 hadden daardoor 2,5 miljard mensen – een op de drie wereldburgers – te maken met vervuilde lucht in huis. Het gaat dan om verbranding van hout, houtskool, steenkoolproducten en andere biomassa om te koken en huizen te verwarmen. In de meeste gevallen leven deze mensen in laag- en middeninkomenlanden in Azië en Afrika.

Vervuiling binnenshuis kan ook grote invloed hebben op de luchtkwaliteit buiten. In India en China is bij respectievelijk een op de vier en een op de vijf doden door luchtvervuiling een relatie met dit type vervuiling.

Het jaarlijkse rapport State of Global Air is bedoeld om data beschikbaar te maken voor wetenschappers, beleidsmakers en burgers die informatie willen over de luchtkwaliteit wereldwijd en de jaarlijkse veranderingen daarin.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift